Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2010 > бр. 15, 1 - 15 август 2010 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 15, 1 - 15 август 2010 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 07-00-213 от 07.04.2010 г. - ОТНОСНО: Дерегистрация по ЗДДС на основание чл. 176 и образуване на ревизионно производство по реда на ДОПК

ОТНОСНО: Дерегистрация по ЗДДС на основание чл. 176 и образуване на ревизионно производство по реда на ДОПК Във връзка с постъпила молба-становище вх. № 07-00-213/07.04.2010 г. в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив, препр...

№ 07-00-240 от 03.05.2010 г. - ОТНОСНО: Възможност за подаване на коригираща годишна данъчна декларация

ОТНОСНО: Възможност за подаване на коригираща годишна данъчна декларация В отговор на направеното от вас запитване до органите при ЦУ на НАП, препратено ни по компетентност с писмо вх. № 07-00-240 от 03.05.2010 г. при Дирекция „Обжалване и управление...

№ 11-54-22 от 24.07.2009 г. - ОТНОСНО: През 2005 г. бе уволнен наш служител, който бе възстановен на работа от съда през 2008 г. Моля, във връзка с предстоящото му пенсиониране да ни поясните как следва да се изготви удостоверението за осигурителния доход (обр. УП-2) за времето на незаконното уволнение

ОТНОСНО: През 2005 г. бе уволнен наш служител, който бе възстановен на работа от съда през 2008 г. Моля, във връзка с предстоящото му пенсиониране да ни поясните как следва да се изготви удостоверението за осигурителния доход (обр. УП-2) за времето н...

№ 20-03-1 от 12.04.2010 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на наемните вноски изплащани на наемодател - чуждестранно физическо лице (ЧФЛ) по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

ОТНОСНО: Данъчно третиране на наемните вноски изплащани на наемодател - чуждестранно физическо лице (ЧФЛ) по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) По повод на ваше писмено запитване с вх. № 20-03-1 от 12.04.2010 г., Ди...

№ 20-25-33 от 01.04.2010 г. - ОТНОСНО: Представителство на ЕООД в производствата по ДОПК при освободен управител и невписан ликвидатор

ОТНОСНО: Представителство на ЕООД в производствата по ДОПК при освободен управител и невписан ликвидатор В отговор на направеното от вас запитване с писмо вх. № 20-25-33/01.04.2010 г. при Дирекция „ОУИ” - Пловдив, препратено ни по компетентност от оф...

№ 24-34-49 от 24.06.2010 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране по ЗДДС на доставка на услуга, имаща за предмет ескорт на извънгабаритен товар

ОТНОСНО: Данъчно третиране по ЗДДС на доставка на услуга, имаща за предмет ескорт на извънгабаритен товар По повод ваше запитване, препратено по компетентност в ЦУ на НАП с вх. № 24-34-49/08.03.2010 г., изразявам следното становище: I. В писмото е из...

№ 26-403-1 от 04.06.2009 г. - ОТНОСНО: От коя категория е трудът на лице, работило като електроженист, оксиженист и заварчик от 1981 г. до настоящия момент към отдел „Енергиен" - „Парова централа"?

ОТНОСНО: От коя категория е трудът на лице, работило като електроженист, оксиженист и заварчик от 1981 г. до настоящия момент към отдел „Енергиен" - „Парова централа"? Лицето е извършвало ръчно операциите по заваряване и рязане на метали Съгласно точ...

№ 3-1176 от 15.04.2010 г. - ОТНОСНО: Деклариране на предоставените или получените парични заеми по реда на чл. 50, ал. 1, т. 5 от ЗДДФЛ

ОТНОСНО: Деклариране на предоставените или получените парични заеми по реда на чл. 50, ал. 1, т. 5 от ЗДДФЛ Във връзка с разпоредбата на чл. 50, ал. 1, т. 5 от ЗДДФЛ са поставени въпросите относно деклариране на получен паричен заем от лице, което жи...

№ 3-1368 от 04.05.2010 г. - ОТНОСНО: Доставка на стока на фирма от трета страна и прилагане на ЗДДС

ОТНОСНО: Доставка на стока на фирма от трета страна и прилагане на ЗДДС Според изложеното в запитването дружеството произвежда кръгли нивелири (либели) за Русия. Продукцията се изпраща до логистична фирма на територията на Германия (посредник по сдел...

№ 9104/705 от 04.09.2009 г. - ОТНОСНО: От 01.07.2009 г. е в сила изменение на Кодекса за социално осигуряване.

ОТНОСНО: От 01.07.2009 г. е в сила изменение на Кодекса за социално осигуряване. Съгласно промените в нормативната уредба на лицата с увреждания се изплаща пенсия за инвалидност в размер на социалната пенсия за старост, когато решенията на органите н...

№ 94А-2010-1 от 22.01.2010 г. - ОТНОСНО: След всяко осъвременяване на пенсиите получавахме разпореждания от НОИ, които съдържаха данни за размера на пенсията. Такива разпореждания за осъвременяването на пенсиите от 01.07.2009 г. обаче не са ни изпращани. Каква е причината за това и как можем да ги получим?

