Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2010 > бр. 21, 1 - 15 ноември 2010 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 21, 1 - 15 ноември 2010 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 04-02-460 от 11.01.2010 г. - ОТНОСНО: В момента съм безработен и имам навършена възраст 60 години. Мога ли да се възползвам от Националната програма „Помощ за пенсиониране"?

ОТНОСНО: В момента съм безработен и имам навършена възраст 60 години. Мога ли да се възползвам от Националната програма „Помощ за пенсиониране"? Основна цел на Националната програма „Помощ за пенсиониране" е осигуряване на. заетост и помощ за пенсион...

№ 20-19-61 от 04.08.2010 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране по ЗДДС на внесени гаранции по сключени договори за отдаване под наем на недвижим имот

ОТНОСНО: Данъчно третиране по ЗДДС на внесени гаранции по сключени договори за отдаване под наем на недвижим имот В Дирекция „ОУИ” постъпи писмено запитване с вх. № 20-19-61/04.08.2010 г., препратено по компетентност от ТД на НАП, относно данъчно тре...

№ 24-01-2 от 06.04.2010 г. - ОТНОСНО: Определяне мястото на изпълнение при доставка на услуга

ОТНОСНО: Определяне мястото на изпълнение при доставка на услуга Предвид неясната фактическа обстановка, изразявам следното принципно становище: Общият принцип относно определяне на мястото на изпълнение при доставка на услуга е регламентирано в разп...

№ 24-32-27 от 14.06.2010 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по ЗДДС на доставка на услуга по транспорт на пътници

От писмото става ясно, че ЕООД извършва транспорт на пътници в страната и чужбина, като притежава лиценз за международен транспорт на пътници. Като доставчик на такива услуги дружеството ще извършва транспорт на пътници от България до Норвегия, която...

№ 3-218 от 21.01.2010 г. - ОТНОСНО: Авансово облагане по реда на ЗДДФЛ на самоосигуряващо се лице в качеството му на едноличен търговец

ОТНОСНО: Авансово облагане по реда на ЗДДФЛ на самоосигуряващо се лице в качеството му на едноличен търговец В запитването е поставен въпрос за авансовото облагане на физическо лице в качеството му на едноличен търговец съгласно Закона за данъците в...

№ 3-2773 от 14.10.2010 г. - ОТНОСНО: Осигуряване на командировани работници в чужбина

ОТНОСНО: Осигуряване на командировани работници в чужбина Изложена е следната фактическа обстановка: фирма „ХХХ” ООД има командировани работници във Франция за извършване на строителна услуга. В документ А1 е посочен размерът на трудовото възнагражде...

№ 3-359 от 03.02.2010 г. - ОТНОСНО: Облагане на доходи от продажба на акции

ОТНОСНО: Облагане на доходи от продажба на акции Според изложеното в запитването до 15.06.2009 г. физическо лице е било акционер в холдинг. Съгласно предварителен договор от 08.07.2008 г. за прехвърляне на акции, допълнително споразумение от 15.06.20...

№ 3-655 от 26.02.2010 г. - ОТНОСНО: Корекция на Декларация обр. № 6

ОТНОСНО: Корекция на Декларация обр. № 6 Според изложеното в запитването на 07.03.2008 г. „Х” ЕООД е подало Декларация обр. № 6, в която са отразени задълженията за м. 02.2008 г. Поради промени в числения състав, на 13.03.2008 г. е подадена втора Дек...

№ 53-02-5 от 22.04.2010 г. - ОТНОСНО: Как се внасят осигурителни вноски и данък по ЗДДФЛ на лица, командировании в държава от ЕИО с издадено удостоверение Е101?

ОТНОСНО: Как се внасят осигурителни вноски и данък по ЗДДФЛ на лица, командировании в държава от ЕИО с издадено удостоверение Е101? І. По КСО Удостоверение Е101 служи за определяне на приложимото осигурително законодателство в случаите, когато едно л...

№ 94АА-129 от 14.07.2010 г. - ОТНОСНО: Когато детето е родено мъртво, почине или е дадено в детско заведение на пълна държавна издръжка или за осиновяване, майката има право на парично обезщетение до изтичане на 42 дни от раждането

ОТНОСНО: Когато детето е родено мъртво, почине или е дадено в детско заведение на пълна държавна издръжка или за осиновяване, майката има право на парично обезщетение до изтичане на 42 дни от раждането Разпоредбата на чл. 163, ал. 4 от Кодекса на тру...

№ 94Г-1723-1 от 09.07.2010 г. - ОТНОСНО: Предстои ми пенсиониране за навършена възраст и достигнат осигурителен стаж. Интересува ме как мога да прекратя осигуряването си, тъй като работя по трудово правоотношение, но едновременно с това съм член на управителния и контролния съвет на кооперация и общински съветник

ОТНОСНО: Предстои ми пенсиониране за навършена възраст и достигнат осигурителен стаж. Интересува ме как мога да прекратя осигуряването си, тъй като работя по трудово правоотношение, но едновременно с това съм член на управителния и контролния съвет н...

№ 94ДД/316 от 06.01.2010 г. - ОТНОСНО: При осигуряване на различни основания за осигурителен стаж се зачита не повече от един месец. Допуснатото изключение в чл. 9, ал. 8 може да се прилага единствено при преценяване правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 КСО.

ОТНОСНО: При осигуряване на различни основания за осигурителен стаж се зачита не повече от един месец. Допуснатото изключение в чл. 9, ал. 8 може да се прилага единствено при преценяване правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 КСО....

№ 94С-2945-1 от 09.07.2010 г. - ОТНОСНО: Необходимо ли е да се коригира информацията в Регистъра на осигурените лица, ако едно лице е осигурявано през един и същ месец по различни правоотношения върху доход, който е по-голям от максималния осигурителен доход?

ОТНОСНО: Необходимо ли е да се коригира информацията в Регистъра на осигурените лица, ако едно лице е осигурявано през един и същ месец по различни правоотношения върху доход, който е по-голям от максималния осигурителен доход? За целите на пенсионно...

№ 96-00-64 от 12.02.2010 г. - ОТНОСНО: Прилагането на чл. 70, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗДДС, в сила от 01.01.2010 г., и параграф 51, ал. 1 на ПЗР на ЗИД на ЗДДС

ОТНОСНО: Прилагането на чл. 70, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗДДС, в сила от 01.01.2010 г., и параграф 51, ал. 1 на ПЗР на ЗИД на ЗДДС Във връзка с ваше писмо, постъпило в Дирекция „ОУИ”- Пловдив, с вх. № 96-00-64 от 12.02.2010 г. е изложена следната фактичес...

Анотации

Данъчно облагане на услуги по извършване на клинично проучване

Във в. „Актив”, бр. 18/2010 г. Валентина Василева - данъчен консултант, отговаря на въпроса: Българска фирма X има сключен договор с биофармацевтична компания от Русия за възлагане на клинично проучване. В договора са описани възнаграждението на изпъ...

Данъчното облагане по ЗДДС на доставка на стоки с монтаж и инсталация

В сп. „Данъчна практика”, бр. 9/2010 г. Соня Дочева, отговаря на въпроса какво е данъчното облагане по ЗДДС на доставка на стоки с монтаж и инсталация. Често при закупуване на специфични или сложни машини, съоръжения и оборудване се договаря доставка...

Данъчното третиране по ЗКПО при прехвърляне на предприятие по чл. 15 от Търговския закон

Във в. „Актив”, бр. 17/2010 г. Илия Николов – данъчен експерт, отговаря на въпроса какво е данъчното третиране по ЗКПО при прехвърляне на предприятие по чл. 15 от Търговския закон. Разпоредбата на чл. 15, ал. 1 от Търговския закон определя предприяти...

Допълнително трудово споразумение

В сп. „Труд и право”, бр. 9/2010 г. Лариса Тодорова – държавен експерт в МТСП, разглежда следния казус: От 01.07.2010 г. с допълнителни споразумения между работодател и работник са увеличени основните възнаграждения на целия персонал. През същия месе...

Задържане на трудова книжка

В сп. „Счетоводство +”, бр. 7/2010 г. Стефанка Симеонова – консултант в МТСП, отговаря на въпроса колко дни след приключване на договора може да се задържи трудовата книжка. Разпоредбата на чл. 350, ал. 1 от КТ предвижда, че при прекратяване на трудо...

Изменение и допълване на договори, с които се възлагат обществени поръчки

В сп. „Търговско и конкурентно право”, 8/2010 г. Десислава Емилова – юрисконсулт, разглежда следния казус: Възможно ли е изменение и допълване на договори, с които се възлагат обществени поръчки, когато сключването им не е било предшествано от прове...

Ползване на платен отпуск

В сп. „Експерт”, бр. 7-8/2010 г. Стефанка Симеонова – консултант в МТСП, отговаря на въпроса: При новите разпоредби относно ползването на платените отпуски задължително ли трябва да се ползват първо отпуските за 2010 г. и след това натрупаните стари ...

Прекъсване на дейност на фирма при пенсиониране на собственика

В сп. „Наръчник на икономиста”, бр. 9/2010 г. Вержиния Заркова – н-к отдел в НОИ, отговаря на въпроса: Едноличен търговец придобива право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. След като подава документи за пенсиониране, от НОИ искат да подаде де...