Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2013 > бр. 7, 18 - 24 февруари 2013 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 7, 18 - 24 февруари 2013 г.
Законодателство

Бюджет на държавното обществено осигуряване за 2013 г.

В Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г. (ЗБДОО за 2013 г.), който е публикуван в “Държавен вестник”, бр. 99 от 2012 г., са регламентирани размерите на минималните месечни осигурителни доходи за различните категории осигуре...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС

Период 2000 г. Дело C- 16/00, решение от 27 септември 2001 г. страни: Cibo Participations SA и Directeur regional des impôts du Nord-Pas-de-Calais Предмет на спора е правото на приспадане при холдинговите дружества. В своето решение Съдът на...

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС - бр. 7/2013 г.

Период 2000 г. Дело C- 16/00, решение от 27 септември 2001 г. страни: Cibo Participations SA и Directeur regional des impôts du Nord-Pas-de-Calais Предмет на спора е правото на приспадане при холдинговите дружества. В своето решение Съдът на...

Заверяване на книгата за инструктажите по безопасност на труда

Въпрос: Изисква ли се книгите за инструктаж по безопасност и здраве задължително да са прошнуровани, пронумеровани и подпечатани с печат на работодателя? Отговор: Инструктажите на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни...

Осигуряване на собственик на ЕООД, упражняващ трудова дейност като изпълнител по договор за управление и контрол

Осигуровки на собственик на ЕООД. Как се осигурява собственик на ЕООД в повече от едно дружество, ако в едно от дружествата е самоосигуряващо се лице на 420 лв.? Задължен ли е и в другите дружества да се осигурява? Ако отговорът е да, тогава възможно...

Отчитане на заем между фирми при вливане

Фирма А дава на фирма В заем през 2011 г. (двете фирми са на едно и също физическо лице). През 2012 г. фирма А се влива (изкупена е от фирма В) и съответно връщането на заема към А от В става недължимо. Как да отразя това прихващане счетоводно? Какво...

Преобразуване на счетоводния финансов резултат с годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2012 г.

Схема на процеса на преобразуване на счетоводния финансов резултат и определяне на корпоративния данък Данъчно задължените лица, които се облагат с корпоративен данък, подават годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат...

Санкции за непредставяне или за несвоевременно представяне на информацията по чл. 73 от ЗДДФЛ

Относно включване на изплатени дивиденти през 2012 в декларация по чл. 73 от ЗДДФЛ. Решение за разпределение на дивиденти (ООД) към физически лица, взето през 2010 г., данък, внесен в срок от 10 дни от вземане на решението върху пълната сума, но само...

Третиране по ЗДДС при предварителен договор за покупко-продажба на автомобил

1. При сключен предварителен договор за покупко-продажба на автомобил с предаване на автомобила, но с прехвърляне на собствеността след получаване на продажната цена на автомобила, следва ли да начисляваме ДДС, съответно да издаваме фактура за плате...

Трудов договор до завършване на определена работа

В бр. 3 на сп. „Труд и право“ от 2002 г. Димитър Анчев, юрист, третира следния случай: Лице работи на трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ около 6 месеца, след което му е връчена заповед за уволнение по чл. 325, т. 4 от КТ без предизвестие, но...

Трудов договор до завършване на определена работа.

Има ли ограничение за сключване на срочен трудов договор по чл. 68, т. 2 от КТ между същия работник и работодател за една календарна година, каквото е предвидено в ал. 4 на същия член? Срочният трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ се сключва ...

В пресата за вас

Документиране и деклариране на изплащането на рента

В бр. 2 на сп. “Български законник” Лорета Цветкова, данъчен експерт, дава отговор на следния въпрос: С какъв документ следва да се документира изплащането на рента за ползване на земеделска земя от дружеството на собствениците, които са физически ли...

Отчитане на паричните средства по получен заем

В бр. 10 от 2012 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Десислава Йосифова коментира отчитането на паричните средства, когато предприятието е страна по получен заем. Пример: “Делта” ООД има бизнес контакти с американски фирми и се нуждае от банков кред...

Ползване на отстъпка от 5% от дължимия по декларацията данък

В бр. 11 от 2012 г. на списание “Счетоводство, данъци и право” Лорета Цветкова, данъчен експерт, разглежда темата за определяне на годишните данъци, придобити от физическите лица през 2012 г. На основание чл. 53, ал. 2 и 3 ЗДДФЛ данъкоплатците мога...

Удължаване на срока за подаване на регистрационния опис на наличните активи

В бр. 12 от 2012 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда промените в ЗДДС. Макар това да не е предвидено в Директива 2006/112/ЕО, законодателят ни е създал по-особени правила и ред за възникване и упр...

Справочник

Вариант 3 от изпитa по счетоводство за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител

Вариант 3 от изпитa по счетоводство за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител 1. Кои са принципите на счетоводството съгласно действащия към 31.12.2011 г. Закон за счетоводството: А) документална обоснованост, независимос...

Държавен вестник, бр. 14/2013 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за ратифициране на Споразумението между Република България, Република Хърватия, Унгария и Република Австрия относно улесняване на трансграничното изпълнение на финансови санкции във връзка с нарушения на правилата з...

Изплащане на български пенсии на лица, пребиваващи в Украйна и Молдова

Въпрос: Кой е компетентният орган за изплащането на пенсиите? Отговор: Пенсиите на лицата, пребиваващи в държави - членки на Европейския съюз, и в държави, с които Република България прилага международен договор в областта на социалното осигуряване,...

Списък на пощенските станции, в които през 2013 г. се приемат данъчни декларации

[[table_1]]...

Справочна информация - бр. 7/2013 г.

Централни валутни курсове за периода 11.02.2013 г. - 15.02.2013 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието!...

Справочна информация бр.7/2013

Централни валутни курсове за периода 11.02.2013 г. - 15.02.2013 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието!...