Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2013 > бр. 4, 28 януари - 3 февруари 2013 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 4, 28 януари - 3 февруари 2013 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Националната агенция за приходите - бр. 4/2013 г.

Отговори на най-често задавани въпроси за новости при плащане на данъци и осигурителни вноски от началото на 2013 г. От 2013 г. плащанията за данъци и осигурителни вноски се извършват по една банкова сметка, вноските за допълнително задължително пен...

Въпроси и отговори

Отпуск на бащата при раждане на дете.

Въпрос: Откога се смята 12-месечният период, свързан с правото на бащата да ползва 15-дневен отпуск при изписване на новороденото от лечебното заведение - стаж, придобит непосредствено преди раждането, или общ осигурителен стаж? Имаме баща, който раб...

Отчитане на закупени инструменти

Въпрос: Две фирми са регистрирани по ЗДДС. Фирмата купувач се занимава със СМР и иска да купи от старата фирма продавач (която е със затихващи функции) инструменти, част от които са на стойност над 700 лв. Инструментите не са заведени като ДМА и инв...

Производство по несъстоятелност

Въпрос: Фирма е обявена в несъстоятелност, като правомощията на синдика се определят в рамките на чл. 635, ал. 1 от ТЗ, но въпреки това синдикът е отнел всички права на собственика и управлява самостоятелно фирмата. Същевременно решението за обявяван...

В пресата за вас

Данъчно третиране по ЗДДС на рента в натура във вид на преработена продукция

0...

Доставка на стоки с монтаж (инсталация) за сметка на доставчика

В бр. 11 от 2012 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Теодоси Георгиев, д.е.с., регистриран одитор, представя темата за изискуемост на данъка от получателя съгласно ЗДДС. Това е хипотеза на доставка на стоки в Общността с изискуемост от получател...

Отчитане на удържани суми за гаранционно поддържане и разходи за отстраняване на дефекти в договорените гаранционни срокове на строежите

В бр. 12 от 2012 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Евгени Рангелов, магистър по финанси, коментира отчитане на удържани суми за гаранционно поддържане и разходи за отстраняване на дефекти в договорените гаранционни срокове на строежите. В дого...

Построяване на сгради на терен, взет под наем

0...

Справочник

Вариант 3 от изпитa по счетоводство за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител

Вариант 3 от изпитa по счетоводство за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител 1. Кои са принципите на счетоводството съгласно действащия към 31.12.2011 г. Закон за счетоводството: А) документална обоснованост, независимос...

Държавен вестник, бр. 4/2013 г.

ДВ, бр. 4 о т 15.01.2013 г. Народното събрание прие Закон за допълнение на Закона за здравното осигуряване Министърът на отбраната прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-19 от 2010 г. за условията и реда за разработването и планиране...

Справочна информация - бр. 4/2013 г.

Централни валутни курсове за периода 21.01.2013 г. - 25.01.2013 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието!...