Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 39, 29 окт. - 4 ноември 2018 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 39, 29 окт. - 4 ноември 2018 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 39/2018 г.

ДВ, бр. 72 от 31.8.2018 г. Правителството прие: 1. Постановление № 178 от 24 август 2018 г. за изменение и допълнение на Постановление № 220 на Министерския съвет от 2003 г. за определяне на състава и дейността на Държавно-обществената консултативна ...

Народно събрание бр.39/2018 г.

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, с които се изменя Законът за местните данъци и такси и редица други данъчни закони. Без данъчно облекчение за основно жилище и пълен размер на данъка за вс...

Отчитане на бизнес комбинациите

Отчитането на бизнес комбинациите се извършва съгласно Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 3 Бизнес комбинации (от предприятията, прилагащи Международните счетоводни стандарти). Стандартът регламентира: - признаване и оценяване на разг...

Същност и срокове за изпълнение на промените в Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.

Последните промени в Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г., обн. в ДВ, бр. 80 от 28.09.2018 г., са многобройни и много съществени. Съобразно характера на измененията в реда за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти посредством фискални ...

Въпроси и отговори

Амортизация на актив

Предстои ми да купя от друга фирма влекач МАН, година на производство 2015 г. Счетоводителят каза, че е напълно амортизиран, ще ни го фактурират на 7000 лв. без ДДС. Когато този влекач стане моя собственост, ще имам ли право на амортизации за същия в...

Данъчни задължения за доходи от продажби на лични вещи по Интернет

Физическо лице, което не е регистрирано като едноличен търговец, е извършило продажби по интернет на лични движими вещи и колекция от нова и стара техника. Следва ли да бъде деклариран и обложен с подоходен данък полученият доход от продажбите и как ...

Заем на ЕООД към едноличния собственик

ЕООД предоставя на едноличния собственик (физическо лице) заем за период от 5 години при пазарна лихва (за доста висока сума): Поради риска във връзка с голямата сума имам следните питания: 1. Има ли риск това да се третира като скрито разпределени...

Какво трябва да знаят работодателите при обработване на лични данни на деца

Дружеството ни иска да предложи платени летни стажове за ученици с трудов договор, но във връзка с Общия регламент за защита на данните ни притеснява темата с техните лични данни. Достатъчно ли ни е съгласието на децата, или трябва да го искаме от те...

Отразяване на данъчни документи

Наше дружество, регистрирано по ДДС в България, получава заем от юридическо лице, регистрирано в Германия. Получава фактура без ДДС, без цитиран член за неначисляването му. Как трябва да приемам тази фактура за комисионна дейност? Разглеждам фактурит...

Право на обезщетение при пенсиониране

Имам навършена възраст 65 години и 7 месеца и осигурителен стаж - 37 години и 7 месеца. Прекратявам трудовия си договор с работодателя си с цел пенсиониране. Имам ли право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ? В разпоредбата на чл. 222, ал. 3 от К...

Право на платен годишен отпуск

Наш служител е постъпил на работа на 17.07.2017 г. и продължава да работи. Моля да ни отговорите на колко дни платен годишен отпуск ще има право служителят за 2017 и 2018 година? Всеки работник или служител има право на платен годишен отпуск. При по...

Предизвестие от служителка по време на болнични

По време на болнични служителка подава едномесечно предизвестие за напускане от работа. От кога започва да тече срокът на предизвестието? В запитването не е посочено какъв вид трудов договор се прекратява. Поради това отговорът е по принцип. Работни...

Размер на платения годишен отпуск след продължителни отпуски на друго основание

Работничка ползва отпуск за гледане на малко дете до 2 г. и след това - полагащия се платен годишен отпуск, така че през календарната година фактически отработва само 3 месеца. На колко дни платен годишен отпуск ще има право за същата календарна годи...

Разходите за транспорт

Интересува ме разходите за транспорт и разходите за услуга с кран по преместването на ДМА, който ще се ремонтира и ще се извършват подобрения, трябва ли да се капитализират? Или трябва да се отчетат като текущ разход? След като съответните съпътства...

Справочник

НАП проверява осигуряват ли строителните работници по обектите в страната

Национална агенция за приходите НАП започна проверки за спазването на осигурителното и данъчното законодателство при наемането на работници по строителните обекти в страната. Инспекторите на приходната агенция следят за това дали служителите имат с...

Публикуван е софтуер, с който може да се провери дали касовият апарат подлежи на доработка

На интернет страницата на НАП е публикуван специален софтуер, с който всеки, притежаващ фискално устройство, може да провери дали то подлежи на доработване или не съгласно последните промени в Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и о...

Разяснения относно практическото приложение на Общия регламент за защита на данните от органите на местното самоуправление (общините)

Във връзка с постъпили въпроси относно практическото приложение на Общия регламент за защита на данните от органите на местното самоуправление (общините) КЗЛД дава следните разяснения: 1. Предвижда ли се да се разработят унифицирани документи или сис...

Справочна информация бр. 39/2018

Централни валутни курсове за периода 19.10. - 25.10.2018 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...