Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 25, 27 юни - 3 юли 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 25, 27 юни - 3 юли 2011 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика - 5/2011

Въпрос: Какви са изискванията за наемане на работа на лица под 18 години? Отговор: Съгласно чл. 301, ал. 1 от КТ минималната възраст за приемане на работа е 16 години. Забранява се приемането на работа на лица, ненавършили 16 години. По изключение м...

ДДС при вътреобщностната търговия в контекста на регламент 282/2011 г. на СЕО. Общи положения и място на изпълнение на доставките на услуги

Регламент № 282/2011 г на Съвета на ЕО има за цел да осигури общи правила за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно правната рамка за функциониране на ДДС при вътреобщностната търговия (ВОТ). Директивата съдържа разпоредби, които в някои случаи...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС - 1/2011

Период - 1975- 1981 г. 1. Дело C-111/75, решение от 20 май 1976 г. страни: Impresa Costituzioni Comm.Quirino Mazzalai - Ferrovia del Renon Предмет на спора е определяне времето на доставката. В решението си Съда на ЕО посочва, че чл. 6 (4) от Дир...

Данъчно третиране на посреднически услуги във връзка с услуги, извършвани по електронен път

ЕООД, нерегистрирано по ЗДДС, създава интернет сайт, където български хотелиери могат безплатно да рекламират своите хотели. В сайта ще има линк на система за онлайн хотелски резервации, с който дружеството ще има договор за посреднически услуги, и п...

ДДС за доставка при проект по Оперативна програма “Програма за развитие на селските райони”

Община изпълнява проект за изграждане на ВиК и пречиствателна станция по мерки 321 и 322 на Програмата за развитие на селските райони. Изграждането на ВиК в рамките на проекта се извършва от строителна фирма, но основен бенефициент на средствата по п...

ДДС за туристически услуги

Фирмата се занимава с хотелиерство и ресторантьорство. От 01.04.2011 г. за предоставени нощувки на работници на строителна фирма издадохме фактура с ДДС ставка 9%. На отделен ред във фактурата вписахме туристическата такса. Правилно ли е издадена фак...

Издаване на фактура

Фирма, нерегистрирана по ЗДДС, сключва договор за обучение на обща стойност 10 000 лв., което ще се проведе през м. 10/2011 г. За изпълнението на услугата е договорено да є да бъде преведен аванс (100%) от 10 000 лв. - предоставен през м. 05/2011 г. ...

Раздели първи и втори на Международния счетоводен стандарт за финансово отчитане на малки и средни предприятия

Раздел първи - Малки и средни предприятия В този раздел с определението на понятието “малки и средни предприятия” фактически се очертава обхватът на разглеждания стандарт. Определено е, че малки и средни предприятия са тези предприятия, които не са н...

В пресата за вас

Взаимоотношения между свързани лица

В бр. 5 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” Бойка Брезоева, д.е.с., илюстрира чрез пример взаимоотношенията между свързани лица при дъщерни и асоциирани предприятия.     Пример: Предприятие майка упражнява контрол върху дъщерни предприятия “А”, “Б” ...

Налагане на предварителни обезпечителни мерки

В бр. 1 от 2011 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Нели Маданска – юрист, коментира налагането на предварителни обезпечителни мерки.     Налагането на предварителни обезпечителни мерки има действие по отношение на всички кредитори (чл. 629а, ...

Отчитане на материалните запаси - пример

В бр. 7 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., илюстрира чрез пример отчитането на материалните запаси. Пример: Предприятие “Симона” ООД произвежда пластмасови капаци за тоалетни чинии. Същото има на склад 500 кг багрила на ...

Оценяване на неконтролиращото участие

В бр. 4 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” Емил Евлогиев, д.е.с., коментира оценяването на неконтролиращото участие спорд МСФО 3. Стандартът въвежда правото на избор при начина на оценяване на неконтролиращото участие: 1. по справедлива стойност и 2. ...

Прекратяване на ДЗЗД

В бр. 6 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” Иван Дочев, д.е.с., разглежда следния казус:     Фирма провежда търговска дейност чрез дружество по Закона за задълженията и договорите (ДЗЗД). Тя има и ООД, което в момента не е действащо. Желае да прекрати...