Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 16, 23 - 29 април 2018 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 16, 23 - 29 април 2018 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 16/2018 г.

ДВ, бр. 18 от 27.2.2018 г. Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители. 3. Закон за ратифициране на актовете на ХХVI конг...

Министерски съвет бр. 16/2018 г.

Правителството прие нормативни промени, с които се гарантира правилното прилагане на законовата уредба за изплащане на гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя. В края на декември м.г. влязоха в сила про...

Нови моменти в ЗДДС, ЗАДС и в Закона за митниците

В ДВ, бр. 24 от 16 март 2018 г., са публикувани промени в три закона - в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) и в Закона за митниците (ЗМ). I . Промени в ЗДДС Важно! Промените в ЗДДС влиза...

Счетоводно отчитане на авансови и последващи плащания при предоставяне на туристически (хотелски) услуги

В сферата на туризма обичайна практика е клиентите да резервират нощувки за определен период или даже за конкретна дата. В такива случаи обикновено се изисква авансово плащане, покриващо цялата стойност на услугата или най-малкото някакъв процент от ...

Въпроси и отговори

Изискване за образование при назначаване на нов служител

В методологичните бележки към НКПД за определена длъжност е записано изискване за завършен десети клас. Може ли на тази длъжност да бъде назначено лице с основно образование? В съответствие с т. 21 от същите Методологични бележки към НКПД изисквания...

Отчитане на ревизионен акт

Извършена е ревизия от НАП на ЕТ по ЗДДС и ЗДДФЛ, за която е издаден ревизионен акт от 12.01.2018 г. След извършена инвентаризация е установена разлика между стоките по счетоводни данни и наличните. Установени са липси в размер на 12 502 лв. и е дона...

Ползване на платен годишен отпуск от учителите

Имат ли право учителите да излизат платен отпуск през учебната година (налага им се да ползват 2-4-5 дни през учебно време)? Подобни въпроси се поставят сравнително често, доколкото учителите действително най-често използват платения си годишен отпу...

При уволнение по чл. 325, ал. 1, т. 3 няма предварителна закрила

Родих на 03.09.2017 г. Моля да ми отговорите на следните въпроси: 1. Може ли да бъде прекратен трудовият ми договор по време на майчинство? 2. Мога ли да предявя иск пред съда за възстановяване на работа или за заплащане на обезщетение? 3. Какъв е да...

Счетоводни и данъчни аспекти при отдаването под наем на недвижим имот от ЕТ

Българско физическо лице (ФЛ) има регистрирана фирма ЕТ, която е регистрирана по ЗДДС. ФЛ притежава 4/6 части от апартамент заедно със сина и дъщеря си. Доколкото разбрах, въпреки че имотът не е притежание на фирмата ЕТ, а само на ФЛ, то трябва да из...

В пресата за вас

Попълване и подаване на декларация образец № 1 “Данни за осигуреното лице”

В бр. 3 от 2018 г. на сп. “Счетоводство+” Красимира Гергева, консултант, разглежда темата за попълване и подаване на декларации образец № 1 Данни за осигуреното лице и № 6 Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ. Данните за всяко осигурено л...

Съдържание на специалното заложно джиро

В бр. 3 от 2018 г. на сп. “Търговско и облигационно право” д-р Георги Хорозов, адвокат, коментира съдържанието на специалното заложно джиро. Съдържанието на специалното заложно джиро следва от закона. То е обикновено заложно джиро, но с допълнителен...

Справочник

Десет практически стъпки за прилагане на общия регламент относно защитата на данните

Комисия за защита на личните данни 1. Запознаване с новите нормативни изисквания в областта на защитата на личните данни 1.1. Определяне на служители или екип, които да отговарят за привеждане на дейността на дружеството или организацията - админист...

Справочна информация бр. 16/2018

Централни валутни курсове за периода 13. - 19.04.2018 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може...