Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2009 > бр. 8, 16 - 30 април 2009 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 8, 16 - 30 април 2009 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 04-19-247 от 25.03.2009 г. ОТНОСНО: Прилагане на § 1, т. 15 от Допълнителните разпоредби от Закона за счетоводството

ОТНОСНО: Прилагане на § 1, т. 15 от Допълнителните разпоредби от Закона за счетоводството относно предприятия, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност Предвид разнородната практика и постъпили многобройни запитвания, касаещи обхвата на предп...

№ 20-21-25 от 27.01.2009 г. ОТНОСНО: Данъчно облагане на доход с източник Република България

В писмото си пишете, че от години живеете в Германия и получавате доходи по трудови правоотношения, които се облагат с данъци съгласно немското законодателство. Имате постоянен адрес на територията на България, но не сте свързан с нея чрез семейство ...

№ 3-505 от 03.02.2009 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на чл. 7 от ЗДДС

ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на чл. 7 от Закона за данък върху добавената стойност Според изложеното в запитването при извършване на ревизия по ЗДДС на "АБС" ООД е установено следното: Дружеството закупува за производството си материали от "Х"...

№ 3-608 от 09.02.2009 г. ОТНОСНО: Документиране продажбата на хранителни стоки, за която се плаща с купони

Според изложеното в запитването дружество разполага със склад на едро и магазин за продажба на дребно на хранителни стоки. Фирмата има сключени договори с предприятия за обслужване на купони, раздадени на техните служители по Наредба № 11/21.12.2005...

№ 91-00-72 от 23.02.2009 г. ОТНОСНО: Измененията и допълненията в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица

УКАЗАНИЕ ОТНОСНО: Измененията и допълненията в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина и Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни...

№ 91-01-71 от 24.03.2009 г. ОТНОСНО: Измененията и допълненията в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

ОТНОСНО: Измененията и допълненията в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС), направени с Постановление № 38 на Министерския съвет от 17 февруари 2009 г. (обн., ДВ, бр. 16/27.02.2009 г.), в сила от 1 януари 2009 г., с изключение на § 7 и 2...

Анотации

База за изчисляване на възнаграждение при прекаретен трудов договор

В сп. "Труд и право", бр. 1/2009 г. Недка Колева - експерт по заплащане на труда, разглежда следния казус: Трудовият договор на работник е прекратен, считано от 01.12.2008 г. Как би следвало да се изчисли обезщетението по чл. 222, ал. 3 и по чл. 224 ...

База за изчисляване на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ

В бр. 1 на сп. "Труд и право" от 2003 г. Емилия Банова, главен експерт-юрист в КНСБ, дава отговор във връзка със следния въпрос: От 27.12.2002 г. лице е освободено от работа поради придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. От 01.01....

Внос на автомобили втора употреба

В сп. "Счетоводство +", 12/2008 г. Ивайло Кондарев - данъчен консултант, разглежда следния казус: Фирма внася автомобили втора употреба от САЩ с цел продажба на вътрешния пазар. Дружеството вносител е регистрирано по ЗДДС. До месец август 2008 г. вно...

Договор за заместване

Във в. "Актив", бр. 5/2009 г. Евгени Рангелов - магистър по финанси, разглежда следния казус: Фирма, регистрирана по ЗДДС, придобива хотелски комплекс на основание чл. 32, чл. 34 и чл. 35 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл. 1...

Закриване на фирма

В сп. "Счетоводство XXI", бр. 3/2009 г. Петър Захариев - консултант, разглежда следния казус: Фирма не извършва дейност. Законът задължава ли тази фирма да се пререгистрира? След изтичане на 3-годишния период за пререгистрация, определен от закона, а...

Отчитане на транспорт на стоки между трета страна и държава членка

В сп. "Наръчник на икономиста", бр. 4/2009 г. Емилия Бакалска - данъчен експерт, отговаря на въпроса как следва да се отчита транспортът на стоки между трета страна и държава членка - като облагаема доставка с нулева ставка или като освободена достав...

Представяне на информация за бракуването и ликвидацията на ДМА във финансовите отчети

В сп. "Счетоводство +", бр. 12/2008 г. Доц. д-р Васил Божков - регистриран одитор и Красен Василев - магистър по финанси,разясняват представянето на информацията за бракуването и ликвидацията на ДМА във финансовите отчети. Информацията за отписаните ...

Промени при допълнителното задължително пенсионно осигуряване през 2009 г.

В сп. "Експерт", бр. 2/2009 г. Петя Тодорова - експерт по ДЗПО, отговаря на въпроса има ли промени при допълнителното задължително пенсионно осигуряване през 2009 г. Съгласно Кодекса за социално осигуряване допълнителното задължително осигуряване се ...