Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2012 > бр. 28, 16 - 22 юли 2012 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 28, 16 - 22 юли 2012 г.
Законодателство

Oтчитането на търговската репутация, придобита при бизнес комбинации

Репутацията може да възникне както при осъществяване и отразяване на бизнес комбинации, така и във връзка с изготвяне на консолидирани финансови отчети. В настоящото изложение, както е видно и от неговото заглавие, ще коментираме отчитането само на р...

Въпроси и отговори

Важни решения на Съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС

Период 1995 г. Дело C- 85/95, решение от 5 декември1995 г. страни: John Reisdorf - Finanzamt Kцln-West Предмет на спора е правото на приспадане, когато е изгубена оригиналната фактура. В своето решение Съдът на ЕО приема, че чл. 18 (1) и чл. 22 (...

Възстановяване на незаконно уволнен служител

Работя като завеждащ “Човешки ресурси” в транспортна фирма. Преди около година освободихме дисциплинарно началник-отдел, уличен в кражба. На негово място назначихме неговия заместник с безсрочен трудов договор. На освободената от заместника длъжност ...

Заверяване на осигурителен стаж и доход на лица, работещи без трудово правоотношение, за периода след 31.12.2005 г.

Съгласно чл. 7, ал. 1, т. 1 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица териториалните поделения на Националния осигурителен институт издават осигурителни книжки, в кои...

Преобразуване чрез прехвърляне на имущество върху едноличния собственик

Физическо лице (Петър Петров), което е и ЕТ, учредява ЕООД. Oсновният капитал, внесен изцяло, е 50 000 лв. Собственикът на дяловете е физическото лице Петър Петров. Две години ЕООД-то няма дейност, нито имущество и лицето решава да го закрие, като се...

Преоценка на валута

Дружеството ни “Фиск” ООД е с предмет на дейност обмяна на валута. Освен това извършва и плащания в чуждестранна валута по преведени на клиенти парични средства в чуждестранна валута - обикновено от друга страна. Приема и парични средства в чуждестра...

Ред за облагане на пакет от услуги от туроператор с включени в него лични услуги

Регистриран по ЗДДС туроператор продава на пътуващи лица пакет от услуги, в който е включено настаняване в хотел, закупено от хотелиер, в съчетание с хранене в ресторант, който е собственост или е нает от туроператора за целта. Цената на пакета е опр...

В пресата за вас

Данъчно третиране на дивидентите, разпределени в полза на ЕТ

В бр. 6 от 2012 г. на списание “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант, разглежда данъчното третиране на дивидентите, разпределени в полза на ЕТ. Дивидентите, разпределени в полза на ЕТ, като самостоятелен случай...

Данъчно третиране по ЗДДС на продажба на апартамент

В “Консултант А-Я” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда казуса: Преди 5 години фирма, регистрирана по ДДС, закупува апартамент, който ползва за офис. Апартаментът е на стойност 60 000 лв. и е ползван данъчен кредит 10 000 лв. Сега този апар...

Едностранна форма на отчета за приходите и разходите

В бр. 5 от 2012 г. на сп. “Счетовство, данъци и право” доц. д-р Симеон Милев, д.е.с., коментира едностранната форма на ОПР. Едностранната форма на ОПР в СС 1 се основава на разбирането, че в отчета за приходите и разходите следва да се включат само о...

За дължимостта на данък на основание посочен ДДС в издадена фактура

В бр. 6 от 2012 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда казуса: Между две български дружества с регистрация по ЗДДС се извършва облагаема доставка на услуга. За нея през март 2012 г. доставчикът е издал...

Коригиращи събития след датата на баланса.

В бр. 5 от 2012 г. на сп. “ИДЕС” Владимир Христов, д.е.с., дава примери за коригиращи събития след датата на баланса. Пример - потвърждаване на задължение През 2011 г. към предприятието е бил предявен иск за нарушаване на определени нормативни изискв...

Счетоводно и данъчно третиране на бракуван материален запас

В бр. 7 от 2012 г. на в. “Счетоводна и данъчна практика” Евгени Рангелов, магистър по финанси, разглежда следния казус: Строителна фирма сме. Имаме наличност от плоско стъкло, но поради промяна на физико-химичните му свойства искаме да го бракуваме. ...

Справочник

Данъчни задължения на гражданите на ЕС, притежаващи или придобиващи имоти в Република Гърция1 - 2013

Информацията е насочена към българските граждани, които вече са собственици на ваканционни имоти в Гърция и за които непознаването на местните закони може да доведе до неприятни последици. Ако до 2009 г. първият имот, придобит от чужденец в Гърция, е...

Държавен вестник, бр. 51 - 53/2012 г.

ДВ, бр. 51 от 6.07.2012 г. Правителството прие: 1. Постановление № 132 от 28.06.2012 г. за изменение на нормативни актове на Министерския съвет. 2. Постановление № 133 от 28.06.2012 г. за изменение и допълнение на Наредбата за реда за достъп до На...

Народно събрание

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за семейни помощи за деца. Предвижда се месечната помощ за деца с един жив родител да се предоставя в пари и/или под формата на социални инвестиции независимо от дохода на семейството. Еднокра...