Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 8, 28 февр. - 6 март 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 8, 28 февр. - 6 март 2011 г.
Законодателство

Облагане с ДДС на доставки, извършвани от общините. Облагаеми и освободени доставки

На облагане с данък върху добавената стойност подлежат всички доставки на стоки, когато отговарят на следните критерии: - доставките са възмездни; - извършени са от данъчно задължено лице по този закон; - доставките са облагаеми с нулева ставка или с...

Фискални устройства (ФУ) с дистанционна връзка. Модели фискални устройства (ФУ), одобрени по Наредба № Н-18/2006, обявени от производителите/вносителите на ФУ, които ще бъдат доработени с външен данъчен терминал в съответствие с изискванията за дистанционна връзка с НАП

Национална агенция за приходите [[app_12357_sdf]]...

Въпроси и отговори

Данъчно признати разходи по ЗКПО

Данъчно признати ли са разходите за лихви за забава върху суми за задължение към доставчик, начислени по гражданско дело и изпълнителен лист, адвокатско възнаграждение, както и такси и разноски в полза на частен съдебен изпълнител? Счетоводните разх...

Определяне размера на минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица за 2011 г.

През 2011 месечният осигурителен доход на самоосигуряващите се лица е диференциран спрямо дохода им от 2009 г. Само доходът като самоосигуряващо се лице ли се взима предвид, или общият доход за физическото лице - т.е. доход като самоосигуряващо + дох...

Отчитане на злато

Фирма купува златна монета с инвестиционна цел. Как да се осчетоводи покупката и какви са данъчните аспекти на сделката при положение, че във фактурата не е начислен ДДС? Съгласно чл. 46, ал. 1, т. 4 от ЗДДС, доставката на валута, монети и т.н., к...

При сключен последващ граждански договор се дължи обезщетение за оставане без работа по чл. 222, ал. 1 от КТ

Предприятието ни е обявено в неплатежоспособност. Голяма част от персонала е освободен от работа. На другата част от персонала бяха отправени предизвестия за прекратяване на трудовите им правоотношения. След изтичане срока на предизвестията и прекрат...

Разходи за транспорт

Фирма, регистрирана по ЗДДС, занимаваща се с международен транспорт и осъществяваща своята дейност в град Х в България, има следната ситуация: Международният курс на фирмата започва от София, товарът се транспортира с маршрут - София - Рим - София. К...

Уведомление за промяна на длъжността по НКПД 2011

До 30.06.2011 г. е срокът за подаване на промените в наименованието на длъжността. Коя дата трябва да се напише в графа дата на сключване 01.01.2011 г., тъй като промяната е от 01.01.2011 г., или трябва да се съобразим с трите дни срок при подаване н...

В пресата за вас

Изисквания към страните по договор за заем за послужване

ЗАКОНА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ В бр. 10 от 2010 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., посочва изискванията по отношение на поведението на страните по договор за заем за послужване. В раздел VI, чл. 243 - 249 от Закона за задъл...

Отчитане на провизиите за неплатени отпуски

В бр. 1 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” д-р Иван Златков, д.е.с., коментира отчитането на провизиите за неплатени отпуски. С оглед изискванията на СС 37 Провизии, условни задължения и условни активи и МСС 37 Провизии, условни пасиви и условни акт...

Отчитане на стопанската дейност в бюджетни предприятия

В бр. 11-12 от 2010 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, дипломиран експерт-счетоводител, коментира отчитането на стопанската дейност в бюджетни предприятия. За уеднаквяване отчитането на стопанската дейност и недопускане на смесването с ре...

Счетоводно и данъчно третиране на операции, свързани с дейността на консорциум

В бр. 1 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” Иван Дочев, д.е.с., отговаря на въпроса: Учредено с ДЗЗД, като е подписано спopaзумение между две юридически лица (ООД). Юридическите лица и консорциумът са регистрирани по ЗДДС. Предметът на дейност на консо...