Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2012 > бр. 5, 1 - 15 март 2012 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 5, 1 - 15 март 2012 г.
Писма на министерства и ведомства

Указание № РД22-0276 от 01.02.2012 г. - ОТНОСНО: Прилагане на Наредба № 18 на Българската народна банка за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в наличнопаричното обращение

Указание ОТНОСНО: Прилагане на Наредба № 18 на Българската народна банка за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в наличнопаричното обращение 1. Предназначение 1.1. Това указание има за цел да осигури правилното прилагане на Наредба № 18...

№ 07-00-146 от 04.05.2011 г. - ОТНОСНО: Възможност за ползване на лично имущество в стопанската дейност на едноличен търговец

ОТНОСНО: Възможност за ползване на лично имущество в стопанската дейност на едноличен търговец В отговор на направеното от вас запитване до дирекция „ДОМ” при ЦУ на НАП - София, препратено ни по компетентност с писмо вх. № 07-00-146 от 04.05.2011 г. ...

№ 3-1564 от 31.05.2011 г. - ОТНОСНО: Провеждането на държавно обществено осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване и здравно осигуряване на членовете на общинските и секционните избирателни комисии

ОТНОСНО: Провеждането на държавно обществено осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване и здравно осигуряване на членовете на общинските и секционните избирателни комисии В запитването се поставят следните въпроси, касаещи осигурява...

№ 3-172 от 03.06.2011 г. - ОТНОСНО: Прилагането на минимален осигурителен доход в бюджетно предприятие

ОТНОСНО: Прилагането на минимален осигурителен доход в бюджетно предприятие Според изложеното в запитването в структурата на Техническия университет с икономическа дейност 8542-Висше образование е обособена хотелска част. Университетът е бюджетно пре...

№ 82 от 17.05.2011 г. - ОТНОСНО: Прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за получена сума, представляваща откупна стойност по Смесена застраховка „Живот”

ОТНОСНО: Прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за получена сума, представляваща откупна стойност по Смесена застраховка „Живот” Във връзка с ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” – гр. Бургас, заведено с вх...

№ 91-01-47 от 23.02.2012 г. - ОТНОСНО: Заверяването на осигурителните книжки във връзка с промяната на чл. 94 от Кодекса за социално осигуряване

ОТНОСНО: Заверяването на осигурителните книжки във връзка с промяната на чл. 94 от Кодекса за социално осигуряване С § 6, т. 21 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2012 г. (обн., ДВ, бр. 100 от 20.12.2011 г.) са направени про...

№ 92-00-18 от 02.09.2011 г. - ОТНОСНО: Туристически данък по ЗМДТ

ОТНОСНО: Туристически данък по ЗМДТ В Дирекция ”ОУИ” – Пловдив, постъпи писмено запитване с вх. № 92-00-18/02.09.2011 г. относно туристически данък по ЗМДТ. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Университетът притежава собствен спо...

№ 96-00-362 от 02.08.2011 г. - ОТНОСНО: Запитване по ЗДДС и ЗКПО

ОТНОСНО: Запитване по ЗДДС и ЗКПО В Дирекция ”ОУИ” – Пловдив, постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-362/02.08.2011 г. от ... относно прилагането на ЗДДС и ЗКПО. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството участва с проект към Министерств...

Анотации

Авансово плащане по доставка на право на строеж като освободена доставка

В сп. „Финанси и право”, бр. 2/2012 г. Евгени Рангелов – магистър по финанси, отговаря на въпроса как следва да се процедира, ако до 31.12.2011 г. е извършено авансово плащане по доставка на право на строеж като освободена доставка по силата на дейст...

Вид на доставка при условие на доставка DAP

В сп. „Счетоводство +”, бр. 1/2012 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, разглежда следния казус: Регистрирана по ДДС фирма в Италия продава на регистрирана по ДДС фирма в България акцизна стока в Унгария. Българската фирма от своя страна продава съ...

Данъчни облекчения за млади семейства за 2011 г.

В сп. „Счетоводство +”, бр. 1/2012 г. проф. Костадин Иванов – данъчен консултант, отговаря на въпроса има ли данъчно облекчение за млади семейства за 2011 г. В чл. 22а от ЗДДФЛ се регламентира данъчно облекчение за млади семейства, придобили жилище ч...

Задължения към физически лица – нетърговци при инвентаризация на вземанията и задълженията за целите на подоходното облагане

В сп. „Данъчна практика”, бр. 9/2011 г. Мария Босолова, разглежда следния казус: Има ли задължения към физически лица – нетърговци (при инвентаризацията на вземанията и задълженията за целите на подоходното облагане), извън тези по основно и допълнит...

Изискване за полагане на допълнителен труд

В сп. „Актив”, бр. 3/2012 г. Гошо Мушкаров – д-р по икономика, отговаря на следния въпрос: В предприятие се прилага сумирано работно време, което се изпълнява по график. За няколко работници в края на периода се отчита изпълнение на по-малко от кален...

Основания за публикуването на годишните финансови отчети за 2011 година

В сп. „Актив”, бр. 3/2012 г. д-р Иван Златков – регистриран одитор, отговаря на въпроса какви са основанията за публикуването на годишните финансови отчети за 2011 година. Този въпрос е съществен и през 2012 година (за публикуването на отчетите за 20...

Особености на вписването на констатациите на контролните органи по спазване на трудовото законодателство в ревизионната книга на предприятието

В сп. „Труд и право”, бр. 2/2012 г. Стефанка Симеонова – консултант към Дирекция „Индустриални отношения " в МТСП, отговаря на въпроса какви са особеностите на вписването на констатациите на контролните органи по спазване на трудовото законодателство...

Особености при осигуряване на изпратени на работа в чужбина от български посредник

В сп. „Актив”, бр. 3/3012 г. Румяна Станчева – експерт по социално осигуряване, отговаря на въпроса какви са особеностите при осигуряването на изпратените на работа в чужбина от български посредник. Нормативно основание за осигуряването на лицата, из...

Последици при неподадена данъчна декларация за няколко години назад

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 2/2012 г. Христо Досев – д.е.с., регистриран одитор, отговаря на следните въпроси: Какви са последиците за дружество с ограничена отговорност, което не е подало данъчни декларации по ЗКПО за 2007, 2008, 2009 и 2010...

Прехвърляне на собственост върху поземлен имот

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 2/2012 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, разглежда следния казус: Собственик на УПИ е фирма, която има разрешение за строеж на сгради в УПИ-то. Как се документира евентуално прехвърляне правото на строеж на др...

Промените в Закона за счетоводството, извършени в края на 2011 година

В сп. „Финанси и право”, бр. 2/2012 г. д-р Иван Златков – д.е.с, регистриран одитор, отговаря на въпроса кои са по-важните промени в Закона за счетоводството, извършени в края на 2011 година. С правилата и нормите на Закона за счетоводството се регул...

Първоначално прилагане на СИДДО при доходи по договори с продължително действие или на еднакво основание с общ размер под 500 000 лв. годишно

В сп. „Финанси и право”, бр. 2/2012 г. Александър Стефанов – адвокат, отговаря на въпроса в кои случаи има първоначално прилагане на СИДДО при доходи по договори с продължително действие или на еднакво основание с общ размер под 500 000 лв. годишно. ...

Удържане на авансов данък за доходи от наем

Във в. „Актив”, бр. 4/2012 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на въпроса: Юридическо лице наема апартамент от физическо лице, който се използва за офис от фирмата. ЮЛ удържа авансов данък за доходите от наем. Ако собственикът на апартаме...