Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2012 > бр. 14, 16 - 31 юли 2012 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 14, 16 - 31 юли 2012 г.
Анотации

Включване на туристическия данък в основата за облагане с ДДС на нощувките, предоставяни в туристически обекти

В „Счетоводство, данъци и право”, бр. 6/2012 г. Красимира Узунова – главен юрисконсулт в Дирекция „Данъчно-осигурителна методология” в ЦУ на НАП, отговаря на въпроса: Включва ли се туристическият данък в основата за облагане с ДДС на нощувките, предоставяни в туристически обекти,...

Данъчни последици за лизингодателя при до¬говор за лизинг със задължително прехвърляне на собственост върху лизинговата вещ

Какви са данъчните последици за лизингодателя при до­говор за лизинг със задължително прехвърляне на собственост върху лизинговата вещ? Съгласно чл. 13, ал. 6 ППЗДДС при заместване на един лизингополучател с нов лизингополучател по същест­вуващ лизингов договор, в който изрично ...

Данъчно третиране на договор за наем

В сп. „Данъчна практика”, бр. 4/2012 г. ще намерите отговор на следния въпрос: Фирма ползва за офис апартамент под наем, собственост на двама братя, единият от които живее в чужбина заедно със семейството си. Договорът за наем е сключен само с единия брат - този, който живее в Бъ...

Данъчно третиране на сделки с Гърция

В сп. „Счетоводна и данъчна практика”, бр. 7/2012 г. Мая Жотева – данъчен консултант, разглежда следния казус: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС в България, закупува стоки от гръцка фирма, регистрирана по ЗДДС в Гърция. Впоследствие българската фирма продава стоките на друга ...

ДДС, който трябва да заплащат турагентите за приходите си

В сп. „Счетоводство +”, бр. 7/2012 г. Моника Петрова – гл. експерт и методолог по ЗДДС в НАП, отговаря на въпроса какъв ДДС ще заплащат турагенти за приходите си, след като през 2012 г. бе извършена промяна в ЗДДС. Означава ли това, че няма да се правят протоколи и да се облага м...

Задължения за работодателя да издаде заповед за отлагане на ползване на платен отпуск

В сп. „Информационен бюлетин по труда”, бр. 6/2012 г., ще намерите отговор на следния въпрос: В предприятието работи служител на срочен трудов договор от 20.01.2011 до 20.01.2012 г. В случай че служителят не е използвал платения годишен отпуск в пълен размер, необходимо ли е да п...

Избягване на повторно осигуряване на ЕТ

В сп. „Счетоводна и данъчна практика”, бр. 7/2012 г. Зорница Димитрова – експерт по социално осигуряване, отговаря на въпроса: Собственик на ЕТ – физическо лице, работи на трудов договор и се осигурява в друга фирма. Иска да назначи друго лице във фирмата, тъй като има магазин, с...

Назначаване на друга длъжност с по-ниско трудово възнаграждение от изплащаното преди уволнение

В сп. „Актив”, бр. 6/2012 г. Гошо Мушкаров – доктор по икономика, разглежда следния казус: С решение на съда е отменена като незаконна заповед за уволнение и служителят е възстановен на същата длъжност. Има ли работодателят право под предлог, че предишната длъжност е съкратена, д...

Начисляване на ДДС на талони, които се предоставят от фирма за нейните служители

Във в. „Актив”, бр. 12/2012 г. Илия Николов – данъчен консултант, отговаря на въпроса: Фирма предоставя на работниците и служителите си талони, с които се закупуват стоки от определени магазини. Следва ли се начисляване на ДДС? С получените талони работниците и служителите купува...

Новите моменти при отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст на лице - председател на кооперация

Във в. „Актив”, бр. 12/2012 г. Галина Николова – юрист, отговаря на въпроса кои са новите моменти при отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст на лице - председател на кооперация. Съгласно новата редакция на чл. 94, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), в сила...

Обезщетение за дните неизползван платен годишен отпуск

В сп. „Труд и право”, бр. 6/2012 г. Недка Колева – експерт по заплащане на труда, отговаря на въпроса има ли обезщетение за дните неизползван платен годишен отпуск. Текстът на чл. 224, ал. 1 КТ обвързва обезщетението за неизползван платен годишен отпуск с правото на отпуск, пропо...

Особености при съставянето на индивидуалния сметкоплан на предприятията от реалния сектор

В сп. „Счетоводство, данъци и право”, бр. 6/2012 г. Д-р Иван Златков – регистриран одитор, отговаря на въпроса има ли особености при съставянето на индивидуалния сметкоплан на предприятията от реалния сектор. В раздел първи - сметки за капиталите - трябва да се огледат сметките з...

Прекратяване на трудов договор поради съкращаване на щата

Във в. „Актив”, бр. 12/2012 г. Гошо Мушкаров – доктор по икономика, разглежда следния казус: След като е връчено едномесечното предизвестие за прекратяване на трудовия договор по чл. 328, ал. 1, т. 2 от КТ - поради съкращаване на щата, необходимо ли е отделно от това да се издава...

Стоки и услуги, за които е приложим специалният ред за облагане на маржа на цената

В сп. „Счетоводство, данъци и право”, бр. 6/2012 г. Моника Петрова – методолог по прилагането на ЗДДС в НАП, отговаря на въпроса за кои стоки и услуги е приложим специалният ред за облагане на маржа на цената. Стоки и услуги, използвани за доставка на обща туристическа услуга За ...