Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2015 > бр. 23, 15 - 21 юни 2015 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 23, 15 - 21 юни 2015 г.
Законодателство

Дата за въвеждане в експлоатация на сграда ДМА за целите на ЗКПО

Казус: При ревизия на дружество е установено, че то е придобило сграда, разрешение за ползване на която е получено от него през май 2008 г. Дружеството е започнало да начислява за сградата данъчни амортизиции и за периода 2008-2010 г. е намалявало с ...

Държавен вестник бр. 23/2015 г.

ДВ, бр. 38 от 26.05.2015 г. Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за медицинските изделия. 2. Закон за ратифициране на Договора между Република България и Република Казахстан за екстрадиция. 3. Закон за ратифициране на...

Народно събрание бр.23/2015 г.

Парламентът прие на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите. Основните промени в закона са свързани с въвеждането на задължително планиране на всички горски територии независимо от размера на имотите и собствеността. И...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 23/2015

Дело C‑591/10, решение от 19 юли 2012 г. страни: Littlewoods Retail Ltd и др. срещу Her Majesty’s Commissioners for Revenue and Customs Предмет на спора е правото на възстановяване на ДДС при нарушено право на ЕС. В своето решение Съдът на ЕС п...

Въвеждане на непълно работно време поради намаляване обема на работата

Поради очаквано намаление на обема на работата работното време на няколко работнички е намалено от 8 на 4 часа. Необходимо ли е да се подпише допълнително споразумение за това и какво следва след евентуален отказ на някоя работничка да подпише такова...

Изчисляване на обезщетението за неизползван платен годишен отпуск

Как се изчислява обезщетението по чл. 224, ал. 1 от КТ, при положение че трудовото възнаграждение на лицето е увеличено от първо число на месеца, през който се прекратява трудовият договор? Следва ли да се приложи корекцията по реда на чл. 21, ал. 2 ...

Осчетоводяване на сделки в чуждестранна валута

Ще ви опиша конкретен случай за по-голяма яснота. Работим с китайски доставчик. На 04.07.2014 г. превеждаме на доставчика 8080 долара по курс на банката: 1,449514=11 712,08 лв. На 05.09.2015 г. получаваме митническа декларация за внесената стока, спо...

Отписване на откраднат актив

Кога точно се отписва от баланса откраднат актив - в месеца на кражбата или след получаването на документ от МВР за прекратяване на издирването? Имам уведомление от полицията за установяване на кражбата и че се започва издирване на актива. Процедурат...

Отчитане на финансови инструменти

ЕООД е съдружник и участва в капитала на новообразувано ООД, като притежава 15% от капитала. ООД има назначен управител и ЕООД не участва в управлението. След като няма 20% участие, сме в режим на финансов инструмент. Как следва да се отрази плащанет...

Прехвърляне на предприятие

Имам ЕООД, което е регистрирано преди три години, но досега не е имало дейност. Пуснах обява, че искам да го продам и се уговорихме с човек, който се обади, да му го прехвърля, като той поеме само нотариалните такси. Днес обаче ми казаха, че ако напр...

Ремонт и подобрения на нает дълготраен актив

Става въпрос за следното: 2011 г. фирмата започва дейността си в помещение под наем. Наемът е 30 лв. месечно. Започнахме ремонт - плочки, после дограма, освежаване и т.н. за около 10 000 лв. Всичко това е отчетено като ремонт (разходи, признати за да...

Уведомяване на ТП на НАП за сключено допълнително споразумение за увеличение на работната заплата

Задължително ли е да се подава уведомление по чл. 62 от КТ при промяна размера на основната работна заплата или на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит? В съответствие с чл. 3, ал. 1, т. 1, буква “б” от Наредба № 5/2002 ...

В пресата за вас

Бартер на недвижими имоти

В бр. 6 от 2015 г. на сп. “Счетоводство+” Евгени Рангелов, магистър по финанси, разглежда следния казус: Дружество А прехвърля свои недвижими имоти - три апартамента, на физическо лице Б, като в замяна физическото лице Б прехвърля своя земя със сград...

Изисквания към консултантския договор

В бр. 4 от 2015 г. на сп. “Счетоводна и данъчна практика” Анелия Маркова, съдия, разглежда казуса: Кои правила на материалния закон следва да се прилагат, ако договорът за консултантски услуги включва задължения за извършване на фактически и на правн...

Общи изисквания на ЗКПО, за да бъдат данъчно признати разходи за гориво

В бр. 4 от 2015 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Анета Георгиева, данъчен експерт, разглежда практическите аспекти на данъчното третиране на разходи за гориво. В действащия ЗКПО са налице две възможни хипотези за третирането на отчетени разходи за...

Отчитане дохoдите на персонала

В бр. 6 от 2015 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., дава пример за отчитане на доходите на персонала. Пример: Персонал на дружеството АБВ АД по силата на сключен колективен договор по смисъла на Кодекса на труда има право на доп...

Справочник

Зачестиха сигналите в НАП от измамени от агенции за имоти

Национална агенция за приходите През последните месеци от НАП отчитат повече сигнали от клиенти на агенции за недвижими имоти. Те обикновено са за това, че за платените комисиони не е издадена касова бележка или друг счетоводен документ. По всички с...

Министерството на финансите разшири възможностите на системата “Матеус”

Министерство на финансите Министерството на финансите разшири възможностите на системата “Матеус” и вече е реализирана функционалност за достъп до интернет страниците на общините с безплатен персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НАП. Веч...

Практически съвети при наемане, покупка и продажба на имот

Национална агенция за приходите КАКВО ТРЯБВА ДА СЕ ЗНАЕ ПРИ ЗАКУПУВАНЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ Закупуването на недвижим имот е сериозна инвестиция, която трябва да бъде внимателно обмислена. За да се ориентирате сред многобройните предложения на пазара на ...

Справочна информация бр. 23/2015

Централни валутни курсове за периода 08.06.2015 г. - 12.06.2015 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната ...

Срокове, в които могат да се потърсят неполучени суми от пенсии

Национален осигурителен институт Когато има неполучени суми от пенсия, пенсионерът или неговите наследници могат да ги поискат от ТП на НОИ. В този случай се прилага разпоредбата на чл. 105, ал. 2 от КСО, съгласно която вземането за пенсия се погася...