Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 48, 27 дек. 2010 г. - 2 ян. 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 48, 27 дек. 2010 г. - 2 ян. 2011 г.
Законодателство

Нулевата ставка по ДДС при доставка на стока за лице от държава - членка на ЕС, транспортирана от България за трета страна

По силата на чл. 17, ал. 2 от ЗДДС, местоизпълнението на доставките на стоки, транспортирани от територията на България до територията на трети страни (територии), е на територията на страната. При това за разлика от доставките от вътрешния ни търгов...

Въпроси и отговори

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НЕПЛАТЕНИЯ ОТПУСК ПО ЧЛ. 60 ОТ КТ

Ползването на неплатен отпуск от работниците (служителите) е много често срещан в практиката случай, уреден като правна възможност в чл. 160 от Кодекса на труда. Това е генералната клауза, като в други текстове на Кодекса на труда има предвидени и сп...

ПРОМЕНИ В ЗДДС, В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2011 Г. - 1

(Продължение от бр. 47) Промени, в резултат на констатирани не¬съответствия с правото на Общността и привеждане на ДДС законодателството ни в съответствие с Решение на Съда на ЕС по дело С-174/06 В Решение № С-174/06 на Европейския съд в Люксембург...

УЧРЕДЯВАНЕ НА ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ

Управител учредява право на ползване на ЮЛ, като сградата, която ще се построи, ще е на фирмата. Как счетоводно да заведа правото на ползване? Построяването на сградата ще е с външен изпълнител и в този случай ще мога ли да си ползвам ДДС-то за СМР? ...

В пресата за вас

Възможности за последващо оценяване на активи и пасиви

В бр. 9 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” проф. Стоян Дурин, дипломиран експерт-счетоводител, коментира въз¬мож¬ности за последващо оценяване на активи и пасиви чрез пример. Пример: През месец декември 2007 г. се придобива производствен комплекс за 3...

Грешка, отнасяща се до идентичността на предмета на сделка

    В бр. 8 от 2010 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Михаил Малчев, съдия, коментира унищожаемостта на сделка поради грешка, отнасяща се до идентичността на предмета на сделката.     Грешката, отнасяща се до идентичността на предмета на сдел...

Одобрени са 8 нови схеми в сферата на пазара на труда

В бр. 49 от 2010 г. на вестник “Инфобизнес” може да се намери информация относно схеми в сферата на труда. Комитетът за наблюдение на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” утвърди 8 нови схеми в сферата на пазара на труда да стартират п...

Правно основание за прекратяване на трудов договор

В бр. 12 от 2010 г. на сп. “Български законник” Гошо Мушкаров, д-р по икономика, разглежда казуса: Работник е с постоянен трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда. Длъжността, която заема, се закрива. На същия работник се предлага др...

Предварителни плащания на дивидент в ООД

В бр. 11 от 2010 г. на списание “Експерт” Иван Дочев, д.е.с., коментира предварителни плащания на дивидент в ООД. Известно е, че по принцип дивидент се изплаща от балансовата печалба, като правото на съдружника (акционера) възниква при наличие на сле...

Резултати от инвентаризирането в БП

ПИСМО ДДС № 20 ОТ 2004 Г. НА МФ В бр. 9 от 2010 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., коментира анализа на резултатите от инвентаризирането на вземанията и задълженията в БП. В процеса на анализ на резултатите от инвентаризирането ...