Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > сп. Български законник > 2015 > бр. 1, Януари 2015 г.
 
сп. Български законник
бр. 1, Януари 2015 г.
Закони и правителствени актове

Закон за данък върху добавената стойност

В сила от 01.01.2007 г. обн., ДВ, бр. 63 от 4 август 2006 г., изм., ДВ, бр. 86 от 24 октомври 2006 г., изм., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 108 от 29 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 37 от 8 май 2007 г., изм., ДВ, бр. 41 от 22 май 2...

Коментар на експерта

Новото данъчно законодателство през 2015 г. – кратък преглед на по-важните промени

Въпросите, свързани с промените в данъчното законодателство, винаги са били актуални в края на всяка стара и в началото на новата календарна година. Като цяло до момента промените в материалните данъчни закони са събрани в един брой на „Държавен вест...

Промени в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО

Измененията и допълненията на Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване е поредната стъпка към въвеждането на „електронния болничен лист“ от 1 януари 2015 г. Проектът „Електронен регис...

Въпроси и отговори от практиката

Внос на стоки от страни извън ЕС

Въпрос: При внос от българска фирма, регистрирана по ЗДДС, на палмово масло (хранителен продукт) от страна извън Европейския съюз дължи ли се ДДС, мито върху вноса и акциз? Отговор: При вноса на палмово масло - хранителен продукт, се дължат ДДС и вн...

Данъчно третиране на получено дарение от чуждестранно ЮЛ

Въпрос: Местно ЮЛ получава дарение от чуждестранно ЮЛ на какви данъци подлежи – местен за дарението и корпоративен за извънредния приход ли? Отговор: Съгласно чл. 44, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси обект на облагане с данък са имуществат...

Изплащане на 60% от брутното възнаграждение

Въпрос: Фирмата, в която работи съпругата ми, планира изплащане на 60% от брутното възнаграждение. Според чл. 245 КТ това не е нарушение на трудовото законодателство и може да продължи неопределено дълго време, като неизплатената част си остава дължи...

Подаване на финансови отчети на дружество в ликвидация

Въпрос: Дружество с ограничена отговорност подава документи в съда за ликвидация. На 20.08.2013 г. се вписва това обстоятелство. На 21.10.2014 г. Агенцията по вписвания прави отказ поради това, че ликвидационният баланс е подаден с дата 31.03.2014 г....

Право на данъчен кредит

Въпрос: Фирма, регистрирана в България и извършваща консултантски и бизнес услуги на доставчик от САЩ, се регистрира доброволно по ДДС, тъй като сделките се водят като необлагаеми в България. Фирмата има лизингови договори за автомобили с право на да...

Прилагане на чл. 28, ал. 2 от ЗДДС

Въпрос: Българска фирма продава машина на фирма от ЕС. Купувачът обаче изнася директно машината за трета страна, като износител се явява продавачът, но транспортът се плаща от купувача. Какви документи са необходими да притежава продавачът, така че п...

Прилагане разпоредбите на ЗДДС за американска фирма регистрирана у нас

Въпрос: Фирма, извършваща услуги в сферата на проучване на пазара, анализи и установяване на връзка с доставчици за износ на хранителни продукти от България към САЩ, е учредена в България от собственика на фирмата в САЩ. Американската фирма превежда ...

Продажба на автомобили втора употреба

Въпрос: Фирмата е регистрирана в Търговския регистър, има регистрация по ЗДДС и подадено уведомление по чл. 143, ал. 4 от ЗДДС, че ще извършва търговия със стоки втора употреба (леки автомобили), като прилага специалния режим на маржа на цената. Поня...

Продажба на стоки на ДЗЛ от Нидерландия от нерегистрирано по ДДС българско лице

Въпрос: Българско дружество (ООД), което не е регистрирано по ДДС в България, предстои да продаде стоки, собствено производство, на регистрирано по ДДС ДЗЛ от Нидерландия (държава - членка на ЕС).Има ли в този случай условие за задължителна регистрац...

Счетоводното отчитане и данъчното третиране на разпределените на предприятията квоти за въглеродни емисии и парникови газове

Въпрос: Предприятие, занимаващо се с търговия на квоти за въглеродни емисии и парникови газове, което не е оператор на инсталации, а само търговец, т.е. купува квоти с цел последваща продажба, прилага НСФОМСП при водене на счетоводната си отчетност. ...

Писма и указания

№ 20-00-253 от 15.12.2014 г. Относно: Изменения и допълнения в Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

Във връзка с измененията и допълненията в Наредба № Н-8 от 29 декември 2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се ли...

№ УК-5 от 01.12.2014 г. ОТНОСНО: Прилагането на Решение на Министерския съвет № 788 от 28 ноември 2014 г. за разплащанията на разпоредители с бюджет по договори

УКАЗАНИЕ Настоящото указание се издава на основание чл. 101, aл. 1 от Закона за публични финанси. Указанието е задължително за прилагане от разпоредителите с бюджет, органите на Националната агенция за приходите и органите на Агенция „Митници”. Целт...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 1 от 2015 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.12. - 31.12.2015 г. За повече информация погледнете на страници 115, 116 и...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 99 до бр. 100 от 2014 г.

ДВ, бр. 99 от 2.12.2014 г. Народно събрание Решение за избиране на Комисия по икономическа политика и туризъм Решение за избиране на Комисия по бюджет и финанси Решение за избиране на Комисия по правни въпроси Решение за избиране на Комисия по земеде...