Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > сп. Български законник > 2012 > бр. 11, Ноември 2012 г.
 
сп. Български законник
бр. 11, Ноември 2012 г.
Закони и правителствени актове

Кодекс на труда

В сила от 01.01.1987 г. Обн., ДВ, бр. 26 от 1 април 1986 г., обн., ДВ, бр. 27 от 4 април 1986 г., изм., ДВ, бр. 6 от 22 януари 1988 г., изм., ДВ, бр. 21 от 13 март 1990 г., изм., ДВ, бр. 30 от 13 април 1990 г., изм., ДВ, бр. 94 от 23 ноември 1990 г....

Коментар на експерта

Данъчно третиране на доходите от дивиденти, разпределени в полза на физически лица и еднолични търговци

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), обнародван в „Държавен вестник”, бр. 99 от 16.12.2011 г., в сила от 01.01.2012 г., бяха променени някои от разпоредбите, касаещи облагането с оконч...

Обезценка на активите на предприятието

Обща характеристика на обезценката Общата постановка на приложимото счетоводно законодателство изисква от отчитащото се предприятие да докладва в своите финансови отчети активи, които не са надценени. По този начин се гарантира на потребителите на ф...

Особености при оценяването на служителите от администрацията за 2012 г.

От 01.07.2012 г. е в сила новата Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация (обн., ДВ, бр. 49 от 29.06.2012 г.). От същата дата се отменя досегашната Наредба за условията и реда за атестиране на сл...

Последни промени в Кодекса на труда от 2012 г.

В настоящото изложение ще бъдат разгледани промените, направени в Кодекса на труда (КТ) след Закона за изменение и допълнение на КТ, обнародван в „Държавен вестник” в бр. 7 от тази година и отразени в бр. 3 на сп. „Български законник” със заглавие “В...

Въпроси и отговори от практиката

Oсвободена сделка на основание чл. 50, т. 2 от ЗДДС

Въпрос: Фирма е с предмет на дейност търговия с горива, регистрирана по ЗДДС. На 20.07.2012 г. закупува лек автомобил 4-местен от немска фирма, регистрирана по ДДС. Последната издава инвойс без ДДС на стойност 44 222 евро. Съгласно ЗДДС са издали про...

Време за регистрация по ЗДДС

Въпрос: Фирма, нерегистрирана по ЗДДС, има предварителен договор за продажба на недвижим имот. Авансово са платени 15 000 лв. в края на август, а остатъкът от 45 000 лв. ще бъде заплатен през м. октомври. Сделката се изповядва при плащането на вторат...

Дерегистрация по ЗДДС при промяна на дейност

Въпрос: Фирма е регистрирана по ЗДДС. От 01.08.2012 г. променя дейността си – медицински център - и приходите й са освободени от начисляване на ДДС. Задължителна ли е дерегистрация по ЗДДС? Ако фирмата продължава да бъде регистрирана, може ли за разх...

Задължителна регистрация по ЗДДС за физическото лице

Въпрос: Физическо лице през годината придобива доход 52 000 лева от продажба на дялове в дружества, в които е имал участие. Следва ли задължителна регистрация по ЗДДС за физическото лице? Отговор: По правило обект на преценка относно наличието на ос...

Изчисляване размера на дължимия платен годишен отпуск, когато лицето работи при условията на непълно работно време

Въпрос: Във фирмата работят работници по втори трудов договор – при условията на външно съвместителство, с дневна продължителност на работното време 2 часа. Имат ли право тези лица на платен годишен отпуск за работата си по трудовия договор за допълн...

Осигуряване на български гражданин в Швейцария

Въпрос: Българка, гражданин на Швейцария, се е осигурявала само в Швейцария повече от 1 година. Родила е през месец юли 2012 г. в Швейцария, като ползва там отпуск 4 месеца. Може ли след изтичане на този отпуск майка й, която живее и работи на безсро...

