Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 44, 29 ноември - 5 декември 2010 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 44, 29 ноември - 5 декември 2010 г.
Въпроси и отговори

ВОП, ЗА КОЕТО ФАКТУРАТА Е ПРЕДСТАВЕНА СЪС ЗАКЪСНЕНИЕ

Счетоводител съм на фирма, регистрирана по ЗДДС, която има ВОП от Гърция от началото на тази година. Освен това от месец май тази година подава и Интрастат декларация. Скоро получих фактура от гръцки доставчик с дата 31.07.2010 г., която не е включен...

Етапи на годишното счетоводно приключване

Създаването на годишния счетоводен отчет е процес, в който се проявяват както степента на квалификация на счетоводния персонал, така и организаторските възможности на съставителя на отчета. Етапите на годишното счетоводно приключване биха могли да б...

ЗАГУБА НА ПРОДУКЦИЯ

Фирма ЕООД земеделски производител, регистрирана по ЗДДС. Констатирани са унищожения на земеделска продукция с оформен констативен протокол от органите на фонд “Земеделие”. Загубите в процентно съотношение са описани и като причина за унищожението на...

ПОЧИВКА ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА

Фирмата, в която работя, е установила сумирано изчисляване на работното време по чл. 142, ал. 2 от КТ за длъжността “охранител - автопатрул”. Продължителността на една смяна за тях е 12 часа. Може ли на този служител да се разреши едночасова почивка ...

ПРАВО НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА БЕЗРАБОТИЦА.

Във фирмата има служителка, която е ползвала неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8 г., на основание чл. 167, ал. 4, т. 1 от КТ - 12 месеца. През това време детето е посещавало детска градина. След това е ползвала неплатен отпуск на основание чл....

ПРОМЯНА НА МЯСТОТО НА РАБОТА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕНА НЕОБХОДИМОСТ

Работя като минен инженер. Поради производствена необходимост на предприятието, със заповед на директора, на основание чл. 120, ал. 1 от Кодекса на труда, бях преместен на друг обект, в същото населено място, на работническа длъжност. Законна ли е та...

РЕГИСТРИРАНЕ НА ПРИХОДИТЕ ОТ АВТОМАТИ НА САМООБСЛУЖВАНЕ

Фирмата е ЕООД. Дейността е автомивка на самообслужване, т.е. всеки клиент пуска в монетно устройство на съответната автоклетка (а те са 3 бр .) толкова пъти по 1 лев, колкото прецени, че са необходими, за да си измие автомобила. Т.е. преди да започн...

ТРЕТИРАНЕ НА КАПАРО ПРИ ОТКАЗ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Фирма сключва предварителен договор за покупка на складово помещение, плаща 10% капаро съгласно договора. Впоследствие фирмата купувач се отказва от договора и губи платената сума. Загубеното капаро е осчетоводено в с/ка Други разходи. С тази сума сл...

В пресата за вас

Доказване на стаж на служителки, придружавали своите съпрузи по време на дългосрочната им командировка в чужбина

В бр. 9 от 2010 г. на сп. “Експерт” е разгледан следният казус: Как следва да бъдат издадени документите за трудов и осигурителен стаж на наши служителки, назначени по трудов договор, за периода, през който са придружавали своите съпрузи по време на ...

Лечение в чужбина на здравноосигурени лица

В бр. 10 от 2010 г. на сп. “Труд и право” Багряна Маркова, началник на отдел в ЦУ на НЗОК, и д-р Страшимир Генев, д.м., началник на отдел в ЦУ на НЗОК, посочват какво трябва да знаят здравноосигурените лица, планиращи лечение в чужбина. Здравноосигур...

Отчитане на разходите за придобиване и ремонт на активи по стопански начин

В бр. 8 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” д-р Иван Златков, д.е.с., коментира отчитането на разходите за придобиване и ремонт на активи по стопански начин. Както останалите предприятия, така и предприятията от публичния сектор (бюджетните предприят...

Оформяне на осигурителен стаж по втори трудов договор

В бр. 11 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” Зорница Димитрова, експерт по осигурително право, разглежда казуса: Служител работи в две фирми на два трудови договора - един основен и един втори допълнителен. И по двата договора е осигуряван на база 300 ...

Последващо оценяване на биологични активи

В бр. 10 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” проф. Стоян Дурин, дипломиран експерт-счетоводител, илюстрира чрез пример последващото оценяване на биологични активи. Пример: Нека приемем, че в предприятието има дълготрайни биологични активи (основно крав...

Резултати от ликвидацията

В бр. 8 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” Катя Драгийска, дипломиран експерт-счетоводител, посочва какви може да са резултатите от ликвидацията на търговско дружество. Финансов резултат - печалба или загуба от ликвидацията, който се определя главно...

Счетоводен аспект на прага на същественост

В бр. 9 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Симеон Милев, дипломиран експерт-счетоводител, коментира счетоводния аспект на въпроса за прага на същественост. Счетоводният аспект на въпроса за прага изисква обяснения, поради това, че в практикат...

Счетоводни записвания при инвентаризация в БП

В бр. 9 от 2010 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., посочва счетоводните записвания при инвентаризация в БП. На базата на инвентаризационните книжа се съставят следните счетоводни записвания: а) За отразяване на установените излишъ...