Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2014 > бр. 40, 10 - 16 ноември 2014 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 40, 10 - 16 ноември 2014 г.
Законодателство

Данъчно и счетоводно третиране на раздадени ваучери за подаръци от работодателя

Данъчното и счетоводното третиране на раздадените ваучери за подаръци от страна на работодателя може да се разглежда в два аспекта, в зависимост от начина на тяхното предоставяне на персонала на отчитащото се предприятие. Избраната счетоводна база за...

Държавен вестник бр. 40/2014 г.

ДВ, бр. 90 от 31.10.2014 г. Правителството прие: 1. Постановление № 336 от 24.10.2014 г. за приемане на Наредба за реда за извършване и снемане на полицейска регистрация. 2. Постановление № 337 от 24.10.2014 г. за изменение на Наредбата за условията ...

Изготвяне на годишен финансов отчет и приложението към него

Предприятията в Република България изготвят и представят годишните си финансови отчети (ГФО) на базата на Международните счетоводни стандарти (МСС). Изключение от това правило правят предприятията, при които най-малко за една от двете предходни годин...

Министерски съвет бр. 40/2014 г.

Пет последователни почивни дни ще има за Нова година. С пет последователни почивни дни ще разполагаме за посрещането на новата, 2015 година след днешното решение на правителството да обяви 2 януари (петък) за почивен ден. Новогодишните празници започ...

Въпроси и отговори

Данъчно третиране на услуга по отдаване под наем на недвижим имот

Физическо лице отдава под наем личен апартамент. Има ли задължения по ЗДДС във връзка с получения наем, ако лицето има фирма - ЕТ, регистрирано по ЗДДС? Моля, разгледайте казуса при сума на годишния наем под 50 000 лв. и над 50 000 лв. Отдаването по...

Издаване на удостоверения за придобит осигурителен стаж и осигурителен доход

Длъжен ли е работодателят при напускане на служителя да му издаде УП-2 или УП-3, без той сам да си го е поискал? При прекратяване на трудовото правоотношение работодателят е длъжен да издава безплатно документи за осигурителен стаж и осигурителен до...

Инвестиционни имоти

Инвестиционните имоти не са нова материя за българските счетоводители. През 2002 г. в България с НСФОМСП бе въведен единоименен стандарт. Инвестиционните имоти като материя нашумяха особено с построяването на голям брой молове в страната. Както е изв...

Колко време се пазят депонираните заплати?

Колко време се пазят депонирани заплати? Имаме работник, който от около една година не идва да си получи възнаграждението, като сме му изпращали писмо, че има да получава пари. В случая значение има погасителната давност, определена в Закона за задъ...

Ползване на отпуск за раждане или отглеждане на малко дете до 2-годишна възраст при смърт или тежко заболяване на майката

Какво става с неизползвания остатък от отпуска за раждане или отглеждане на малко дете до 2-годишна възраст, ако майката междувременно почине или се разболее така, че да не може повече да се грижи за детето си? Хипотезата е доста интересна и за съжа...

Счетоводно отчитане на застраховките

ЕТ има изтеглен потребителски кредит за фирмата. В погасителния план на банката има колонки: за главница, за лихва, за такса и за застраховка. Кредитът беше отпуснат без ипотека и без застраховка. От м. август банката намали лихвения процент, но задъ...

В пресата за вас

Видове обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение поради съкращаване на щата

В бр. 8 от 2014 г. на сп. “Труд и право” Юлия Буртева, юрист, разглежда казуса: Работех на постоянен трудов договор повече от три години в предприятие “X”. Преди два дни ми връчиха заповед за прекратяване на трудовото правоотношение поради съкращаван...

Данъчно третиране на безлихвен заем

За “Експертис” д-р Али Вейсел, д.е.с., регистриран одитор, дава отговор на въпроса: Свързани ЮЛ - едното ЮЛ предоставя безлихвен заем на другото ЮЛ. Предоставящото заем ЮЛ в ГДД посочва в увеличение по чл. 16, ал. 2, т. 3 сумата на лихвата, която е т...

Защита срещу изпълнение на погасени по давност задължения за ДОО - възражение за изтекла давност

В бр. 10 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Красимира Атанасова, юрист, разглежда давността, с която се погасяват вземанията на ДОО. Възражението за изтекла давност е защитата, с която длъжникът разполага, когато му бъде връчено разпореждане...

Особености при амортизиране на дълготрайните биологични активи

В бр. 10 от 2014 г. на сп. “Счетоводство+” Емил Евлогиев, д.е.с., коментира особеностите при амортизиране на дълготрайните биологични активи. Тематиката за биологичните активи е сравнително нова (от 01.01.2003 г.). Отново на преден план излиза въпрос...

Отчитане на вливането при юридически лица с нестопанска цел

В бр. 10 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” д-р Иван Златков, д.е.с., отговаря на следния въпрос: С какви счетоводни записвания се отразява вливането на юридически лица с нестопанска цел, след което вливане едното предприятие (влятото) ...

Паролата 3D Secure

В бр. 10 от 2014 г. на сп. “Търговско и облигационно право” проф. д-р Камелия Касабова коментира паролата 3D Secure. Платформата за сигурни плащания в интернет 3D Secure се предлага на картодържатели на карти с логото на MasterCard под името “Master...

Справочник

Задачи по счетоводство от писмения изпит за кандидат-одитори, проведен на 28.06.2014 г.

Въпрос 1: Разгледайте следните твърдения, свързани е общи счетоводни разпоредби: (i) Законът за счетоводството урежда изискванията към всеобхватността и достоверността на счетоводни те системи. (ii) Съгласно Закона за счетоводството предприятията осъ...

Прагове за деклариране по системата Интрастат за 2015 г.

(Заповед № РД 07-324/21.10.2014 г.) I. Прагове за деклариране по системата Интрастат за 2015 г.: 1. За поток “Изпращания” - 220 000 (двеста и двадесет хиляди) лева 2. За поток “Пристигания” - 370 000 (триста и седемдесет хиляди) лева II. Прагове за ...

Справочна информация бр. 40/2014

Централни валутни курсове за периода 3.11.2014 г. - 7.11.2014 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната ве...