Осигуряване на собственик на ЕООД

Въпрос: Собственик на ЕООД се осигурява по ДУК. Има двама служители, но единият ще бъде съкратен, а другият излиза в майчинство. Управителят остава сам да работи във фирмата. Може ли от следващият месец да премине на самоосигуряване? Отговор: Собств...

Осигуряване на собственик по ДУК

Въпрос: Собственик на ЕООД се осигурява на максималния осигурителен праг по договор за управление. Не е регистриран като самоосигуряващо се лице. От този месец възнаграждението му ще бъде намалено на 800 лв. (прага за управител на съответната дейност...

Основание за освобождаване на стока чл. 28 от ЗДДС

Въпрос: Българска и швейцарска фирма, и двете данъчно задължени лица в собствените си държави, са сключили договор за работа на ишлеме - материалите са на чуждата фирма и ще се сглобяват в България. Въпросните материали са получени с проформа фактура...

Отписване на авточасти

Въпрос: Фирма се занимава с продажба на авточасти, има няколко лекотоварни автомобила, с които разкарва авточастите из цялата страна. При ремонт използва от своите авточасти - с какъв документ може да се изпишат авточасти? Каква операция трябва да се...

Прехвърляне на ДМА от ЕТ на ЕООД

Въпрос: ЕТ притежава няколко ДМА, като един от тях иска да прехвърли на свързано лице, което има регистрирано по ЗДДС ЕООД. Какъв е най-удачният вариант от данъчна гледна точка? Какви са данъчните последствия и правните процедури при апорт на този ДМ...

Сключване на Договор за управление и контрол

Въпрос: Собственик на ЕООД се осигурява като самоосигуряващо се лице. Същият има намерение от 01.08.2012 г. да упражнява труд във фирмата си по договор за управление и контрол и да се осигурява само на това основание. Кои са страните по сключване на ...

Счетоводни операции за отписване на актив

Въпрос: Фирма купува 7-местна кола на лизинг (финансов) за 52 155,47 лв. + 10 587,56 лв. ДДС и ползва данъчен кредит. Плаща първоначална вноска 15 646,64 лв. + 3285,80 лв. ДДС: - 2011 г. 10 649,47 лв. + 3349,27 лихви; - 2012 г. 5068,40 лв. + 2817,5...

Счетоводно отчитане на безвъзмездна финансова помощ от Държавен фонд „Земеделие”

Въпрос: Фирма получава безвъзмездна финансова помощ от Държавен фонд „Земеделие” за изграждането на фотоволтаична централа. Финансовата помощ е в размер на 75% от одобрените и реално извършени разходи. Фирмата прилага НСФОМСП. Какви са счетоводните и...

Счетоводно отчитане на продажба на дружество

Въпрос: Физическо лице купува 100 дяла на ЕООД. Как да се осчетоводи продажбата на дружеството? ЕООД е сключило договор за консултантски услуги с физическо лице, пенсионер, с експертно решение на ТЕЛК - 80% неработоспособност? Дружеството го е осчето...

Писма и указания

№ 24-04-117 от 18.04.2012 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) на сключен договор за обратно изкупуване на ценни книжа

Във ваше писмо, препратено в ЦУ на НАП с вх. № 24-04-117/09.04.2010 г., сте посочили, че по силата на сключен договор за обратно изкупуване на ценни книжа прехвърляте акции на банка, срещу което получавате краткосрочно финансиране на стойност определ...

№ 24-34-194 от 07.04.2012 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на доходите, реализирани по застраховки „Живот”, свързани с инвестиционен фонд

Видно от изложеното в запитването, ЗАД „Х” предлага застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд, спазвайки разпоредбите и изискванията на Кодекса за застраховането. При този вид застраховка една част от задълженията на застрахователя са гарант...

Решения на съдилища

Решение № 11147 от 10.09.2012 г. по адм. дело № 12548 от 2011 г.

Предмет на спора е начислен допълнителен ДДС за внасяне за август и септември 2009 г. поради неиздадени протоколи по чл. 117, ал. 1, т. 3 от ЗДДС.      Съгласно § 1, т. 32 от ДР на ЗДДС „подобрение“ е дейността по извършването на последващи разходи,...

