Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 45, 6 - 12 декември 2010 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 45, 6 - 12 декември 2010 г.
Законодателство

ПРАВНА УРЕДБА НА ОТПУСКИТЕ И ТЯХНОТО ПОЛЗВАНЕ СЛЕД ПОСТАНОВЯВАНЕ РЕШЕНИЕТО НА КС ПО КД № 15 ОТ 2010 Г.

В “Държавен вестник” бр. 58 от 30.07.2010 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда (ЗИДКТ). С този закон са направени съществени промени в уредбата на начина и реда за ползване на платения годишен отпуск от работника или сл...

Въпроси и отговори

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПРИ ФАКТУРИРАНЕ НА ВЛОЖЕНИ МАТЕРИАЛИ И УСЛУГИ ОТ СТРАНА НА СЪДРУЖНИЦИ КЪМ КОНСОРЦИУМ

Две български юридически лица са съдружници в консорциум (ДЗЗД) с дялово участие 50:50, който е създаден с цел участие в търг по ЗОП и изпълнение на поръчката при нейното спечелване. При учредяването си консорциумът няма собствено имущество и няма д...

ДДС ПРИ ДОСТАВКА НА СТРОИТЕЛНИ УСЛУГИ

Юридическо лице - регистрирано по ДДС, две ЕТ - нерегистрирани по ДДС, и физическо лице учредяват строителна фирма, регистрирана по ДДС, право на строеж за построяване на жилищна сграда. Страните по този договор взаимно си учредяват и разпределят пра...

ОТПУСК И ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА БРЕМЕННОСТ И РАЖДАНЕ ПРИ ЛИПСА НА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ

Наша работничка е назначена на трудов договор от 01.05.2010 година. Досега няма трудов стаж. В момента е бременна с термин на раждане 30.12.2010 г. От 15.11.2010 г. ни представя болничен лист за бременност и раждане. От времето на назначаването є дос...

ПЛАЩАНИЯТА ЗА КОМУНАЛНИ УСЛУГИ СЕ ВКЛЮЧВАТ В ОБЛАГАЕМИЯ ОБОРОТ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗДДС

Гражданско дружество, регистрирано по чл. 357 от ЗЗД, развива стопанска дейност, чрез отдаване под наем на сграда, собственост не на дружеството, а на собствениците на гражданското дружество. Нямаме регистрация по ЗДДС. Разходите за комунални услуги ...

В пресата за вас

Инвентаризиране на задбалансово отчитаните активи в бюджетните предприятия

В бр. 9 от 2010 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., коментира инвентаризирането на задбалансово отчитаните активи в бюджетните предприятия. При инвентаризиране на дълготрайните материални и нематериални активи следва да се направи...

Отчитане на разходите за изграждане на инфраструктурни обекти, за текущ ремонт на ДМА и за основен ремонт на обектите по стопански начин

В бр. 10 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” д-р Иван Златков, дипломиран експерт-счетоводител, коментира отчитането на разходите за изграждане на инфраструктурни обекти, за текущ ремонт на ДМА и на инфраструктурните обекти, и за основен ремонт на об...

Правен статут на клона на търговско предприятие

В бр. 11 от 2010 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Иван Георгиев, юрист, коментира темата за правния статут на клона на търговско предприятие. Клонът е отделна, самостоятелно обособена част от търговското предприятие. Той притежава собствено ...

Счетоводно и данъчно третиране на счетоводни грешки

В бр. 11 от 2010 г. на сп. “Счетоводна и данъчна практика” Иван Дочев, дипломиран експерт-счетоводител, коментира счетоводното и данъчното третиране на счетоводни грешки. Темата за счетоводното отчитане и данъчното третиране на грешките винаги е акту...