10 март 2022 г. / 18 януари 2022 г.: ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР
Годишен счетоводен семинар - 2022

Актуализация: 10 март 2022 г.
Основно събитие: 18 януари 2022 г.

Уважаеми колеги, видозаписа вече е наличен и е изпратен по имейл на онези от вас, които са си го закупили или на които им се полага безплатно към абонамент на стойност над 420 лв. без ДДС. Ако не го откривате на електронната си поща, моля, проверете и в папка Спам или се свържете с нас на тел.: 02/ 986 40 40 ; 02 / 98 98 200 за да направим проверка. В цената на семинара се включва и безплатната актуализация, която ще се изпрати на клиентите до 14 март.

 

ПРОГРАМА:
Модул 1

Основен модул с продължителност
2 часа и 30 минути
+ актуализация  на 10.03.2022 г. около 2 часа
Валентина ВАСИЛЕВА
Данъчен консултант

Нови моменти и актуални
проблеми по ЗДДС


Практически казуси.

Модул 2

Основен модул с продължителност
2 часа и 30 минути
+ актуализация  на 10.03.2022 г. около 60 минути

Бойко КОСТОВ
Д.е.с., регистриран одитор 

Годишно данъчно приключване
2021 г. по реда на ЗКПО


Практически казуси за данъчно третиране по реда ЗКПО на Разходи за публична инфраструктура, Слаба капитализация, Социални разходи на предприятията; Данък при източника – прилагане на материалния данъчен закон и ДОПК; Друга актуална информация, свързана с годишното счетоводно и данъчно приключване на 2021 г.
Модул 3

Модулът е с продължителност около
60 минути
Аспасия ПЕТКОВА
Експерт по социално осигуряване 

Промени в осигурителното законодателство

1. Осигурителен доход, осигурителни вноски. 2. Осигуряване на различните категории лица. Внасяне на осигурителни вноски, подаване на данни в НАП. 3. Осигурителни права – поради болест, бременност и раждане, отглеждане на малко дете, безработица, помощи от ДОО. 4. Пенсионирането през 2021 г. 5. Допълнително задължително пенсионно осигуряване. 6. Здравно осигуряване Ще бъдат коментирани промените и проектите за промени в осигурителното законодателство до датата на провеждане на семинара.

Модул 4

Модулът е с продължителност около
60 минути
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Експерт по трудово право 

Актуални проблеми на трудовото законодателство

Предизвикателства пред работодателите във връзка с извънредната епидемична обстановка. (Антикризисно трудово законодателство; дистанционна работа; ползване на отпуски; обработване на данни за ваксинационния статус и т.н.) Последни промени в трудовото законодателство (ЗИД на КТ от декември 2020 г. – извънреден труд, сумирано изчисляване на работното време, колективно преговаряне и др.)

 

ВИЖТЕ ВАРИАНТИТЕ И ЦЕНИТЕ…

 

 
Върни ме към данните за фактура...
Моля, изберете вид на фактурата:Желая да платя в: