Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 27, 12 - 18 юли 2010 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 27, 12 - 18 юли 2010 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика - 10/2010

Отговорите са подготвени от Калина Петкова - н-к отдел “Условия на труд” Въпрос: Имам фирма с трима работещи (от които единият съм аз). Необходимо ли е да определя единия от тях като длъжностно лице по ЗБУТ, необходимо ли е това лице да премине пр...

Въпроси и отговори

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ДОСТАВКИ НА СТОКИ ВТОРА УПОТРЕБА

Дейността ни е продажба на автомобили втора употреба. Избор ли е кой режим да приложим - марж или общ ред, или е задължително? Данъчното облагане на доставки на стоки втора употреба, в т.ч. и на автомобили втора употреба, е регламентирано с разпоред...

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ТРАНСПОРТНО СРЕДСТВО, ПРЕТЪРПЯЛО ПЪТНОТРАНСПОРТНО ПРОИЗШЕСТВИЕ ПО РЕДА НА ЗДДС

Закупен е автомобил с право на данъчен кредит и е ползван такъв на стойност 6000 лв. Автомобилът претърпява пътнотранспортно произшествие. Направена му е обезценка. Автомобилът се продава за 3000 лв. на физическо лице. Колко ДДС трябва да се начисли,...

ПРЕКЪСВАНЕ ПОЛЗВАНЕТО НА ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОТПУСК

В началото на м. април т.г. започнах ползването на платения си годишен отпуск за миналата година. По време на ползването на отпуска се разболях и лекарят ми даде 5 дни болнични. След като разрешения ми платен годишен отпуск свърши, поисках от работод...

ПРИДОБИВАНЕ НА ИМОТ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПРОДАН

Става дума за имот, който е придобит от ЮЛ посредством публична продан за 30 100 лв. Собственикът (бившият) обаче решава, че вече е платежоспособен и иска да си върне имота обратно. Продажната цена е 100 000 лв. Сключен е предварителен договор за про...

Прогнозна сума на разходите при формиране на първоначалната оценка на постройка

В бр. 4/5 от 2010 г. на сп. “Експерт” е разгледан следният казус: Сключихме договор с общината, с който ни се дава разрешение да изградим лека постройка на публично място за обществено хранене (кафе-бистро). Договорено е да заплащаме наем за предост...

РАБОТА НА НЕНОРМИРАН РАБОТЕН ДЕН

Т.нар. “ненормиран работен ден” е изключително популярен в практиката, като много често с необходимостта от неговото въвеждане се спекулира и злоупотребява. Смесването му с полагането на извънреден труд създава недоразумения и обосновава необходимост...

ТРАНСФОРМИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ В ООД

Как може земеделски производител - физическо лице, регистрирано по Закона за ДДС, водещо двустранно счетоводство, да се трансформира в съществуващо ООД без дейност или да направи ново ЕООД, като се прехвърли целият баланс (ДМА за 500 000 лв., незавър...

ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ, ВЪЗНИКНАЛО ОТ КОНКУРС

Имам малък цех, в който е предстоящо освобождаването на работно място поради напускането на един от работниците. Искам да назнача на негово място заместник с конкурс. В чл. 96 от Кодекса на труда е предвидено, че трудовото правоотношение възниква с л...

В пресата за вас

Документи, необходими за отпускане на наследствена пенсия

В бр. 6 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” Галина Николова, юрист, разглежда регламента за отпускане на наследствена пенсия. В случай на смърт наследниците на починалото лице имат право да поискат отпускане на наследствена пенсия, ако отговарят на точ...

Дължат ли се осигуровки върху средствата за работно облекло

В бр. 4/5 от 2010 г. на сп. “Експерт” Елка Атанасова, гл. експерт в НОИ, разглежда казуса: C колективен трудов договор са договорени средства за работно облекло. В случаите, когато естеството на работа не изисква специални предпазни средства, договор...

Изчисляване на платен годишен отпуск

В бр. 4/5 от сп. “Експерт” Стефанка Симеонова, консултант в МТСП, разглежда казуса: Във фирмата ни се изплащат допълнителни средства за работна заплата с непостоянен характер в зависимост от постигнатите резултати от труда. Техният размер се определя...

Назначаване и освобождаване на ликвидатора

В бр. 6 от 2010 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Николай Колев, адвокат, коментира назначаването и освобождаването на ликвидатора в търговското дружество. Фактическият състав по назначаване на ликвидатора винаги включва два задъл¬жителни еле...

Проблеми при отчитане на бизнескомбинациите

В бр. 1 от 2010 г. на сп. “Експерт” Иван Дочев, д.е.с., коментира някои проблеми при отчитане на бизнескомбинациите. За отчитането на бизнескомбинациите, както обикновено, има две счетоводни бази - МСФО (Международни стандарти за финансово отчитане) ...

Различия между МСФО за МСП и МСФО

В бр. 6 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” Бойка Брезоева, д.е.с., коментира някои различия между МСФО за МСП и МСФО. В следващите редове ще представим в синтезиран вид по-важните различия между МСФО за МСП и пълните МСФО по отношение третирането на...

Увеличаване на записания капитал чрез нови дялове/емисия на акциии

В бр. 5 от 2010 г. ст.н.с. д-р Живко Бонев, д.е.с., коментира увеличаване на записания капитал чрез нови дялове/емисия на акциии или увеличаване на стойността им. Когато капиталът се увеличава посредством записване на нови дялове или приемане на нови...