ОТНОСНО: След всяко осъвременяване на пенсиите получавахме разпореждания от НОИ, които съдържаха данни за размера на пенсията. Такива разпореждания за осъвременяването на пенсиите от 01.07.2009 г. обаче не са ни изпращани. Каква е причината за това и...

№ 94ББ/100 от 11.09.2009 г. - ОТНОСНО: Няма пречка с работник или служител, който работи на половин щат, да се сключи трудов договор по реда на чл. 110 КТ, като се спазят разпоредбите на чл. 113 КТ

ОТНОСНО: Няма пречка с работник или служител, който работи на половин щат, да се сключи трудов договор по реда на чл. 110 КТ, като се спазят разпоредбите на чл. 113 КТ Съгласно чл. 110 КТ работникът или служителят може да сключи трудов договор с рабо...

№ 94ЖЖ/27 от 11.09.2009 г. - ОТНОСНО: Основна характеристика на пенсиите за инвалидност е, че те са вид пенсии за трудова дейност, поради което законодателството изисква лицата да имат минимален общ осигурителен стаж, който е условие за придобиване правото на пенсия

ОТНОСНО: Основна характеристика на пенсиите за инвалидност е, че те са вид пенсии за трудова дейност, поради което законодателството изисква лицата да имат минимален общ осигурителен стаж, който е условие за придобиване правото на пенсия. Осигурителе...

№ 94П-1579-1 от 15.01.2010 г. - ОТНОСНО: Моля да ми бъде дадена информация относно закупуването на осигурителен стаж на лице с висше образование и на лице, завършило докторантура.

ОТНОСНО: Моля да ми бъде дадена информация относно закупуването на осигурителен стаж на лице с висше образование и на лице, завършило докторантура. През 1997 г. завърших висшето си образование (със степен „магистър"), а през 2003 г. започнах докторан...

Анотации

Данъчна основа за облагане на нежилищни имоти на предприятия

В сп. „Наръчник на икономиста”, бр. 6 от 2010 г. Красимира Узунова – данъчен експерт, отговаря на въпроса в какво се изразява промяната на данъчната основа за облагане на нежилищните имоти на предприятия. С § 5 от ЗИДЗМДТ, обн., ДВ, бр. 95 от 2009 г....

Замяна на земя срещу застроени площи от сграда

В сп. „Данъчна практика”, бр. 5 от 2010 г. Мария Босолова, отговаря на въпроса: При замяна на земя (УПИ) срещу застроени площи от сграда кога ще настъпи данъчното събитие за страните по сделката и начисляването на данъка при регистрирани по реда на З...

Изплащане на обезщетения на служителите при фалит на компания

В сп. „Експерт”, бр. 4 – 5 от 2010 г. Стефанка Симеонова – консултант в МТСП, отговаря на въпроса при фалит на компания или при съкращение длъжен ли е работодателят да изплати някакво обезщетение на служителите. В зависимост от основанието за прек...

Изчисляване на обезщетение за неизползван платен годишен отпуск по чл. 224 от КТ при прекратяване на трудов договор

В сп. „Счетоводство XXI”, бр. 5 – 6 от 2010 г. Смела Нинева – началник на отдел „Трудово право и обществено осигуряване" в МТСП, отговаря на въпроса как се изчислява обезщетението за неизползван платен годишен отпуск по чл. 224 от КТ при прекратяван...

Командировъчни пари за управители

В сп. „Наръчник на икономиста”, бр. 6 от 2010 г. Лорета Цветкова – данъчен експерт, разглежда следния казус: Чуждестранни физически лица, собственици на местно дружество (АД и ООД), имат сключени договори за управление и контрол на същите дружества. ...

Облагаеми доставки по смисъла на ЗДДС

Във в. „Актив”, бр. 12 от 2010 г. Иван Минчев – данъчен консултант, разглежда следния казус: Дружество извършва дей¬ност по реда на Наредбата за дейността на заложни те къщи, издадена от МС. Предвид ограничителната разпоредба на чл. 3, ал. 2 от наред...

Отчитане на машина като дарение

В сп. „Данъчна практика”, бр. 4 – 5 от 2010 г. Д-р Теодора Рупска – главен асистент в УНСС, отговаря на въпроса как следва да се представи в счетоводния баланс на предприятието машина, за закупуването на която е получена сума от министерството като д...

Прекратяване на трудов договор със заместник

В „Труд и работна заплата”, месечен бюлетин на сп. „Актив”, бр. 66/юни 2010 г. Гошо Мушкаров – д-р по икономика, разглежда следния казус: След изтичане на отпуска за отглеждане на малко дете майката, който е титуляр на длъжността, подава молба за по...

Процедура за въвеждане на непълно работно време от работодател при намаляване обема на работа

Каква е процедурата за въвеждане на непълно работно време от работодателя при намаляване обема на работа или нейното спиране? Действащото трудово право познава две хипотези на работа при непълно работно време: по взаимното желание на страните по тру...

Търговци, които не се пререгистрират до 01.01.2011 г.

В сп. „Актив”, бр. 6 от 2010 г. Иван Минчев – данъчен консултант, отговаря на въпроса какво се случва с търговците, които не се пререгистрират до 01.01.2011 г. С изтичането на 3-годишния срок, в който търговците следва да извършат своята пререгистрац...