Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2012 > бр. 38, 15 - 21 октомври 2012 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 38, 15 - 21 октомври 2012 г.
Въпроси и отговори

Данъчни задължения при откраднат автомобил

От дружеството ни бе окраднат автомобил, закупен преди три години, при покупката на който е ползван данъчен кредит. Застрахователят по КАСКО призна щетата и ни изплати обезщетение, но счетоводителката твърди, че кражбата ще увеличи финансовия ни резу...

Неспазено предизвестие винаги се обезщетява

В края на миналия месец ме съкратиха, като не ми дадоха предизвестие. Уговорихме се с работодателя да ми платят остатъка от последната заплата заедно с обезщетенията за неползван отпуск и за недадено предизвестие на 5-и този месец, когато в предприя...

Относно понятията “отчетна стойност” и “балансова стойност”

В специализираната счетоводна литература и в практиката се употребяват като равнозначни понятията “отчетна стойност” и “първоначална стойност” - главно при оценяване на нетекущите активи и по-конкретно на материалните и нематериалните дълготрайни акт...

Разходи за пътуване и престой на физически лица

Дружество с ограничена отговорност назначи шофьор на лек автомобил. Шофьорът е назначен предимно да се ползва при пътуване на управителя при командировки в страната и чужбина, т.е. работата му не е свързана с превоз на стоки. Имайки предвид постановл...

Трудова книжка на пенсионер, назначен по трудов договор след пенсионирането

Трябва ли да се оформя трудова книжка при сключване на трудов договор с пенсионер с влязло в сила разпореждане за отпускане на пенсия за трудов стаж и възраст, назначен на трудов договор? Няма никаква разлика при уреждане на трудовите правоотношени...

В пресата за вас

Данъчно третиране при повреждане на стока при транспортиране

В бр. 9 от 2012 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда казуса: Предприятието ни извършва международен транспорт. Преди време български спедитор, регистриран по ЗДДС, ни възложи транспортна услуга с нап...

Имуществена отговорност на управителя на ООД

В бр. 9 от 2012 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Нели Маданска, зам.-директор на НИП, разяснява имуществената отговорност на управителя на ООД. В системата от органи на дружеството с ограничена отговорност управителят заема позицията на изпъ...

Новата схема “Подкрепа за заетост” осигурява стимули за работодателите да наемат безработни лица от уязвими групи

В бр. 9 от 2012 г. на сп. “Бюлетин по труда” Дора Ганева, главен директор на Главна дирекция “Услуги по заетост” в Агенцията по заетостта, разглежда новата схема “Подкрепа за заетост” по Оперативната програма “Развитие на човешките ресурси”. Целта ...

Отчитане на актюерски печалби и загуби и на разходи за минал трудов стаж

В бр. 8 от 2012 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира отчитането на актюерски печалби и загуби и на разходите за минал трудов стаж. Актюерските печалби и загуби по планове с дефинирани доходи са измененията в...

Парична помощ за инвалидност поради общо заболяване, когато осигуреното лице няма необходимия осигурителен стаж

    В бр. 10 от 2012 г. на сп. “Български законник” Аспасия Петкова, експерт по социално и здравно осигуряване, разглежда темата за помощите, изплащани от НОИ.          Паричната помощ за инвалидност поради общо заболяване, която се изплаща от НОИ,...

Подготовка на проверките по безопасност и здраве при работа

В бр. 4 на Библиотека “Труд и право” инж. Веселин Цоневски разглежда темата за обхвата и изискванията към вътрешнофирмения контрол по безопасност и здраве при работа. В плана за контролната дейност следва да е обхваната подготовката на проверяващите...

Последващо оценяване на биологични активи.

В бр. 9 от 2012 г. на списание “Счетоводство, данъци и право” д-р Иван Златков, д.е.с., разяснява чрез пример последващото оценяване на биологични активи. Пример: Търговско дружество “Z” АД е с предмет на дейност производство на царевица. През 2010 ...

Справочник

Държавен вестник, бр. 77 - 78/2012 г.

ДВ, бр. 77 от 9.10.2012 г. Народното събрание прие: 1. Закон за изменение на Закона за административните нарушения и наказания. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и тържищата. 3. Закон за изменение и допълнение на Зак...

Категоризиране на туристически хижи и прилежащите към тях заведения за хранене

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма Дирекция “Туристическа политика”, отдел “Регулиране на туристическите дейности” Лица за контакт: Гергана Миткова, Мария Иванова Телефон: 032 347 522; 032 347 505 Адрес: гр. Пловдив, ул. “Желез...