Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Седмичен законник > 2009 > бр. 25, 29 юни - 5 юли 2009 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 25, 29 юни - 5 юли 2009 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Агенция “Митници”

Въпрос: Каква е процедурата за възстановяване на акциз на земеделските производители? Отговор: Съгласно чл. 32, ал. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), акцизните ставки върху моторните горива, използвани за обработка на земеделска земя от земеделски производител...

Въпроси и отговори

Наредба за елементите и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски - промени през 2009 г. - 2

(Продължение от бр. 24) В “Държавен вестник”, брой 16 от 27 февруари 2009 г., е публикувано Постановление № 44 на Министерския съвет за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители, за които е установено непълно работно време, в икономическ...

Отчитане на дарения

Фирмата ни прави парично дарение на учебно заведение (професионална гимназия) от 100 лв. за изработване на филм по проект, за което гимназията ни издава само Свидетелство за дарение. А кабелната телевизия, която ще снима филма ни, издаде фактура за изработване на филма. Как би сл...

Промените в Наредбата за работното време, почивките и отпуските

В “Държавен вестник” бр. 10 от 06.02.2009 г., беше публикувано Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове, с което, наред с Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж, Наредбата за структурата и организацията на работната заплата и т.н.,...

В пресата за вас

Вноски за покриване на загуба

В бр. 5 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” ст.н.с. д-р Живко Бонев, д.е.с., коментира вноските за покриване на загуба. Към намаление на основния капитал се прибягва в краен случай и то не може да бъде под нормативно определения минимален размер. Обикновено се намалява перо от рез...

Зачитане на осигурителен стаж при пенсиониране, в случаите на работа по основен и допълнителен трудов договор

В бр. 5 от 2009 г. на сп. “Труд и право” Ваня Никова, главен експерт в НОИ, разглежда казуса: Във връзка с предстоящо пенсиониране на наш служител, се обръщаме към вас с молба за отговор на следните въпроси: 1. Как се зачита стажът при пенсиониране, когато лицето работи по основ...

Инвентаризация на специфичното строително “незавършено производство” и на разчетните отношения с инвеститора

МСС 11 и СС 11 В бр. 4 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Емил Евлогиев, д.е.с., коментира инвентаризацията на специфичното строително “незавършено производство” и на разчетните отношения с инвеститора. 1. Инвентаризация на специфичното строително “незавършено производство” -...

Определяне на загубата от обезценка чрез “матрица на провизиите”

МСС 39 Финансови активи: признаване и оценяване В бр. 3 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Бойка Брезоева, дипломиран експерт-счетоводител, разяснява определянето на загубата от обезценка чрез “матрица на провизиите”. Възможно е загубата от обезценка на финансови активи, като...

Прихващане в хода на принудителното изпълнение

В бр. 4 от 2009 г. на сп. “Финанси и право” Ганета Минкова, адвокат, разглежда прихващането в хода на принудителното изпълнение. Съгласно чл. 223 от ДОПК, когато в хода на принудителното производство възникнат основания за прихващане, по искане на длъжника или по решение на публ...