Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 7, 21 - 27 февруари 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 7, 21 - 27 февруари 2011 г.
Законодателство

Облагане с ДДС на доставки, извършвани от общините. Данъчно задължени лица

За определяне режима на облагане по ЗДДС на доставки, извършвани от Общините, първата стъпка, която ще направим, е да определим дали Общината извършва тези доставки в качеството на данъчно задължени лица. По смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗДДС, данъчно з...

Въпроси и отговори

Годишно счетоводно приключване в бюджетните предприятия за 2010 г.

I. Нормативна регламентация на годишното счетоводно приключване в бюджетните предприятия Нормативните документи, въз основа на които бю¬джетните предприятия със¬тавят годишен финансов отчет, са: - Законът за счетоводството; - Единен сметкоплан на бюд...

ДДС при отпадъците

Съгласно Закона за управление на отпадъци и Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки, фирма “А” е получила лиценз като организация, имаща право да събира, оползотворява и рециклира отпадъците от опаковки. На това основание организацията събир...

Документите, доказващи извършването на вътреобщностни доставки

Приема ли се като доказателство за извършена ВОД писменото потвърждение за транспортиране на доставяните стоки до територията на друга държава членка, изпратено от получателя им по електронен път? По силата на чл. 53, ал. 1 от ЗДДС, доставките на ст...

Себестойност на недвижими имоти

Дружество строи сграда с апартаменти, предназначени за продажба, строителството е чрез възлагане. Как би следвало да се формира себестойността на гаражи, мазета, тавански помещения? Имам обща разгърната площ на сградата, имам и набраните разходи за с...

В пресата за вас

Видове предварителни обезпечителни мерки, посочени в Търговския закон

В бр. 1 от 2011 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Нели Маданска коментира видовете предварителни обезпечителни мерки, посочени в Търговския закон. Видовете предварителни обезпечителни мерки са изчерпателно посочени в пет точки на чл. 629а, ал...

Обявяване в несъстоятелност

В бр. 2 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” Иван Дочев, д.е.с., отговаря на въпроса: Наш клиент, с когото имаме сключени договори и получени по тях аванси, е обявен в несъстоятелност и има постановление на СГС от 31.05.2010 г. за прекратяване на дейнос...

Разпределение на непарични активи

В бр. 1 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Дружеството ни “X” ЕООД по желание на едноличния му собственик “У” ЕООД следва да разпредели натрупаната неразпределена печалба - 40313,12 лв. Тъй като “X” ...