начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 32, 5 - 11 септември 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 32, 5 - 11 септември 2011 г.
Въпроси и отговори

Отчитане на ремонт

Физически лица отдават под наем магазин 500 кв. м на фирма “А” за 6000 лв. Фирмата с тяхно съгласие предоставя под наем 100 кв. м за 2000 лв. на друга фирма “Б”. През периода от около две години в магазина се извършват основни ремонти за сметка на на...

Раздел девети - консолидирани и индивидуални финансови отчети

Този раздел от Международния стандарт за финансово отчитане на малки и средни предприятия включва правила, които са аналогични на правилата на пълния МСС 27 Консолидирани и индивидуални финансови отчети, а именно: - за обстоятелствата или условията, ...

Счетоводни аспекти от дейността на заложните къщи

Моля да публикувате пълен анализ и счетоводните статии в тази връзка за всеки аспект от дейността на заложните къщи. Интересува ме и какъв документ трябва да бъде издаден при продажба на заложените вещи, останали в така наречения “магазин” на заложна...

В пресата за вас

Обезценка на материалните запаси

В бр. 6 от 2011 г. на сп. “Експерт” Райна Стефанова, д.е.с., коментира обезценката на материалните запаси. Най-важното, което трябва да се знае във връзка с обезценката на материалните запаси, е следното: - Счетоводната обезценка на материалните запа...

Осигуряване на пенсионер, упражняващ дейност като самоосигуряващо се лице

В бр. 7 от 2011 г. на “Форум на счетоводителя” Красимира Атанасова, юрист, разглежда осигуряването на пенсионер, упражняващ дейност като самоосигуряващо се лице. Съгласно чл. 4, ал. 6 от Кодекса за социално осигуряване самоосигуряващите се лица, на к...

Отчитане на договорите при обратен лизинг при продавача - лизингополучател

В бр. 7 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” д-р Иван Златков, д.е.с., илюстрира чрез пример отчитането на договорите при обратен лизинг при продавача - лизингополучател. Пример: Търговско дружество “Иглика” АД притежава към 01.01.2011 г. автобус с пъ...

Ред за удовлетворяване приетите в производството по несъстоятелност вземания

В бр. 7 от 2011 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Бистра Николова, съдия, коментира реда за удовлетворяване вземанията. Редът за удовлетворяване на приетите в производството вземания е установен в разпоредбата на чл. 722, ал. 1 от Търговския ...