Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 47, 20 - 26 декември 2010 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 47, 20 - 26 декември 2010 г.
Законодателство

ПРОМЕНИ В ЗДДС, В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2011 Г.

В следващите редове ще разгледаме по-съществените от промените, направени със Закона за изменение и допълнение на ЗДДС (ЗИДЗДДС), който е обнародван в бр. 94 на “Държавен вестник” от 30 ноември 2010 г. Основните промени са свързани с хармонизацията ...

Въпроси и отговори

ГРАЖДАНСКО ДРУЖЕСТВО

Консорциум, съставен от едно юридическо и две физически лица, регистриран съгласно ЗЗД и ЗДДС, извършва строителна дейност. Има ли специфични особености на отчетност във формата консорциум в данъчно и осигурително отношение? Гражданските дружества ...

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ, ВЪЗЛОЖИЛ УПРАВЛЕНИЕТО СИ НА ПРОКУРИСТ

Едноличен търговец е прехвърлил управлението на търговското си предприятие на прокурист. Той притежава необходимата квалификация и иска да работи в собстваната си фирма като счетоводител и да извършва счетоводни услуги и на други фирми. Управлението ...

ДОКУМЕНТИРАНЕ НА УСЛУГА ПО ЗДДС

Българска фирма извършва посредническа услуга между кипърска и българска фирма по правни услуги. Каква сделка е налице, какво е основанието за неначисляване на ДДС и какви други документи се изискват за доказване на услугата? Възможно е българската ...

КОМАНДИРОВКА В ЧУЖБИНА НА РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕДПРИЯТИЕ

ЕООД е с основна дейност транспорт. Управителят, който е шофьор, пребивава повече от времето през годината в ЕО, тъй като осъществява транспорта там (няма трудов договор, а е само осигуряващ се). Полагат ли му се дневни пари, съгласно Наредбата за ко...

ПОЛАГАНЕТО НА ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД Е ИЗКЛЮЧЕНИЕ

Общото правило на чл. 143, ал. 2 от Кодекса на труда е, че извънредният труд (този, който се полага извън установеното за работника или служителя работно време) е забранен. Веднага обаче чл. 144 на Кодекса на труда допуска, като изключение, полаганет...

ТРЕТИРАНЕ ПО ЗДДС

При покупка на стоки от онлайн магазин ни е издадена фактура от фирма с адрес Великобритания, но същата няма ДДС номер. Това ВОП ли е и трябва ли да се състави протокол по чл. 84 от ЗДДС, след като фирмата не е регистрирана? За да е налице ВОП на ст...

В пресата за вас

Инвестиции в асоциираното предприятие

В бр. 11 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” проф. Стоян Дурин, д.е.с., посочва как по счетоводно-отчетен път може да се представи прилагането на метода на собствения капитал, ако имаше изискване инвестицията в асоциираното предприятие да се представя ...

Последващо оценяване на финансовите активи и пасиви

В бр. 10 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” проф. Стоян Дурин, дипломиран експерт-счетоводител, коментира последващото оценяване на финансовите активи и пасиви. Последващото оценяване на финансовите активи и пасиви, отчитани по справедлива стойност в ...

Право на акционер да напусне публично АД при преобразуване и да иска изкупуване на акциите му

В бр. 10 от 2010 г. на сп. “Търговско и корпоративно право” проф. Камелия Касабова коментира правото на акционер да напусне публично АД при преобразуване и да иска изкупуване на акциите му. Специалната уредба на ЗППЦК дава право на акционера на прео...

Участие на клон на търговец в гражданско дружество

В бр. 11 от 2010 г. на списание “Търговско и конкурентно право” Иван Георгиев, юрист, коментира участието на клон на търговец в гражданско дружество. Анализът на правния статут на клона и възможността той да извършва сделки, идва, за да покаже, че к...