Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2010 > бр. 19, 1 - 15 октомври 2010 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 19, 1 - 15 октомври 2010 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 23-22-289 от 20.04.2010 г. - ОТНОСНО: Определяне на минималния осигурителен доход при работа на непълно работно време

ОТНОСНО: Определяне на минималния осигурителен доход при работа на непълно работно време Съгласно чл. 1, ал. 4 от Наредбата за елементите на възнаграждението и доходите, върху които се правят осигурителни вноски, минималният месечен осигурителен дохо...

№ 3-1227 от 21.04.2010 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране по реда на ЗДДФЛ на извършена продажба на акции от физическо лице

ОТНОСНО: Данъчно третиране по реда на ЗДДФЛ на извършена продажба на акции от физическо лице Според изложеното в запитването физическо лице през 1996 г. е закупило от ТБ „Х” АД общо 160 броя преференциални акции след приватизацията на банката. Дружес...

№ 3-226 от 22.01.2010 г. - ОТНОСНО: Извършени промени, в сила от 01.02.2010 г., по отношение реда за възстановяване на здравноосигурителните права на основание чл. 109 от Закона за здравното осигуряване на лицата, които дължат здравноосигурителни вноски за собствена сметка

ОТНОСНО: Извършени промени, в сила от 01.02.2010 г., по отношение реда за възстановяване на здравноосигурителните права на основание чл. 109 от Закона за здравното осигуряване на лицата, които дължат здравноосигурителни вноски за собствена сметка По ...

№ 3-5653 от 21.12.2009 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на разходите, свързани с експлоатация на лек автомобил, по реда на ЗКПО и право на приспадане на данъчен кредит за този автомобил по реда на ЗДДС

ОТНОСНО: Данъчно третиране на разходите, свързани с експлоатация на лек автомобил, по реда на ЗКПО и право на приспадане на данъчен кредит за този автомобил по реда на ЗДДС Според изложеното в запитването дружество „Х” е закупило лек автомобил (4+1) ...

№ 70-65 от 03.12.2009 г. - ОТНОСНО: По време на отправено предизвестие, което се отработва, трудовото правоотношение съществува с всички права и задължения на страните, което означава, че ако работодателят нарушава трудовото законодателство - ако е налице хипотезата на чл. 327, т. 2 КТ, лицето може да се възползва от тази възможност

ОТНОСНО: По време на отправено предизвестие, което се отработва, трудовото правоотношение съществува с всички права и задължения на страните, което означава, че ако работодателят нарушава трудовото законодателство - ако е налице хипотезата на чл. 327...

№ 94КК-172 от 14.01.2010 г. - ОТНОСНО: Времето, през което лицето работи по Програмата „Старт в кариерата", се признава за трудов стаж

ОТНОСНО: Времето, през което лицето работи по Програмата „Старт в кариерата", се признава за трудов стаж В раздел V, т. 4 от Програмата „Старт в кариерата" е предвидено, че една от задачите на програмата е наемане по трудово правоотношение на всички ...

№ 94ХХ-94 от 17.12.2009 г. - ОТНОСНО: Платеният годишен отпуск може да се ползва по реда, предвиден в Кодекса на труда, независимо че на работника или служителя е връчено предизвестие за прекратяване на трудовия договор. С изтичане на срока на предизвестието трудовият договор ще се прекрати

ОТНОСНО: Платеният годишен отпуск може да се ползва по реда, предвиден в Кодекса на труда, независимо че на работника или служителя е връчено предизвестие за прекратяване на трудовия договор. С изтичане на срока на предизвестието трудовият договор ще...

№ 96-00-86 от 04.08.2010 г. - ОТНОСНО: Осигуряване на собственици и съдружници в ЕООД/ООД

ОТНОСНО: Осигуряване на собственици и съдружници в ЕООД/ООД Поставени въпроси: Следва ли собствениците и съдружниците в ЕООД/ООД да имат сключен договор за полагане на личен труд с дружеството, за да се осигуряват като самоосигуряващи се лица? Ако ня...

№ ИТ-00-65 от 01.07.2010 г. - ОТНОСНО: Прилагане на чл. 21, ал. 1, 2 и 4 от ЗДДС; чл. 29 от ЗДДС, считано от 01.01.2010 г.

ОТНОСНО: Прилагане на чл. 21, ал. 1, 2 и 4 от ЗДДС; чл. 29 от ЗДДС, считано от 01.01.2010 г. По повод ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” – Пловдив, № ИТ-00-65/26.04.2010 г., тъй като не сте представили никакви документи, изразяваме следното ...

№ СО1-337 от 04.12.2009 г. - ОТНОСНО: Когато по време на ползването на платения годишен отпуск на работника или служителя бъде разрешен друг вид платен или неплатен отпуск, ползването на платения годишен отпуск се прекъсва по негово искане и остатъкът се ползва допълнително по съгласие между него и работодателя

ОТНОСНО: Когато по време на ползването на платения годишен отпуск на работника или служителя бъде разрешен друг вид платен или неплатен отпуск, ползването на платения годишен отпуск се прекъсва по негово искане и остатъкът се ползва допълнително по с...

№ СО1/166 от 09.09.2009 г. - ОТНОСНО: Съгласно Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж за учителски стаж се зачита и осигурителният стаж, положен след 01.01.2007 г. на длъжността „възпитател" в домовете за деца, лишени от родителска грижа, и осигурителният стаж, положен след 01.01.2008 г. на длъжността „възпитател" в останалите специализирани институции за предоставяне на социални услуги за деца или в други места за предоставяне на социални услуги в общността

ОТНОСНО: Съгласно Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж за учителски стаж се зачита и осигурителният стаж, положен след 01.01.2007 г. на длъжността „възпитател" в домовете за деца, лишени от родителска грижа, и осигурителният стаж, положен след ...

Анотации

Данъчно третиране на командировъчни пари на персонал, извършващ автомобилен транспорт в чужбина

В сп. „Наръчник на икономиста”, бр. 8/2010 г. Лорета Цветкова – данъчен експерт, отговаря на въпроса: Какво е данъчното третиране на командировъчните пари на персонала, извършващ автомобилен транспорт в чужбина? Данъчното третиране на командировъчнит...

Намаляване на работното време на служител с над 50% намалена работоспособност

В сп. „Експерт”, бр. 6/2010 г. Стефанка Симеонова – консултант в МТСП, отговаря на въпроса: Може ли да се намали работното време на служител с над 50% намалена работоспособност като част от облекчените условия на труд, които е длъжен да осигури работ...

Начисляване на данък при източника

В сп. „Експерт”, бр. 8/2010 г. Мария Босолова, разглежда следния казус: Получена е фактура от контрагент в Италия за извършена техническа услуга във връзка с монтаж и инсталиране на закупена от него машина, фактурата е авансово платена от наша страна...

Облагане на транспортна услуга по превоз на пътници

В сп. „Наръчник на икономиста”, бр. 8/2010 г. Емилия Бакалска – данъчен експерт, разглежда следния казус: Дружеството извършва превоз на пътници по различни дестинации. Предвид променените правила за облагане на тези услуги от началото на 2010 г. с к...

Обявяване на ГФО в Агенция по вписванията

В сп. „Актив”, бр. 6/2010 г. Иван Минчев – данъчен консултант, отговаря на въпроса задължително ли е да се обяви ГФО в Агенцията по вписванията. Търговците, които са пререгистрирани в TP за периода от 1 януари до 31 май на съответната година, заявява...

Определяне на възнаграждение за платен отпуск

В сп. „Труд и право”, бр. 7/2010 г. Недка Колева – експерт по заплащане на труда, разглежда следния казус: В КТД на предприятието е записано, че при наличие на икономии по фонд „Работна заплата” на персонала се изплаща допълнително възнаграждение съо...

Оспорване на уволнение въз основа на грешка в КТД

В сп. „Счетоводство +”, бр. 8/2010 г. Анели Цонева – юрист - специалист по трудово право, се спира на следния случай: Клауза в колективен трудов договор гласи, че срокът за изпитване по чл. 70 от Кодекса на труда (КТ) не може да бъде договорен в разм...

Регистрация по чл. 97а от ЗДДС

В сп. „Счетоводство +”, бр. 7/2010 г. Мая Жотева – данъчен консултант, отговаря на въпроса: Регистрирано като консултант физическо лице - свободна професия, е сключило договор за представителство с германска фирма - данъчно задължено лице. Следва ли ...