Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 29, 25 - 31 юли 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 29, 25 - 31 юли 2011 г.
Законодателство

Бази за счетоводно отчитане в предприятията от здравеопазването

Според нормативната уредба, която урежда устройството и дейността им, предприятията в системата на здравеопазването могат да се разделят на две групи: - Лечебни заведения, създадени в съответствие със Закона за лечебните заведения. Това са организац...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС - 5/2011

Период – 1984 - продължение 1. Дело C-47/84, решение от 21 май 1985 г. страни: Gaston Schul Douane Expediteur BV - Staatssecretaris van Financiлn Предмет на спора е определяне на данъчната основа при внос от друга държава членка. В своето решение...

Доставки на услуги, свързани с организиране на изложения

Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, организира изложение на български стоки и услуги в Италия. Участниците в изложението са български физически и юридически лица (регистрирани и нерегистрирани по ЗДДС). За нощувките и самолетните билети е ангажира...

Издаването на първичен счетоводен документ

Счетоводител съм на фондация, която много често подарява книги и разни материали на други физически лица. Така например за Великден бяха подарени над 4500 книги на физически лица. Ясно е, не може да бъде направен протокол за дарение с всяко едно от т...

Раздел шести на МСФОМСП - отчет за промените в собствения капитал и отчет за приходите и неразпределената печалба

Наименованието на раздела показва ясно и неговия обхват. Освен правила за изготвяне на отчет за собствения капитал са включени и правила за изготвяне на отчет за приходите и неразпределената печалба. По същество става дума за два отчета - отчет за пр...

Счетоводно отчитане на предоставените от бюджетните предприятия безлихвени и нисколихвени заеми

В настоящата статия се разглеждат някои от въпросите, свързана с приложението на указанията на Министерството на финансите за приложение на счетоводен стандарт 32 Финансови инструменти в бюджетния сектор. Представени са основните стопански операции п...

В пресата за вас

Възстановяване в правата по чл. 474 от Търговския закон при производство по несъстоятелност

В бр. 5 от 2011 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Нели Маданска, юрист, коментира възстановяването в правата по чл. 474 от ТЗ. Възстановяването в правата не настъпва по право, а само в съдебна процедура, развиваща се по молба на заинтересуван...

Доход от предметни и парични награди

В бр. 8 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира следния казус: Дейността на дружеството е “организиране на хазартни игри. Плащаме окончателен данък по чл. 242 oт ЗКПО - вид хазартни игрални автомати и игрални маси. ...

Осчетоводяване на разходи по нает имот

В бр. 8 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира следния казус: Дружество с ограничена отговорност е сключило 3-годишен договор за наем в размер на 150 лева месечно на апартамент с физическо лице. Съгласно договора з...

От 1 юли 2011 г. европейските износители ще могат да се ползват от Споразумението за свободна търговия между ЕС и Южна Корея

В бр. 27 от 2011 г. на в. “Инфобизнес” може да се намери информация за Споразумението за свободна търговия между ЕС и Южна Корея. Споразумението за свободна търговия между ЕС и Южна Корея - първото търговско споразумение между ЕС и държава от Азия -...

Последваща оценка на инвестиционни имоти по модела на справедлива стойност

В бр. 6 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” гл. ас. д-р Теодора Рупска коментира последваща оценка на инвестиционни имоти по модела на справедлива стойност. Справедливата стойност като модел за оценка е пазарната стойност на инвестиционния имот. Пазарн...

Термини от група “D” на “Инкотермс”

В бр. 5 от 2011 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” проф. д-р Огнян Герджиков разглежда темата за “Инкотермс 2010”. Тази група термини е най-обременителна за продавача. При нея са налице най-многобройните промени в последната версия - “Инкотерм...