начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 4, 31 ян. - 6 фев. 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 4, 31 ян. - 6 фев. 2011 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика - 2/2011

Отговорите са подготвени от Елка Димитрова - Директор Дирекция “Политика на пазара на труда” Въпрос: Според НКПД за длъжност 4122-2009 има изискване за образователно и квалифакационно ниво 2 - завършен Х клас. Имам ли право да изискам за заемането ...

Въпроси и отговори

Oсигуряване при осъществяване на дейност на различни основания

Лице осъществява дейност на различни основания - като ЕТ и собственик на ЕООД. В ЕТ и в ЕООД има назначени работници. Осигурява се авансово като самоосигуряващо се лице през ЕООД на избран доход под максималния. 1. Необходимо ли е да се осигурява ава...

Документиране на предоставени антикварни книги

С какъв документ се документират получените от физическо лице авторски и антикварни книги, които са стока за юридическо лице?     Физическите лица, които не са регистрирани като търговци по Търговския закон, могат да предоставят на юридически лица с...

Обезщетения след повторно прекратяване на трудов договор на възстановен служител

Наш служител беше уволнен поради съкращаване в щата през 2007 г. Съдът отмени заповедта за уволнение и служителят беше възстановен на работа след около 3 години. Поради заболяване и невъзможност да изпълнява работата, на която беше възстановен от съд...

Право на данъчен кредит

Фирма придобива имот - апартамент. Тя има дейност -обучение на кадри, и ще го ползва за настаняване на обучаващите се, а и за свои служители, защото някои от служителите на фирмата са от други населени места. Има ли право на данъчен кредит за тази по...

В пресата за вас

Безсрочни инструменти според Наредба 8 на БНБ от 2006 г.

В бр. 12 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” Велко Джилизов, юрист, коментира безсрочни инструменти според Наредба 8 на БНБ от 2006 г. Съгласно новата разпоредба на чл. 3а от Наредба № 8 на БНБ от 2006 г., в капитала от първи ред може да се включват ...

Необходимост от специална данъчна уредба, свързана с тристранните операции

В бр. 10 от 2010 г. на списание “Експерт” Райна Стефанова, д.е.с., коментира необходимостта от специална данъчна уредба, свързана с тристранните операции. Съществуват два основни принципа на облагане с данък добавена стойност, валидни за страните - ч...

Основание за унищожаване на сделка

В бр. 8 от 2010 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Михаил Малчев, съдия, коментира основанието за унищожаване на сделка. Като юридически факт основанието за унищожаване на сделка се състои от няколко елемента: - погрешна представа относно дейс...

Справочник

Данък върху застрахователните премии

Облагане с данък върху застрахователните премии От 01.01.2011 г. влиза в сила Законът за данък върху застрахователните премии (ЗДЗП) - обн. в ДВ, бр. 86 от 02.11.2010 г. С този закон се въвежда нов вид данък - данък върху застрахователните премии по...

Държавен вестник, бр. 8 - 9/2011 г.

ДВ, бр. 8 от 25.01.2011 г. Народното събрание прие: 1. Закон за Българската агенция по безопасност на храните; 2. Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Република Австрия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите...

НАП няма да регистрира нови трудови договори, които се подават след срока

От началото на годината при подаване на уведомленията за сключени трудови договори в НАП, информационната система следи автоматично за спазването на 3-дневния срок от сключването на договора. След този срок, те се приемат от приходната агенция само а...