Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 20, 21 - 27 май 2018 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 20, 21 - 27 май 2018 г.
Законодателство

Народно събрание бр.20/2018 г.

Парламентът прие на второ четене промени в Кодекса на труда. Еднодневните трудови договори за сезонна селскостопанска работа ще могат да са за 8 или за 4 часа работно време. С промените депутатите записаха, че нормалната продължителност на работното ...

Прекратяване по инициатива на работодателя срещу уговорено между страните обезщетение

Прекратяването по инициатива на работодателя срещу уговорено между страните обезщетение става по реда на чл. 331 от Кодекса на труда (КТ). При това основание за прекратяване страните постигат съгласие за прекратяване на трудовото правоотношение помеж...

Въпроси и отговори

Ваучери за храна

Полагат ли се ваучери за храна по чл. 209, ал. 1 от ЗКПО  и по чл. 204, т. 2 на собственика на ЕТ или само на наетите от него лица?  При положение че сумата е в размер на  60 лв. месечно и къде в данъчната декларация по чл. 50 се отразява това дейст...

Вътрешно съвместителство при свободна щатна длъжност

В предприятието има две еднакви щатни длъжности. В рамките на 8-часов работен ден служител изпълнява задълженията и по двете длъжности, като втората длъжност остава незаета по щат. Как следва да се оформи заплащането на служителя? Когато работник ил...

Кандидатстване за работно място, заето от пенсионер

Искам да кандидатствам за длъжност, изпълнявана от пенсионер, който няма желание да напусне. Ако подам заявление за назначаване с всички документи, това дава ли основание на работодателя да го уволни, за да назначи мене? В КТ не са предвидени ограни...

Лицата, които са получили само необлагаеми доходи, не са задължени да подават годишна данъчна декларация

Дружество, извършващо стопанска дейност, е предоставило дарение на спортист (физическо лице), участващ в международни състезания. За предоставените суми не е извършвана рекламна дейност от страна на спортиста. Дружеството е отчело даренията в разходи...

Отлагане на ползването на платения годишен отпуск

Детска учителка в отпуск за бременност и раждане се връща на работа преди навършване на една година на детето (то е на 9 месеца). Може ли правото на ползване на редовния платен годишен отпуск да бъде отложено за следващата календарна година? Съгласн...

Право на обезщетение при пенсиониране

Работник навършва пенсионна възраст на 25.05.2017 г. Напуска от 01.07.2017 г., като трудовата книжка и другите документи за освобождаване получава на 03.06.2016. Подава си документите за пенсиониране на 06.07.2017 г., но се оказва, че не му достига 4...

Преизчисляване на пенсията за осигурителен стаж, придобит след пенсионирането

Пенсионер работи по трудов договор и има също и хонорарен договор, върху който му се удържат осигурителни вноски. Какво ще е отражението на осигуряването му върху пенсията за стаж и има ли значение размерът на осигурителния доход, който е максимумът,...

Префактуриране на разходи

Няма ограничение за префактуриране на разходи за счетоводни цели. Трябва обаче да се има предвид, че сумата, която се префактурира, не се отчита като приход и разход. Това е така поради следните определения в Общите разпоредби на Националните счетово...

Признаване на разходи

Едноличен търговец притежава лек автомобил, който използва за дейността на фирмата и за лични нужди. Притежава само фактури за закупеното гориво. Няма издадени пътни листове. Едноличният търговец участва с личен труд в дейността на фирмата, но не пол...

Размер на дължимото обезщетение при незаконно уволнение

През м. март 2018 г.. бях уволнен. По моя преценка заповедта за уволнението ми е незаконосъобразна. Поради това възнамерявам да я обжалвам пред съда. Доколкото зная, ако съдът отмени незаконосъобразната заповед, работодателят ще трябва да ми заплати ...

Режим за придобиване на стоки в страни - членки на ЕС

Българско дружество, регистрирано по ЗДДС в България, купува стоки от немско дружество, регистрирано по ЗДДС в Германия. Българската фирма продава стоките на друго българско дружество с български ДДС номер. Стоките не се транспортират до България, а ...

В пресата за вас

Отчитане на отсрочени данъци

В бр. 3 от 2018 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., разяснява чрез пример отчитането на отсрочени данъци. Пример 1: “Търтей консулт” ООД е начислило разходи за заплати, които са изплатени на персонала към 31 декември 20X7 година ...

Промени в подзаконовата нормативна уредба, касаещи трудовите правоотношения

В бр. 4 от 2018 г. на сп. “Счетоводство+” Мариана Василева, юрист в АМС, разглежда промените в нормативната уредба, касаещи трудовите правоотношения. Промяна на Наредба № 4 от 11.05.1993 г. за документите, които са необходими за сключване на трудов д...

Справочник

Данъци при покупка и продажба на автомобил

Тази информация се отнася за всички данъци, които се дължат при покупката и продажбата на регистрирани леки автомобили от физически лица, тъй като това са най-често срещаните сделки. Когато си купите регистриран автомобил (или друг вид пътно превозно...

Практически съвети при наемане, покупка и продажба на имот

Национална агенция за приходите Данъчно облагане на доходите от продажба или наем на имоти Данъци при наемане, покупка и продажба на имот Касова бележка за платените от вас комисиони Договорените комисиони, които се заплащат наагенциите за недвижими...

Справочна информация бр. 20/2018

Централни валутни курсове за периода 11 - 17.05.2018 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може ...

Съвети на КЗП при пазаруване в интернет

Комисия за защита на потребителите Как да изберете електронния магазин? Преди да пазарувате от електронен магазин, е полезно да обърнете внимание преди всичко на това налична ли е информация за името, адреса и телефона на търговеца. Не пропускайте д...