Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2009 > бр. 2 от 16 - 31 януари 2009 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 2 от 16 - 31 януари 2009 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 24-00-1 от 08.01.2009 г. Относно: методика на действията на органите по приходите в ревизионния процес

ОТНОСНО: Настоящето указание се издава на основание чл.10, ал. 1, т. 4 от ЗНАП и целта му е да даде методика и разясни действията на органите по приходите в ревизионния процес, когато производството се осъществява по реда на чл. 122 от ДОПК І. Цел на...

№ 24-00-2 от 12.01.2009 г. ОТНОСНО: Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2009 г., Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2009 г. и Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.

УКАЗАНИЕ ОТНОСНО: Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2009 г., Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2009 г. и Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. На основание чл. 10, ал. 1, т. ...

Анотации

Данъчно облагане на наградите по ЗДДФЛ

Във в. "Актив", бр. 24 от 2008 г. Илия Николов - данъчен експерт, отговаря на въпроса в какво се изразява данъчното облагане на наградите по ЗДДФЛ. Награждаването на физическите лица и предметните награди по реда на ЗДДФЛ винаги е предизвиквало интер...

Данъчно третиране по ЗКПО на амортизируемите активи

В какво се изразява данъчното третиране по Закона за корпоративното подоходно облагане на амортизируемите активи? Съгласно чл. 57, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облаганелице, за което се промени режимът на данъчно облагане, в резултат ...

Издаване на европейска здравноосигурителна карта на новородено

Какво трябва да направят родителите на новородено дете - български граждани, притежаващи Европейска здравна карта, които живеят в Италия, за да получат полагащата се на новороденото детска педиатрична консултация и наблюдение в Италия. Детето е роден...

Използване на коефициент при определяне на годишния размер на частичен данъчен кредит

В сп. "Финанси и право", бр. 11 от 2008 г. Лиляна Панева - данъчен консултант, отговаря на въпроса как се използва коефициентът при определяне на годишния размер на частичния данъчен кредит. 1. Определяне размера и посоката на годишните корекции на п...

Осчетоводяване на открити грешки и неточности при инвентаризиране на вземания

В сп. "Актив", бр. 12 от 2008 г. д-р Иван Златков - регистриран одитор, отговаря на въпроса как се осчетоводяват откритите грешки и неточности при инвентаризирането на вземанията. Това не е задача на комисиите по инвентаризацията, а на счетоводния от...

Отказ от подписване на длъжностна характеристика

Връчената длъжностна характеристика на работника или служителя елемент ли е от съдържанието на трудовото правоотношение? Ако длъжностната характеристика е елемент на трудовия договор, какво би могло да се предприеме, в случай че работодателят я връчв...