Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 23, 13 - 19 юни 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 23, 13 - 19 юни 2011 г.
Законодателство

Данъчното третиране по реда на ЗДДС на туристически услуги, предоставени от хотелиер

От 01.04.2011 г. настъпиха промени на данъчното облагане на доставките с туристически услуги по ЗДДС. ЗДДС предвижда специфично данъчно третиране на настаняване, предоставено от хотелиер. В следващите редове са илюстрирани практически правилата за об...

Въпроси и отговори

ДДС при отдаване под наем на сграда

ЕТ е регистран по ЗДДС, едновременно с това е собственик на ЕООД, също регистрирано по ЗДДС. Като физическо лице получава наем за отдаден имот, който се използва за жилищни цели от други физически лица, като годишният размер на наема не надвишава 300...

ДДС при продажба на самолетни билети и круиз пакети и посредничество при застраховане

За продажба на самолетни билети (от туроператор), закупени от друг туроператор, издаваме протокол за цената на билета и фактура за комисионата. И на двата документа записваме нула на сто ДДС и основание за неначисляване на данъка - чл. 36, ал. 1 от З...

Злоупотребата с доверието не е от личен характер

Поради критични изказвания за методите на управление в предприятието ни наш колега беше дисциплинарно уволнен. Като основание за уволнението му е посочено злоупотреба с доверието на предприятието. Законно ли е това? Съгласно чл. 190, ал. 1, т. 4 от ...

Международни счетоводни стандарти за финансово отчитане на малки и средни предприятия

През м. юли 2009 Съветът по международни счетоводни стандарти (в по-нататъшното изложение ще го наричаме “Съветът”), създаден през 2001 година, като част от Фондацията на комитета по МСС, утвърди за прилагане в малките и средните предприятия един сче...

Облагане по ЗДДС на доставките на стоки втора употреба

Златарски магазин купува златни накити от физически лица и след съответна обработка и почистване ги продава на други лица. Към 31.05.2011 г. оборотът за 12 месеца от касовия апарат е 51 000 лв. Разликата (маржът) между покупната и продажната стойност...

Осигуряване на пенсионер

Лице не е плащало никакви осигуровки. То е пенсионер и според нас, практикувайки свободна професия, трябва да плаща здравни вноски. Като адвокат (членува към адвокатска колегия) е получавало хонорари и е издавало специални бележки (договор за правна ...

Социално осигуряване на лица, които работят в държави - членки на Европейския съюз

Управител на българско дружество е с двойно гражданство - българско и италианско. Лицето се осигурява в Италия на 1450 евро. Необходимо ли е върху изплатеното възнаграждение по договора за управление и контрол да бъдат внасяни осигурителни вноски? В ...

В пресата за вас

Възстановяване на правата по чл. 747 от ТЗ

В бр. 5 от 2011 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Нели Маданска коментира възстановяване на правата по чл 747 от ТЗ. Според чл. 747 ТЗ възстановяването на правата заличава и отменя занапред последиците, които законът свързва с обявяването в н...

Нови изисквания по чл. 189б ЗКПО, в сила от 08.03.2011 г.

В бр. 4 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” Анета Георгиева, данъчен консултант, разглежда новите изисквания по чл. 1896 ЗКПО, в сила от 08.03.2011 г. Въвеждането на новите допълнителни ограничения за ползването на помощта под формата на преотстъпван...

Определяне на митническа стойност чрез метода на “сходните стоки”

В бр. 5 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” Ана Стоилова, гл. юрисконсулт в Митница “Югозападна”, коментира определянето на митническа стойност чрез метода на “сходните стоки”. Методът на “сходните стоки” означава, че митническата стойност е равна на...

Определяне на това дали дадена сделка е бизнес комбинация

В бр. 4 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” Емил Евлогиев, д.е.с., коментира как се определя дали дадена сделка е бизнес комбинация. МСФО 3 определя бизнес комбинацията като операция или друго събитие, при което придобиващият получава контрол над една ...

Отчитане на разходите за подобрения, направени по стопански начин, на инфраструктурни обекти

В бр. 2 от 2011 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., коментира отчитането на разходите за подобрения, направени по стопански начин на инфраструктурни обекти в бюджетните предприятия. Правилата, определени при отчитането на разходите...

Предметен обхват на правилата “Инкотермс”

В бр. 5 от 2011 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” проф. д-р Огнян Герджиков разглежда темата за “Инкотермс 2010`. Правилата “Инкотермс” - това са тези задължения на страните по продажбата, които се поддават на стандартизиране. Най-общо казано...