Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 48, 27 дек. 2010 г. - 2 ян. 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 48, 27 дек. 2010 г. - 2 ян. 2011 г.
Законодателство

Нулевата ставка по ДДС при доставка на стока за лице от държава - членка на ЕС, транспортирана от България за трета страна

По силата на чл. 17, ал. 2 от ЗДДС, местоизпълнението на доставките на стоки, транспортирани от територията на България до територията на трети страни (територии), е на територията на страната. При това за разлика от доставките от вътрешния ни търгов...

Въпроси и отговори

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НЕПЛАТЕНИЯ ОТПУСК ПО ЧЛ. 60 ОТ КТ

Ползването на неплатен отпуск от работниците (служителите) е много често срещан в практиката случай, уреден като правна възможност в чл. 160 от Кодекса на труда. Това е генералната клауза, като в други текстове на Кодекса на труда има предвидени и сп...

ПРОМЕНИ В ЗДДС, В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2011 Г. - 1

(Продължение от бр. 47) Промени, в резултат на констатирани не¬съответствия с правото на Общността и привеждане на ДДС законодателството ни в съответствие с Решение на Съда на ЕС по дело С-174/06 В Решение № С-174/06 на Европейския съд в Люксембург...

УЧРЕДЯВАНЕ НА ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ

Управител учредява право на ползване на ЮЛ, като сградата, която ще се построи, ще е на фирмата. Как счетоводно да заведа правото на ползване? Построяването на сградата ще е с външен изпълнител и в този случай ще мога ли да си ползвам ДДС-то за СМР? ...

В пресата за вас

Възможности за последващо оценяване на активи и пасиви

В бр. 9 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” проф. Стоян Дурин, дипломиран експерт-счетоводител, коментира въз¬мож¬ности за последващо оценяване на активи и пасиви чрез пример. Пример: През месец декември 2007 г. се придобива производствен комплекс за 3...

Грешка, отнасяща се до идентичността на предмета на сделка

    В бр. 8 от 2010 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Михаил Малчев, съдия, коментира унищожаемостта на сделка поради грешка, отнасяща се до идентичността на предмета на сделката.     Грешката, отнасяща се до идентичността на предмета на сдел...

Одобрени са 8 нови схеми в сферата на пазара на труда

В бр. 49 от 2010 г. на вестник “Инфобизнес” може да се намери информация относно схеми в сферата на труда. Комитетът за наблюдение на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” утвърди 8 нови схеми в сферата на пазара на труда да стартират п...

Правно основание за прекратяване на трудов договор

В бр. 12 от 2010 г. на сп. “Български законник” Гошо Мушкаров, д-р по икономика, разглежда казуса: Работник е с постоянен трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда. Длъжността, която заема, се закрива. На същия работник се предлага др...

Предварителни плащания на дивидент в ООД

В бр. 11 от 2010 г. на списание “Експерт” Иван Дочев, д.е.с., коментира предварителни плащания на дивидент в ООД. Известно е, че по принцип дивидент се изплаща от балансовата печалба, като правото на съдружника (акционера) възниква при наличие на сле...

Резултати от инвентаризирането в БП

ПИСМО ДДС № 20 ОТ 2004 Г. НА МФ В бр. 9 от 2010 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., коментира анализа на резултатите от инвентаризирането на вземанията и задълженията в БП. В процеса на анализ на резултатите от инвентаризирането ...