НАЧАЛО > СЕМИНАРИ
Очаквайте на 27 септември 2017 г.
БЕЗПЛАТЕН СЕМИНАР
с тема:

Актуални промени в трудовото законодателство

Измененията по отношение на регистрацията на трудовите договори (Наредба 5)

Работното време, почивките и отпуските
(сумирано изчисляване - последните промени в НРВПО; отпуски по майчинство)

Командироването в рамките на предоставяне на услуги

Лектор:
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
юрист, експерт по трудово право

Гледане на семинара на живо:
БЕЗПЛАТНО
след заявена безплатна
парола за достъп

 

На 27 септември 2017 г. (сряда), от 14:00 часа ще бъде проведен безплатен онлайн семинар, засягащ актуалните проблеми по Кодекса на труда, в който ще бъде отговаряно на предварително зададени Ваши въпроси, които имат отношение към поставените теми (въпросите ще се приемат до 22 септември)

На живо ще бъдат разяснени най-интересните казуси, а всички останали отговори на въпроси на наши абонати ще бъдат публикувани на страниците на списанието, вестниците и в сайтовете ни.

Кратка биография
Андрей Александров

Образование:

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Юридически факултет, Магистър по право (2005)
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Юридически факултет, доктор по трудово и осигурително право (2011)


 

Професионален опит:

Държавна комисия по сигурността на информацията – експерт-юрист (2005 - 2008)
Адвокатско дружество „Камбуров и съдружници“ – директор на дирекция „Трудово право“, съдружник (от 2008 г.)
Хоноруван преподавател по трудово право в СУ “Св. Климент Охридски“ (2011 – 2015)
Институт за държавата и правото при БАН – главен асистент по трудово право (от 2016 г.)
Адвокат в Софийска адвокатска колегия


Форма за заявка на безплатна парола за достъп и за задаване на въпроси:


Ако няма да имате възможност да наблюдавате безплатния семинар на живо,
с паролата за достъп ще може да гледате видеозапис на нашия сайт.


ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР

Дата: 20 декември 2017 г.

Място: София, Сграда на
Федерация на научно-техническите съюзи
,
ул. "Г.С.Раковски" №108,
ет. 3, зала 4


08:45 – 09:00 Регистрация
09:00 – 10:30
Модул 1. Промени в трудовото и осигурителното законодателство през 2018 г. Преглед на по-важните промени през 2017 г.
Аспасия ПЕТКОВА – експерт по социално осигуряване

11:00 – 12:15 (част 1)
Модул 2. Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Мина ЯНКОВА – държавен експерт в МФ
12:15 – 13:15 Обяд
13:15 – 14:15 (част 2)

14:30 – 16:45
Модул 3. Годишно данъчно приключване 2017г. по реда на ЗКПО
Мина ДИМИТРОВА – д.е.с., регистриран одитор

 

• Участие на място
за клиенти, които не са наши абонати
заяви участие


Цена:
120.00 лв.* без ДДС
вместо 150 лв.

• Участие на място
за наши абонати
или

• Участие на място
за двама или повече участника от една фирма
заяви участие


 
90.00 лв.
*
без ДДС
вместо 110 лв.

• Видеозапис
на DVD-диск
заяви диск


 
36.00 лв.* без ДДС
вместо 48 лв.
    * Отстъпка за ранни заявки до 30.11.2017 г.