Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 28, 17 - 23 юли 2017 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 28, 17 - 23 юли 2017 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 28/2017 г.

ДВ, бр. 50 от 23.6.2017 г. Президентът на републиката издаде: 1. Указ № 130 за награждаване на г-н Жак-Люк Мартинез - генерален директор на музей “Лувър” в Париж, с орден “Св. св. Кирил и Методий” първа степен. 2. Указ № 131 за награждаване на г-н Ал...

Казуси от практиката за пренасяне на данъчна загуба по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане

За данъчно задължените лица по реда на ЗКПО е предоставено законово право да пренасят данъчната си загуба при определен ред и условия. Процесът на пренасяне на данъчната загуба е определен с чл. 70-74, глава XI на ЗКПО и включва следните актуални асп...

Корекции на данъчни документи при издаден и влязъл в сила ревизионен акт

В стопанската ни практика не са редки случаите, при които режимът за облагане на дадена доставка е определен погрешно и се оказва, че доставка, за която е начислен и внесен бюджетът ДДС, е освободена или е извън обхвата на нашия ЗДДС. В такива случаи...

Министерски съвет бр. 28/2017 г.

Правителството одобри законопроект за промени в Кодекса за социално осигуряване. Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. С него се извършват промени в регламентацията на допълнителното ...

Народно събрание бр.28/2017 г.

Парламентът прие на първо четене промени в Гражданския процесуален кодекс, с които се ограничават правомощията на частните съдебни изпълнители, банките и монополите. С измененията се подобрява процедурата по призоваване на длъжника. Той трябва да бъд...

Въпроси и отговори

Обезщетение при уволнение по инициатива на работника поради придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст

На работник е отпусната пенсия при условията за втора категория труд, без да е прекратено трудовото му правоотношение. Същият желае да бъде освободен от заеманата длъжност на основание чл. 327, ал. 1, т. 12 от КТ, като му се изплати обезщетение при п...

Обезщетенията се дължат от датата на уволнението

През м. март 2017 г. трудовият ми договор беше прекратен поради съкращение в щата. Навършил съм възраст за пенсия за осигурителен стаж и възраст към датата на уволнението. Работодателят ми изплати обезщетение за неспазено предизвестие, но отказа да м...

Обявяване на длъжност за свободна след уволнение от нея

Има ли срок, след изтичането на който работодателят има право да обяви за свободна длъжността, от която на основание чл. 329 от КТ е уволнил служител? Разпоредбата на чл. 329 от КТ не е правно основание за прекратяване на трудовия договор. Тя дава п...

Отчитане на наем на земеделска земя

Земеделски производител, който е регистриран по ДДС, е сключил договор за наем на земеделска земя с няколко физически лица. Земеделският производител е наемател на земята. Как се отчита този наем, цената ни е на декар и дали трябва да се подава справ...

Оформяне на трудовата книжка при промяна на работодателя

Как се попълва трудовата книжка при напускане, ако работникът по време на стажа има промяна на работодател по чл. 123 от КТ? Българското трудово законодателство гарантира запазването на трудовите правоотношения при промяна на работодателя. Такава пр...

Подбор преди уволнение

Директорът прекратява трудовия договор на единия от двамата портиери на основание чл. 325, ал. 1, т. 6 от КТ. Длъжен ли е преди това да извърши подбор между тях? В съответствие с чл. 329, ал. 1 от КТ при уволнение поради закриване на част от предпри...

Увеличение на заплатите по време на майчинство

Докато съм в отпуск по майчинство, работодотелят е увеличил заплатите на другите колеги, но без моята. На запитването ми “Човешки ресурси” отговориха, че на мен увеличение не се полага. Това правилно ли е? Увеличението на трудовите възнаграждения мо...

В пресата за вас

Последващо оценяване на инвестициите в асоциирани предприятия в консолидираните финансови отчети

В бр. 6-7 от 2017 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира отчитането на инвестициите в асоциирани предприятия в консолидираните финансови отчети при използване на метода на собствения капитал. Пример: Предприятие “Алфа” ...

Увеличаващи се нелинейни методи на амортизация

В бр. 6 от 2017 г. на списание “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира увеличаващите се нелинейни методи на амортизация. Увеличаващите се нелинейни методи на амортизация са тези, при които във всеки един следващ отчетен период в рамк...

Справочник

Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (EKATTE) - към 20.02.2017 г.

Национален статистически институт [[table_1]] (Следва)...

Информация за профилните възможности и противопоказанията за лечение в изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация и телефони за контакти с тях

Национален осигурителен институт [[table_1]] [[table_2]] [[table_3]] [[table_4]] [[table_5]] [[table_6]] [[table_7]] [[table_8]] [[table_9]] [[table_10]] [[table_11]] [[table_12]] [[table_13]] [[table_14]] [[table_15]] [[table_16]] [[table_17]] [[ta...

Справочна информация бр. 28/2017

Централни валутни курсове за периода 07.07 - 13.07.2017 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия мо...