Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2012 > бр. 14, 16 - 31 юли 2012 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 14, 16 - 31 юли 2012 г.
Анотации

Включване на туристическия данък в основата за облагане с ДДС на нощувките, предоставяни в туристически обекти

В „Счетоводство, данъци и право”, бр. 6/2012 г. Красимира Узунова – главен юрисконсулт в Дирекция „Данъчно-осигурителна методология” в ЦУ на НАП, отговаря на въпроса: Включва ли се туристическият данък в основата за облагане с ДДС на нощувките, предо...

Данъчни последици за лизингодателя при до¬говор за лизинг със задължително прехвърляне на собственост върху лизинговата вещ

Какви са данъчните последици за лизингодателя при до­говор за лизинг със задължително прехвърляне на собственост върху лизинговата вещ? Съгласно чл. 13, ал. 6 ППЗДДС при заместване на един лизингополучател с нов лизингополучател по същест­вуващ лизи...

Данъчно третиране на договор за наем

В сп. „Данъчна практика”, бр. 4/2012 г. ще намерите отговор на следния въпрос: Фирма ползва за офис апартамент под наем, собственост на двама братя, единият от които живее в чужбина заедно със семейството си. Договорът за наем е сключен само с единия...

Данъчно третиране на сделки с Гърция

В сп. „Счетоводна и данъчна практика”, бр. 7/2012 г. Мая Жотева – данъчен консултант, разглежда следния казус: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС в България, закупува стоки от гръцка фирма, регистрирана по ЗДДС в Гърция. Впоследствие българската ф...

ДДС, който трябва да заплащат турагентите за приходите си

В сп. „Счетоводство +”, бр. 7/2012 г. Моника Петрова – гл. експерт и методолог по ЗДДС в НАП, отговаря на въпроса какъв ДДС ще заплащат турагенти за приходите си, след като през 2012 г. бе извършена промяна в ЗДДС. Означава ли това, че няма да се пра...

Задължения за работодателя да издаде заповед за отлагане на ползване на платен отпуск

В сп. „Информационен бюлетин по труда”, бр. 6/2012 г., ще намерите отговор на следния въпрос: В предприятието работи служител на срочен трудов договор от 20.01.2011 до 20.01.2012 г. В случай че служителят не е използвал платения годишен отпуск в пъле...

Избягване на повторно осигуряване на ЕТ

В сп. „Счетоводна и данъчна практика”, бр. 7/2012 г. Зорница Димитрова – експерт по социално осигуряване, отговаря на въпроса: Собственик на ЕТ – физическо лице, работи на трудов договор и се осигурява в друга фирма. Иска да назначи друго лице във фи...

Назначаване на друга длъжност с по-ниско трудово възнаграждение от изплащаното преди уволнение

В сп. „Актив”, бр. 6/2012 г. Гошо Мушкаров – доктор по икономика, разглежда следния казус: С решение на съда е отменена като незаконна заповед за уволнение и служителят е възстановен на същата длъжност. Има ли работодателят право под предлог, че пред...

Начисляване на ДДС на талони, които се предоставят от фирма за нейните служители

Във в. „Актив”, бр. 12/2012 г. Илия Николов – данъчен консултант, отговаря на въпроса: Фирма предоставя на работниците и служителите си талони, с които се закупуват стоки от определени магазини. Следва ли се начисляване на ДДС? С получените талони ра...

Новите моменти при отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст на лице - председател на кооперация

Във в. „Актив”, бр. 12/2012 г. Галина Николова – юрист, отговаря на въпроса кои са новите моменти при отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст на лице - председател на кооперация. Съгласно новата редакция на чл. 94, ал. 1 от Кодекса за соци...

Обезщетение за дните неизползван платен годишен отпуск

В сп. „Труд и право”, бр. 6/2012 г. Недка Колева – експерт по заплащане на труда, отговаря на въпроса има ли обезщетение за дните неизползван платен годишен отпуск. Текстът на чл. 224, ал. 1 КТ обвързва обезщетението за неизползван платен годишен отп...

Особености при съставянето на индивидуалния сметкоплан на предприятията от реалния сектор

В сп. „Счетоводство, данъци и право”, бр. 6/2012 г. Д-р Иван Златков – регистриран одитор, отговаря на въпроса има ли особености при съставянето на индивидуалния сметкоплан на предприятията от реалния сектор. В раздел първи - сметки за капиталите - т...

Прекратяване на трудов договор поради съкращаване на щата

Във в. „Актив”, бр. 12/2012 г. Гошо Мушкаров – доктор по икономика, разглежда следния казус: След като е връчено едномесечното предизвестие за прекратяване на трудовия договор по чл. 328, ал. 1, т. 2 от КТ - поради съкращаване на щата, необходимо ли ...

Стоки и услуги, за които е приложим специалният ред за облагане на маржа на цената

В сп. „Счетоводство, данъци и право”, бр. 6/2012 г. Моника Петрова – методолог по прилагането на ЗДДС в НАП, отговаря на въпроса за кои стоки и услуги е приложим специалният ред за облагане на маржа на цената. Стоки и услуги, използвани за доставка н...