Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 43, 21 - 27 ноември 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 43, 21 - 27 ноември 2011 г.
Законодателство

Зачитане и заверка на осигурителен стаж и доход на лица, работещи без трудово правоотношение

До 2009 г. осигурителният стаж, осигурителният доход, направените осигурителни вноски и изплатените парични обезщетения и помощи на лицата, работещи без трудово правоотношение, вкл. по договори за управление и контрол, се заверяваше от ТП на НОИ в ос...

Въпроси и отговори

Важни решения на Съда на ЕС относно приложението на Директивите по ДДС - 11/2011

Период 1989 - 1990 г. 1. Дело C-343/89, решение от 6 декември 1990 г. страни: Max Witzemann срещу Hauptzollamt Mьnchen-Mitte Предмет на спора e определяне на понятието “внос на фалшиви парични знаци”. В своето решение Съдът на ЕО приема, чл. 2 от...

Документиране и облагане на бонуси по ЗДДС при натурален рабат

Доставчик на пуловери предоставя на своите клиенти отстъпка в натура в размер 5 на сто, ако в рамките на даден календарен месец закупят от него 1000 или повече пуловери. В началото на м. октомври регистрирано лице - търговец, закупува от доставчика 2...

Документиране на получена услуга по превоз на пътници по въздух

Във връзка с предстояща командировка в Германия дружеството ни е закупило самолетни билети от унгарска авиокомпания. В издадената фактура няма начислен ДДС. Имам няколко въпроса: 1. Издадената фактура осчетоводява ли се - трябва ли да се включва в ме...

Класификационни критерии и категоризация на превозните средства за целите на ЗДДС

Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, извършва консултантски и правни услуги. За целите на дейността дружеството сключва договор за лизинг за автомобил със следните параметри по регистрационен талон: товарен автомобил с брой места за сядане 4+1,...

Обезщетение от работодателя за оставане без работа при финансови затруднения

Наскоро в дружеството ни бяха извършени съкращения. В тази връзка молим да ни отговорите има ли срок за изплащане от работодателя на обезщетението за оставане без работа по чл. 222, ал. 1 КТ на съкратени наши работници и служители, като се има предви...

В пресата за вас

Данъчната практика по регулирането на слабата капитализация

В бр. 10 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” Анета Георгиева, данъчен консултант, разглежда казуса: За 2011 г. дружество АЛА ООД потенциално има право според изчисленията по чл. 43, ал. 2 ЗКПО да признае (в намаление) сума от 35 000 лв. Едновременно ...

Дистанционните продажби в ЗДДС и в Регламент № 282/2011 на Съвета за прилагане на Директива 2006/112/ЕО

В бр. 9 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда казуса: Българско търговско дружество с регистрация по ЗДДС продава стоки на физически лица (чуждестранни граждани) от ЕС, като им изпраща за своя сметка стоки...

Обща характеристика на особените случаи на продажба

В бр. 10 от 2011 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Делян Маринов, съдебен изпълнител, прави обща характеристика на особените случаи на продажба. Нормативната уредба на особените случаи на продажба се съдържа в чл. 639б, ал. 1-4 ТЗ. Цитираната...

Определяне себестойността на произведена продукция

В бр. 12 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., разглежда следния казус: Имаме разрешение за строеж на обект “Фотоволтаична електроцентрала”. Одобрена е от ДНСК. Получихме договора за присъединяване към “EVN България, Електр...

Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ при преобразуване

В бр. 11 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” Лорета Цветкова, данъчен експерт в НАП, дава отговор на следния въпрос: Попълва ли се справка по чл. 73 от ЗДДФЛ при преобразуване на предприятие, т.е. от ЕООД предприятието се преобразува в ООД, и кой подав...

Счетоводното представяне на обратно изкупените собствени акции

В бр. 12 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Какво е данъчното третиране при последващо разпореждане с купени собствени акции при следните случаи: - намаление на капитала чрез обезсилване на акциите; ...

Финансови активи, държани за продажба

В бр. 10 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” Бойка Брезоева, д.е.с., дава пример за финансови активи, държани за продажба. Пример: През 2009 г. “Диамант” АД закупува 100 000 бр. акции с емитент “Зора” АД от борсата по цена 2,50 лв./бр. при номинал 1 лв...