Семинари и книги
27 ноември 2019 г. е-Търговия - Данни - Сигурност
ПРАКТИЧЕСКИ СЕМИНАР

Адв. Мария ПАПАЗОВА - Електронна търговия - Задължителни правила. Общи условия. Конкуренция. Защита на потребителите
Адв. д-р Ирена ГЕОРГИЕВА - Данни на потребителите - Политики. Директен маркетинг. Форми и бисквитки на сайтовете
Георги БЪЧВАРОВ - Информационна сигурност – Системи, стандарти, изисквания, рискове и защита
  вижте подробности...
21 януари 2020 г. Годишен счетоводен семинар 2020 г.
СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР

Калина ЗЛАТАНОВА - Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Мина ДИМИТРОВА - Годишно данъчно приключване 2019 г. по реда на ЗКПО
Аспасия ПЕТКОВА - Експерт по социално осигуряване
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ - Дисциплинарна отговорност и наказания. Прекратяване на трудовия договор
  вижте подробности...
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА
от практиката на счетоводителя

печатен и електронен вариант

Издание 2019 г.

Счетоводно отчитане - Христо ДОСЕВ
ЗДДС - Мина ЯНКОВА
ЗКПО - доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
ЗДДФЛ - Лорета ЦВЕТКОВА
Трудово право - доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Осигуряване - Аспасия ПЕТКОВА
  вижте подробности...
 
Върни ме към данните за фактура...
Моля, изберете вид на фактурата:Желая да платя в: