Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 29, 24 - 30 юли 2017 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 29, 24 - 30 юли 2017 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 29/2017 г.

ДВ, бр. 52 от 30.6.2017 г. Народното събрание прие: 1. Решение за попълване състава на Комисията по земеделието и храните. 2. Решение за промяна в състава на Комисията по икономическа политика и туризъм. 3. Решение за попълване състава на Временната ...

Казуси от практиката за пренасяне на данъчна загуба по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане

За данъчно задължените лица по реда на ЗКПО е предоставено законово право да пренасят данъчната си загуба при определен ред и условия. Процесът на пренасяне на данъчната загуба е определен с чл. 70-74, глава XI на ЗКПО и включва следните актуални асп...

Министерски съвет бр. 29/2017 г.

Правителството одобри промени в Наредбата за административно обслужване (НАО), с които се разширява обхватът на общите правила за административно обслужване по отношение начините за плащане на административните услуги и се въвежда изискване за информ...

Размер на обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ

Служителка е назначена на 02.04.2007 г. Придобива и упражнява правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст на 01.07.2016 г., но без да прекратява трудовото си правоотношение. Ако служителката прекрати трудовия си договор на 03.04.2017 г., какв...

Въпроси и отговори

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 29/2017 г.

Дело C‑390/15, решение от 7 март 2017 страни: Република Полша - Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO), преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Trybunał Konstytucyjny (Конституционен съд, Полша) с акт от 7 юли 2015 г...

Трудовоправни въпроси и казуси от практиката бр. 29/2017

Въпрос: Държавен служител в продължение на два месеца е бил в отпуск поради временна неработоспособност. Има ли органът по назначаването право със своя заповед да разшири приложението на чл. 27 и следващите от Наредбата за служебно положение на държа...

В пресата за вас

Ликвидация на дълготрайни материални активи

В бр. 6 от 2017 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., разяснява ликвидация на дълготрайни материални активи чрез пример. Пример: Дружество, регистрирано по ЗДДС (наричано “втора страна”), сключва договор с дружество, също регистрир...

Промени в Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти

В бр. 6 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Беата Петрова, данъчен консултант, разглежда промените в Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти. Измененията и допълненията са от брой 44 на “Дър...

Справочник

Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (EKATTE) - към 20.02.2017 г.

Национален статистически институт [[table_1]] (Следва)...

Информация за профилните възможности и противопоказанията за лечение в изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация и телефони за контакти с тях

Национален осигурителен институт [[table_1]] [[table_2]] [[table_3]] [[table_4]] [[table_5]] [[table_6]] [[table_7]] [[table_8]] [[table_9]] [[table_10]] [[table_11]] [[table_12]] [[table_13]] [[table_14]] [[table_15]] [[table_16]] [[table_17]] [[ta...

При доставка или продажба на стоки или услуги, за които се плаща с банкова карта, също се издава фискален бон

Национална агенция за приходите НАП започна информационна кампания, насочена към търговците, които извършват доставки или продажба на стоки и услуги, за които се заплаща с дебитна или кредитна карта. Законът задължава всяко регистрирано и нерегистри...

Справочна информация бр. 29/2017

Централни валутни курсове за периода 14.07 - 20.07.2017 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия мо...