Решение № 11402 от 18.09.2012 г. по адм. дело № 16616 от 2011 г.

Предмет на спора е отказано право на данъчен кредит и установени задължения за ДДС за данъчен период юли 2010 г. и определена сума за възстановяване в размер на 58 190,81 лв.          Съгласно § 1, т. 16 от ЗДДС пазарна цена е цената по § 1, т. 8 о...

Решение № 11403 от 18.09.2012 г. по адм. дело № 16207 от 2011 г.

Предмет на спора е отказан данъчен кредит в размер общо на 39 122 лв. и начислени лихви за забава в размер на 21 025,87 лв.      Спорният въпрос по делото е предмет на тълкувателно решение № 1 от 25.06.2012 г. на Върховния административен съд, с кое...

Решение № 11443 от 19.09.2012 г. по адм. дело № 4155 от 2011 г.

Предмет на спора е транзитна операция по ТИР карнет на 04.09.2008 г.          Съдът е приел, че не е доказано стоките под покритието на процесния ТИР карнет да са представени пред получаващото митническо учреждение и транзитната операция да е завър...

Решение № 11491 от 20.09.2012 г. по адм. дело № 13359 от 2011 г.

Предмет на спора са установени задължения по ЗДДС и ЗКПО.          Съгласно Тълкувателно решение № 1/25.06.2012 г. на Върховния административен съд по т. д. № 1/2011 г. след допълнението на разпоредбата на чл. 129, ал. 3 от Данъчно-осигурителния пр...

Решение № 11506 от 20.09.2012 г. по адм. дело № 16387 от 2011 г.

Предмет на спора са определени задължения на едноличен търговец по ЗДДС (отм.) за периода 01.04.2004 г. – 30.04.2004 г. в размер на 5009,75 лв.          Данъчните актове за прихващане или връщане (ДАПВ)/актовете за прихващане или връщане (АПВ) пред...

Решение № 11567 от 20.09.2012 г. по адм. дело № 16544 от 2011 г.

Предмет на спора са установени допълнителни задължения по чл. 35 от ЗДОФЛ (отм.) за 2003, 2004, 2005 и 2006 г. и по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2007 г. и 2008 г., включително лихви, и начислен за септември 2009 г. ДДС ведно с лихви.          Договорите за з...

Решение № 11616 от 24.09.2012 г. по адм. дело № 8721/2011 г.

Предмет на спора е отказано право на данъчен кредит. Не са доказателства за установяване, че разходи за гориво са направени за дейността на дружеството, свързана с облагаеми доставки, заповеди и протоколи за приети разходни норми, счетоводното отраз...

Решение № 11700 от 25.09.2012 г. по адм. дело № 7240 от 2012 г.

Предмет на спора са установени задължения, както следва: данък по чл. 35 от ЗОДФЛ (отм.) за 2004 г., 2005 г. и 2006 г. и лихви за забава.          Дадено е тълкуване на договора за заем съгласно чл. 240 от ЗЗД като реален, като е посочено, че спорн...

Решение № 11754 от 25.09.2012 г. по адм. дело № 16405 от 2011 г.

Предмет на спора е установено задължение за ДДС за данъчен период декември 2007 г.          По общото правило на чл. 2 от ЗДДС безвъзмездна доставка по смисъла на § 1, т. 8 от ДР на ЗДДС не би била обект на облагане без фикцията на чл. 6, ал. 3, т....

Справочник на счетоводителя

Справочна информация

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за октомври 2012 г. За повече информация погледнете на страници 125, 126 и 127 от ...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 65 до бр. 66 от 2012 г.

ДВ, бр. 65 от 24.08.2012 г. Министерският съвет прие: 1. Постановление № 180 от 20 август 2012 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на отбраната за 2012 г. 2. Постановление № 181 от 20 август 2012 г. за од...