Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2016 > бр. 9, 7 - 13 март 2016 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 9, 7 - 13 март 2016 г.
Законодателство

Годишно данъчно приключване по реда на ЗКПО за 2015 година

1. Изменения в структурата и съдържанието на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2015 г. Образец 1010 “ГДД по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък”. Това е основният елемент, който може и об...

Държавен вестник бр. 9/2016 г.

ДВ, бр. 101 от 22.12.2015 г. Народното събрание прие: 1. Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията. 3. Закон за изменение и допълнен...

Народно събрание бр.9/2016 г.

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за движене по пътищата. Предвиждат се по-строги правила за “нови водачи” и по-високи глоби за пияни шофьори. Парламентът прие на първо четене промени в Наказателния кодекс. Предвижда се до три ...

Промените в ППЗДДС, обнародвани в ДВ, бр. 8 от 29.01.2016 г., в сила от 29.01.2016 г.

Правилникът за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност, обнародван в ДВ, бр. 8 от 29.01.2016 г., отразява измененията и допълненията в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), обнародвани в бр. 95 от 2015 г. на “Държавен вестн...

Въпроси и отговори

Допълнителен отпуск по чл. 168, ал. 1 от КТ

Въпросът се отнася до чл. 168, ал. 1 от КТ за ползване на отпуск в размер на два дни за две деца до 18-годишна възраст. В ал. 2 от същия член е казано: “до навършване на някое или всички деца на 18-год. възраст”. Има различни тълкувания. Пример: Първ...

Капитализиране на разходи

Фирма “А” сключва договор за изграждане на производствена инсталация с италианска фирма “B”. Една от клаузите в договора е: Всички разходи на техническите специалисти (служители на фирма “B”), които пряко консултират и участват при изграждането на ин...

Особености при изготвяне на ГФО в земеделски кооперации за отчетната 2015 година

ГФО трябва да представя вярно и честно имущественото и финансовото състояние на кооперацията за отчетния период, за който се отнася. Годишното счетоводно приключване е завършващ етап от целогодишната работа на управлението на земеделската кооперация....

В пресата за вас

Отчитане на придобити активи при спазване на принципа на предимство на съдържанието пред формата

В бр. 2 от 2016 г. на сп. “Счетоводство+” Eвгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Кой принцип от Закона за счетоводството да ползваме при отчитане на придобити материални активи? Счетоводната дейност в Република България се осъщес...

Отчитане на приходи от строителство

В бр. 2 от 2016 г. на сп. “Български законник” доц. д-р Али Вейсел, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Сграда в строеж няма Акт 16, фирмата получава приходи след прехвърляне с нотариален акт на апартаменти. По тези апартаменти предстоят още ра...

Плащания по трудови и служебни правоотношения, които зависят от минималната работна заплата

В бр. 1 от 2016 г. на сп. “Труд и право” Жанет Богомилова, юрист, резглежда как се отразява новата минимална работна заплата на плащанията, обвързани с нея. Важно е да се има предвид, че минималната месечна работна заплата в размер на 420 лв. се плащ...

Промени, свързани с безвъзмездно използване на стока или услуга за лични нужди на собственика, на работниците и служителите или на трети лица или за цели, различни от независимата икономическа дейност на лицето

В бр. 1-2 от 2016 г. на сп. “Данъците в Република България” Мина Янкова, данъчен експрет, представя промените в ЗДДС. 1. Безвъзмездно използване на стока или услуга за лични нужди, приравнено на възмездна, облагаема доставка В сила от 2007 г., в чл. ...

Счетоводно отчитане на ДДС по отчитането на данъка по проекти към ОП, финансирани с европейски фондове

В бр. 1-2 от 2016 г. на списание “Данъците в България” Евгени Рангелов, магистър по финанси, коментира счетоводно отчитане на ДДС по отчитането на данъка по проекти към ОП, финансирани с европейски фондове. При третиране на ДДС в общи линии се прила...

Справочник

Деклариране на данъците върху доходите на физическите лица

Какво е годишна данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица по чл. 50 от ЗДДФЛ? С годишната данъчна декларация гражданите сами определят дължимия от тях данък върху общата годишна данъчна основа за доходите, който са придобили през...

Задачи по счетоводство от писмения изпит за кандидат-одитори, проведен на 27.06.2015 г.

Институт на дипломираните експерт-счетоводители Въпрос 1: Предприятие, образувано през 2013 г., има следните показатели: [[table_1]] А) Задължително НСФОМСИ. Б) Задължително МСФО. В) НСФОМСИ или МСФО, по избор на предприятието (верен отговор). Г) З...

Справочна информация бр. 9/2016

Централни валутни курсове за периода 29.02.2016 - 02.03.2016 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната вер...