Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2010 > бр. 9, 1 - 15 май 2010 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 9, 1 - 15 май 2010 г.
Писма на министерства и ведомства

Изх. № 3-23 от 06.01.2010 г. - ОТНОСНО: Данъчно и осигурително третиране на доходи по граждански договор

ОТНОСНО: Данъчно и осигурително третиране на доходи по граждански договор Според изложеното в запитването „Х” ООД възнамерява да започне дългосрочно сътрудничество с чуждестранно юридическо лице. Сътрудничеството ще се изразява в изпращането на препо...

№ 03/149 от 19.06.2009 г. - ОТНОСНО: При определяне размера на паричното обезщетение за бременност и раждане, което имат право да получават самоосигуряващите се лица, избрали да се осигуряват за общо заболяване и майчинство, се взема предвид предварително избранията от лицата месечен осигурителен доход, върху който се внасят осигурителни вноски

ОТНОСНО: При определяне размера на паричното обезщетение за бременност и раждане, което имат право да получават самоосигуряващите се лица, избрали да се осигуряват за общо заболяване и майчинство, се взема предвид предварително избранията от лицата м...

№ 20-00-25 от 18.01.2010 г. - ОТНОСНО: Изменения и допълнения на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина

ОТНОСНО: Изменения и допълнения на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина Във връзка с изменения и допълнения в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и бъ...

№ 3-5848 от 30.12.2009 г. - ОТНОСНО: Данъчната ставка на корпоративния данък и данъчни облекчения за 2008 и 2009 г. на земеделските кооперации по реда на ЗКПО

ОТНОСНО: Данъчната ставка на корпоративния данък и данъчни облекчения за 2008 и 2009 г. на земеделските кооперации по реда на ЗКПО В запитването са поставени следните въпроси: 1. Какъв процент корпоративен данък трябва да внасят земеделските кооперац...

№ 91-01-117 от 08.04.2010 г. - ОТНОСНО: Промени в Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

ОТНОСНО: Промени в Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица Изменения и допълнения на Наредба № Н-8 за...

№ 94АА/145 от 29.05.2009 г. ОТНОСНО: В случаите, когато работникът или служителят работи по основен трудов договор и трудов договор за допълнителен труд, при прекратяване на трудовия договор, след като е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, той има право на обезщетение по ал. 3 на чл. 222 КТ само по основното трудово правоотношение

В чл. 222, ал. 3 КТ е предвидено, че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или слу¬жителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетен...

№ 94РР/58 от 01.06.2009 г. - ОТНОСНО: Условие при сключване на трудов договор по чл. 259 КТ е работникът или служителят, който е титуляр на длъжността, да отсъства от работа

ОТНОСНО: Условие при сключване на трудов договор по чл. 259 КТ е работникът или служителят, който е титуляр на длъжността, да отсъства от работа. В случай че длъжността е вакантна, с лицето не може да се сключи договор по чл. 259, ал. 1 КТ Съгласно р...

Анотации

Данъчно облагане за транспорт на стоки

В сп. „Данъчна практика”, бр. 2 от 2010 г. Мария Босолова, разглежда следния казус: Българска фирма, регистрирана по ДДС, доставя стоки за фирми от Общността и извън нея. Транспортът се осъществява от македонска фирма. Предвид промяната в ЗДДС от 1.0...

ДДС при внос на стоки

В п. „Счетоводство +”, бр. 3 от 2010 г. Ивайло Кондарев – данъчен консултант, разглежда следния казус: Фирма е вносител на стоки както от Европейския съюз, така и на стоки от страни извън ЕС и е регистрирана по ДДС. През месец януари 2010 г. получава...

Деклариране на предоставени парични средства от съдружници за покриване на временен недостиг

Следва ли да се декларират: 1. предоставени парични средства от съдружници в търговско дружество за покриване на временен недостиг на парични средства в дружеството? 2. предоставени парични средства от едноличен търго¬вец за финансиране на дейностт...

Дължими осигурителни вноски

В сп. „Труд и право”, бр. 3 от 2010 г. Йосиф Милошев - главен методолог на НОИ, отговаря на въпроса какви са дължимите осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване върху неначислените възнаграждения на управителите на малки фирми с оглед ...

Назначаване на заместник на работник, който ползва наведнъж платен отпуск за 3 години

Във в. „Седмичен законник”, бр. 15/2010 г. Нина Манолова – адвокат, отговаря на следния въпрос: Работник желае да ползва наведнъж платения си отпуск за последните 3 години. Ако бъде разрешено ползването на отпуска, ще може ли да му се назначи заместн...

Начисляване на ДДС по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС

В сп. „Български законник”, бр. 4 от 2010 г., Ивайло Кондарев – данъчен консултант, разглежда следния казус: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, извършва гаранционен ремонт на стоки, придобити от страна - членка на ЕС. Българската фирма получава с...

Облагане по ЗДДФЛ на доходите от наем

Във в. „Актив”, бр. 7 от 2010 г. Илия Николов – данъчен експерт, отговаря на въпроса как се облагат доходите от наем след промените в ЗДДФЛ. Наемните договори намират все по-широко приложение в нашата действителност. Наемните договори са договори за ...

Отчитане на получени мостри с нулева стойност от страна от ЕС

Във в. „Актив”, бр. 7 от 2010 г. Иван Минчев – данъчен консултант, отговаря на въпроса как следва да се процедира при получаване на фактура за мостри от страна от ЕС с нулева стойност. Безвъзмездното предоставяне на стоки и услуги е данъчно събитие, ...

Право на болничен за гледане на дете от баща

В сп. „Счетоводство +”, бр. 3 от 2010 г. Емилия Иванова – експерт по социално и здравно осигуряване, разглежда следния казус: Баща има ли право на болнични за гледане на дете, когато боледува, при положение че с майката няма сключен граждански брак? ...

Представяне на финансов резултат от ЮЛНС

В сп. „Актив”, бр. 4 от 2010 г. д-р Иван Златков – регистриран одитор, отговаря на въпроса как да се представи финансовият резултат от стопанската и от нестопанската дейност на юридически лица с нестопанска цел в счетоводния им баланс за 2009 година....

Процедура при съкращаване

В сп. „Експерт”, бр. 1 от 2010 г. Стефанка Симеонова – консултант в МТСП, отговаря на въпроса каква е процедурата при съкращение и дължи ли се обезщетение. Съкращението е прекратяване на трудовото правоотношение (трудовия договор) по реда на чл. 328,...

Счетоводни записвания за бартерна сделка

В сп. „Експерт”, бр. 2 от 2010 г. Евгени Рангелов - магистър по финанси, разглежда следния казус: Строително предприятие често извършва сделки за замяна на право на строеж (земя) срещу жилища или друга застроена площ (бартер). Промяната на чл. 26, ал...