Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2014 > бр. 41, 17 - 23 ноември 2014 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 41, 17 - 23 ноември 2014 г.
Законодателство

Министерски съвет бр. 41/2014 г.

Одобрени са промени в данъчните закони. Правителството одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Той е изготвен поради необходимостта от хармонизиране и привеждане в съответствие на национал...

Трудоустрояване

Трудоустрояването има защитен характер и социално предназначение. Законът не определя с точна дефиниция понятието “трудоустрояване”. Съгласно чл. 314 от Кодекса на труда (КТ) под трудоустрояване би следвало да се разбира преместването на работник ил...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 41

Дело C‑86/09, решение от 10 юни 2010 г. страни: Future Health Technologies Ltd срещу The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs Предмет на спора е освобождаване от облагане при медицинско обслужване. В своето решение Съ­дът на Е...

Инвестиционни имоти

Инвестиционните имоти не са нова материя за българските счетоводители. През 2002 г. в България с НСФОМСП бе въведен единоименен стандарт. Инвестиционните имоти като материя нашумяха особено с построяването на голям брой молове в страната. Както е изв...

Отчитане на неизползван отпуск

Имаме начислени провизии за неизползван платен отпуск към 31.12.2013 г. През м. 09.2014 г. част от тези отпуски са използвани. Въпросът ми е какви счетоводни записвания (конкретно по кои сметки) трябва да се извършат, защото сумата на полученото възн...

Платен годишен отпуск при работа по външно съвместителство

Поради естеството на работата му по основния трудов договор при друг работодател назначен при нас работник на втори трудов договор по чл. 111 КТ заработва различни часове всеки месец, вариращи от 25 до 65 часа. Когато за даден месец работникът е рабо...

Фиктивно съкращение на щата

За да уволни служител, работодателят извършва фиктивно съкращение на щата, като формално закрива дадена длъжност и после назначава друго лице на същата длъжност, вече преименувана с ново име. Има ли право на това? Длъжен ли е работодателят при съкращ...

В пресата за вас

Облагане на транспортното обслужване на работниците и служителите, предоставено от фирмата

В бр. 11 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., дава отговор на въпроса: Имаме бус с 8 места, с който извозваме част от работниците дo офиса и обекти на фирмата. Питането ми е трябва ли да имаме лиценз за гориво и поддръжка ...

Определяне размера на коефициента по чл. 73, ал. 2 от ЗДДС

В бр. 11 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда определянето на размера и посоката на годишните корекции на ползвания данъчен кредит през 2014 г., които следва да бъдат отразени в справката-декларация ...

Отчитане на приходи от наем в лечебните заведения

В бр. 8 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Симеон Милев, д.е.с., коментира отчитането на приходи от наем в лечебните заведения. Въпросът тук е свързан с отдаване под наем на недвижими имоти на предприятията, които са с държавн...

Отчитане на разходи по операции с финансови инструменти

В бр. 11 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., дава пример за отчитането на разходи по операции с финансови инструменти. Пример: Дружество “Зенит инвест” АД изготвя своите финансови отчети на база НСФОМСП. На 10.08.2014 г. ...

Ползване на коефициента по чл. 73, ал. 2 от ЗДДС

В бр. 11 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда определянето на размера и посоката на годишните корекции на ползвания данъчен кредит през 2014 г., които следва да бъдат отразени в справката-декларация ...

Размяна на активи, когато и двете справедливи стойности са известни

В бр. 10 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” д-р Бойка Брезоева, д.е.с., дава приемр за отчитане на размяна на активи, когато и двете справедливи стойности са известни. Пример: Предприятие разменя машина “А” (отдаден актив) срещу друга ...

Справочник

Задачи по счетоводство от писмения изпит за кандидат-одитори, проведен на 28.06.2014 г.

Въпрос 1: Разгледайте следните твърдения, свързани е общи счетоводни разпоредби: (i) Законът за счетоводството урежда изискванията към всеобхватността и достоверността на счетоводни те системи. (ii) Съгласно Закона за счетоводството предприятията осъ...

Справочна информация бр. 41/2014

Централни валутни курсове за периода 10.11.2014 г. - 14.11.2014 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната ...