Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2009 > бр. 25, 29 юни - 5 юли 2009 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 25, 29 юни - 5 юли 2009 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Агенция “Митници”

Въпрос: Каква е процедурата за възстановяване на акциз на земеделските производители? Отговор: Съгласно чл. 32, ал. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), акцизните ставки върху моторните горива, използвани за обработка на земеделска з...

Въпроси и отговори

Наредба за елементите и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски - промени през 2009 г. - 2

(Продължение от бр. 24) В “Държавен вестник”, брой 16 от 27 февруари 2009 г., е публикувано Постановление № 44 на Министерския съвет за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители, за които е установено непълн...

Отчитане на дарения

Фирмата ни прави парично дарение на учебно заведение (професионална гимназия) от 100 лв. за изработване на филм по проект, за което гимназията ни издава само Свидетелство за дарение. А кабелната телевизия, която ще снима филма ни, издаде фактура за и...

Промените в Наредбата за работното време, почивките и отпуските

В “Държавен вестник” бр. 10 от 06.02.2009 г., беше публикувано Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове, с което, наред с Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж, Наредбата за структурата и организацият...

В пресата за вас

Вноски за покриване на загуба

В бр. 5 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” ст.н.с. д-р Живко Бонев, д.е.с., коментира вноските за покриване на загуба. Към намаление на основния капитал се прибягва в краен случай и то не може да бъде под нормативно определения минимален размер. Обик...

Зачитане на осигурителен стаж при пенсиониране, в случаите на работа по основен и допълнителен трудов договор

В бр. 5 от 2009 г. на сп. “Труд и право” Ваня Никова, главен експерт в НОИ, разглежда казуса: Във връзка с предстоящо пенсиониране на наш служител, се обръщаме към вас с молба за отговор на следните въпроси: 1. Как се зачита стажът при пенсиониране,...

Инвентаризация на специфичното строително “незавършено производство” и на разчетните отношения с инвеститора

МСС 11 и СС 11 В бр. 4 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Емил Евлогиев, д.е.с., коментира инвентаризацията на специфичното строително “незавършено производство” и на разчетните отношения с инвеститора. 1. Инвентаризация на специфичното строителн...

Определяне на загубата от обезценка чрез “матрица на провизиите”

МСС 39 Финансови активи: признаване и оценяване В бр. 3 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Бойка Брезоева, дипломиран експерт-счетоводител, разяснява определянето на загубата от обезценка чрез “матрица на провизиите”. Възможно е загубата от обезц...

Прихващане в хода на принудителното изпълнение

В бр. 4 от 2009 г. на сп. “Финанси и право” Ганета Минкова, адвокат, разглежда прихващането в хода на принудителното изпълнение. Съгласно чл. 223 от ДОПК, когато в хода на принудителното производство възникнат основания за прихващане, по искане на д...