Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 33, 12 - 18 септември 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 33, 12 - 18 септември 2011 г.
Законодателство

Неоснователно получените обезщетения за дете, настанено в ясла, ще се връщат без лихва

През летните месеци на 2011 г. се проведе шумен обществен дебат по повод на това, че контролните органи на НОИ установиха за периода 2007 г. - 2010 г. много случаи на неоснователно получени обезщетения за отглеждане на малки деца до 2-годишна възраст...

Въпроси и отговори

Осигуряване на съдружници в търговско дружество

Въпросът ми е свързан с осигуряване на съдружниците в ООД. Същото е създадено м. 11.2008 г. В дружествения договор е записано, че управителят се избира на общото събрание за срок от една година. На 11.12.2008 г. е сключен договор за управление (един)...

Отчитане на апорт.

ООД с двама собственици, притежаващо два хотела, взема решение за продажбата на единия хотел, като продажбата ще се извърши от новосъздадено ЕООД с 100% капитал на ООД-то. Продаваният хотел ще се апортира в ЕООД, след което ще се продаде цялото предп...

Раздел десети - счетоводна политика, приблизителни оценки и грешки

Този раздел на стандарта е аналогичен на пълния МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки. Въпреки това поради важността на правилата и потребността от честото им прилагане в практиката на счетоводителите на малк...

Собствен капитал на предприятията в здравеопазването - търговски дружества

Сумата от стойностите на активите на предприятието съставляват неговия капитал. Според собствеността капиталът бива собствен и привлечен. Собственият капитал и пасивите (привлеченият капитал) са източниците на средствата, с които предприятието придо...

В пресата за вас

Доставка на услуга, предназначена за ДЗЛ, установено в държава - членка на ЕС

В бр. 6 от 2011 г. на сп. “Експерт” може да се намери отговор на следния въпрос: Следва ли да се начислява ДДС при извършена презентация на словенска фирма в България, организирана от българска фирма срещу възнаграждение? Трябва ли за дохода да се уд...

Осигуряване на пенсионер, работещ по граждански договор

В бр 8 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Красимира Атанасова, юрист, разглежда осигуряването на пенсионер, работещ по граждански договор. Съгласно чл. 4, ал. 6 от Кодекса за социално осигуряване пенсионерите, работещи без трудово правоотноше...

Последващо оценяване на инвестиционни имоти при ремонт, извършен по стопански начин

В бр. 6 от 2011 г. на списание “Счетоводство+” Теодора Рупска, гл. ас. в УНСС, илюстрира чрез пример последващото оценяване на инвестиционни имоти при ремонт, извършен по стопански начин. Пример: Предприятие “X” притежава инвестиционен имот. Поради м...

Първоначално признаване на дълготрайни нематериални активи

В бр. 6 от 2011 г. на сп. “Експерт” Теодора Рупска, гл. ас. в УНСС, разяснява чрез пример първоначалното признаване на дълготрайни нематериални активи. Пример: Предприятие “X” е добило право на строеж въpxy парцел от физическо лице за построяване на ...

Фактическо получаване на сумите по вземанията на кредиторите

В бр. 7 от 2011 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Бистра Николова, съдия, коментира фактическо получаване на сумите по вземанията на кредиторите. Фактическото получаване на сумите по вземанията на кредиторите се регламентира от специална проц...