Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 14, 12 - 18 април 2010 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 14, 12 - 18 април 2010 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика - 2/2010

Отговорите са подготвени от Eмил Мирославов - Директор Дирекция “Индустриални отношения” Въпрос: След въз¬становяването ми на работа от съда, за неправомерно уволнение, службата, в която работих, е осъдена да ми плати обезщетение в размер на 6 брутн...

НОВИЯТ РЕД ЗА ОБЛАГАНЕ НА ДОХОДИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

С измененията и допълненията, направени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), бяха извършени кардинални промени по отношение облагането на доходите от стопанска дейност на физическите лица, включително едноличните търговци,...

Въпроси и отговори

ДОГОВОР ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ

Студент съм четвърти курс. Наскоро от една фирма ми предложиха да поемат разноските по обучението ми до завършването му. Условието на фирмата е 5 години след завършването да работя при тях по придобитата специалност. Ако подпиша договора при тези усл...

НЕРЕАЛИЗИРАНА ПРОДУКЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ

Фирма ЕТ се регистрира като земеделски производител. Въпросът ми е за нереализираната продукция към 31.12.2009 г., реализирана в 2010 г. - следва ли този приход да го призная за 2009 г.? Мога ли да взема следната статия: Дт Други дебитори/Кт 709 Друг...

РАБОТОДАТЕЛЯТ Е ДЛЪЖЕН ДА МОТИВИРА СВОЯТА ЗАПОВЕД ЗА НАЛАГАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАРНО НАКАЗАНИЕ

Длъжен ли е работодателят да мотивира своята заповед за налагане на дисциплинарно наказание? Работодателят е длъжен да мотивира всяка своя заповед, с която налага дисциплинарно наказание на провинил се работник или служител. Без значение е кое от тр...

В пресата за вас

За практическите аспекти от промяната на реквизитите във фактурите по ЗДДС

В бр. 2 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” Велин Филипов, счетоводен и данъчен консултант, разглежда практическите аспекти от промяната на реквизитите във фактурите по Закона за ДДС. Изменението е регламентирано с § 28 от Закона за изменение и допъл...

Залозите

В бр. 3 от 2010 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Александър Иванов, д-р по право, разглежда темата за залозите. Залогът следва обезпеченото вземане при прехвърлянето му - вж. чл. 150, ал. 1 ЗЗД. Поради липса на общо правило у нас, е спорен ...

Инвентаризация на разчетните отношения с инвеститора и на спомагателното производство в строително предприятие

В бр. 4 от 2010 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Емил Евлогиев, д.е.с., коментира инвентаризацията на разчетните отношения с инвеститора и на спомагателното производство в строително предприятие. Инвентаризация на разчетните отношения с инвеститора Особе...

Митническа стойност

В бр. 2 от 2010 г. на списание “Експерт” Валентин Русев, юрист, коментира понятието мит¬ническа стойност. Митническата стойност е специална, определена за митнически цели стойност на стоките в левове. Тя представлява договорната стойност и съответств...

Отчитане на дивидентите в земеделските кооперации

В бр. 1 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” Димитър Йорданов, д.е.с., коментира отчитането на дивидентите в земеделските кооперации. Общото събрание, съгласно чл. 33, ал. 3 от ЗК, след отчисленията за фондовете от остатъчната печалба, взема решение за ...

Оценка и възстановяване на получени безвъзмездни средства

В бр. 1 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” Емил Евлогиев, дипломиран експерт-счетоводител, коментира оценката и въз¬становяването на получени безвъзмездни средства. Оценка - безвъзмездните средства, обвързани с активи, включително и непаричните дарени...

Периодичен инструктаж

НАРЕДБА № РД-07-2 ОТ 16.12. 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПЕРИОДИЧНО ОБУЧЕНИЕ И ИНСТРУКТАЖ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ПО ПРАВИЛАТА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В бр. 1 от 2010 г. на сп. “Труд и право”...

Прехвърляне на клон

В бр. 2 от 2010 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Стоян Ставру, юрист, разглежда темата за прехвърлянето на клон. Като част от търговското предприятие клонът представлява съвкупност от права, задължения и фактически отношения, обединени от де...

Промени в ППЗДДС, свързани с регистрацията по ЗДДС

В бр. 3 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” Мая Жотева, данъчен консултант, разглежда промените в глава тринадесета - регистрация. 1. Във връзка с новия вид задължителна регистрация в закона - по чл. 97а, в чл. 73 се създава ал. 5, съгласно която лице,...