Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 4, 31 ян. - 6 фев. 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 4, 31 ян. - 6 фев. 2011 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика - 2/2011

Отговорите са подготвени от Елка Димитрова - Директор Дирекция “Политика на пазара на труда” Въпрос: Според НКПД за длъжност 4122-2009 има изискване за образователно и квалифакационно ниво 2 - завършен Х клас. Имам ли право да изискам за заемането ...

Въпроси и отговори

Oсигуряване при осъществяване на дейност на различни основания

Лице осъществява дейност на различни основания - като ЕТ и собственик на ЕООД. В ЕТ и в ЕООД има назначени работници. Осигурява се авансово като самоосигуряващо се лице през ЕООД на избран доход под максималния. 1. Необходимо ли е да се осигурява ава...

Документиране на предоставени антикварни книги

С какъв документ се документират получените от физическо лице авторски и антикварни книги, които са стока за юридическо лице?     Физическите лица, които не са регистрирани като търговци по Търговския закон, могат да предоставят на юридически лица с...

Обезщетения след повторно прекратяване на трудов договор на възстановен служител

Наш служител беше уволнен поради съкращаване в щата през 2007 г. Съдът отмени заповедта за уволнение и служителят беше възстановен на работа след около 3 години. Поради заболяване и невъзможност да изпълнява работата, на която беше възстановен от съд...

Право на данъчен кредит

Фирма придобива имот - апартамент. Тя има дейност -обучение на кадри, и ще го ползва за настаняване на обучаващите се, а и за свои служители, защото някои от служителите на фирмата са от други населени места. Има ли право на данъчен кредит за тази по...

В пресата за вас

Безсрочни инструменти според Наредба 8 на БНБ от 2006 г.

В бр. 12 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” Велко Джилизов, юрист, коментира безсрочни инструменти според Наредба 8 на БНБ от 2006 г. Съгласно новата разпоредба на чл. 3а от Наредба № 8 на БНБ от 2006 г., в капитала от първи ред може да се включват ...

Необходимост от специална данъчна уредба, свързана с тристранните операции

В бр. 10 от 2010 г. на списание “Експерт” Райна Стефанова, д.е.с., коментира необходимостта от специална данъчна уредба, свързана с тристранните операции. Съществуват два основни принципа на облагане с данък добавена стойност, валидни за страните - ч...

Основание за унищожаване на сделка

В бр. 8 от 2010 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Михаил Малчев, съдия, коментира основанието за унищожаване на сделка. Като юридически факт основанието за унищожаване на сделка се състои от няколко елемента: - погрешна представа относно дейс...

Справочник

Данък върху застрахователните премии

Облагане с данък върху застрахователните премии От 01.01.2011 г. влиза в сила Законът за данък върху застрахователните премии (ЗДЗП) - обн. в ДВ, бр. 86 от 02.11.2010 г. С този закон се въвежда нов вид данък - данък върху застрахователните премии по...

Държавен вестник, бр. 8 - 9/2011 г.

ДВ, бр. 8 от 25.01.2011 г. Народното събрание прие: 1. Закон за Българската агенция по безопасност на храните; 2. Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Република Австрия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите...

НАП няма да регистрира нови трудови договори, които се подават след срока

От началото на годината при подаване на уведомленията за сключени трудови договори в НАП, информационната система следи автоматично за спазването на 3-дневния срок от сключването на договора. След този срок, те се приемат от приходната агенция само а...