Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2010 > бр. 4, 16 - 28 февруари 2010 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 4, 16 - 28 февруари 2010 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 24-00-3 от 15.01.2010 г. - ОТНОСНО: Изменения и допълнения на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина; Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски; Наредбата за осигурителните каси и Наредбата за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите”

Указание ОТНОСНО: Изменения и допълнения на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина; Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вн...

Анотации

Задължителна регистрация по ЗДДС за физическо лице с ЕТ и ЕООД

Физическо лице е собственик на две фирми, регистрирани съответно като ЕТ и ЕООД. Фирмите му осъществяват една и съща дейност, при която формират облагаем оборот. Кога лицето подлежи на задължителна регистрация по чл. 96, ал. 1 от ЗДДС - когато сумарн...

Осигуровки за лица, командировани от държава – членка на ЕС

В сп. „Наръчник на икономиста”, бр. 10/2009 г. Вержиния Заркова – н-к отдел в НОИ, Отговаря на следния въпрос: Дължат ли се осигурителни вноски и подават ли се декларации образец № 1 за лица, командировани на работа в дру¬жеството ни от държава - чле...

Отказване на данъчен кредит

В сп. „Наръчник на икономиста”, бр. 1/2010 г. Теодоси Георгиев - регистриран одитор, Разглежда следния казус: При ревизия на основание чл. 70, ал. 5 от ЗДДС е отказан данъчен кредит по една доставка поради недоказан произход на стоката при предходнит...

Промени в Закона за счетоводството, всила от 1 януари 2010 г.

В сп. „Наръчник на икономиста”, бр. 1 от 2010 г. Иван Дочев – дипломиран експерт-счетоводител, отговаря на въпроса какви са промените за 2010 г. в Закона за счетоводството. В преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на...

Ред за съхранение на счетоводната информация

В сп. „Счетоводство XXI”, бр. 1/2010 г. Емил Евлогиев – д.е.с., отговаря на въпроса какъв е редът за съхраняване на счетоводната информация. 1. Срокове за съхранение на счетоводната информация Счетоводната информация в дружеството на основание чл. 42...

Стопански операции при сделки „заем за послужване”

В сп. „Финанси и право”, бр. 12/2009 г. Д-р Иван Златков – регистриран одитор, отговаря на въпроса какви основни стопански операции се осъществяват при сделките „заем за послужване" и как се осчетоводяват тези операции? 1. Счетоводно отразяване на из...