Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 33, 16 - 22 септември 2019 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 33, 16 - 22 септември 2019 г.
Законодателство

Документацията при трансферно ценообразуване

Сред дефинициите на понятията, дадени с допълнителните разпоредби (ДР) на действащата редакция на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), няма дефиниция, която да определя съдържанието на понятието “трансферно ценообразуване” за целите и по ...

Приложението на нулева данъчна ставка в хипотезата на чл. 33 от ЗДДС

Разпоредбите на чл. 33 от ЗДДС регламентират условията за прилагане на нулева данъчна ставка при доставките, свързани с обработка, преработка или поправка на стоки. Тъй като при осъществяването на тези дейности на практика се извършват доставки на ус...

Народно събрание

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за електронните съобщения

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за електронните съобщения. Въвеждат се санкции за нарушения на правилата за цените на роуминг услугите в Европейския съюз. С измененията се въвеждат мерки по прилагане на европейски регламенти относно...

Държавен вестник

ДВ, бр. 58 от 23.7.2019 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето. Правителството прие: 1. Постановление № 180 от 18 юли 2019 г. за одобряване на допълнителн...

ДВ, бр. 59 от 26.7.2019 г.

Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал. Конституционният съд прие Решение № 6 от 18 юли 2019 г. по конституционно дело № 6 от 2019 г. Правителството прие Постановление № 186 от 19 юли 2019 ...

ДВ, бр. 60 от 30.7.2019 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата. 3. Закон за допълнение на Закона за концесиите. 4. Закон за изменение и допълнение...

ДВ, бр. 61 от 2.8.2019 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение на Изборния кодекс. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за водите. 3. Решение за предсрочно прекратяване на правоотношението на председателя на Комисията за противодействие на корупцията и за от...

ДВ, бр. 62 от 6.8.2019 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение на Закона за железопътния транспорт. 2. Закон за ратифициране на Споразумение за предоставяне на подкрепа за проекти между Комисията за енергийно и водно регулиране на Република България и Европейската б...

ДВ, бр. 63 от 9.8.2019 г.

Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори. Правителството прие: 1. Постановление № 198 от 7 август 2019 г. за одобряване на до...

ДВ, бр. 64 от 13.8.2019 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта. 2. Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. 3. Закон за изменение и допълнение на Закона за съсловната орган...

ДВ, бр. 65 от 16.8.2019 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 199 от 9 август 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища пр...

Въпроси и отговори

Откриване на същия щат след уволнение поради съкращаване на щата

Работодател уволнява работник от длъжност поради съкращаване на щата. Има ли законово определен срок след уволнението в щата да се открие закритата длъжност и да се назначи нов работник? При закриване на част от предприятието или съкращаване на щата...

Отчитане на разходите в бюджетната организация

С отчитане на разходи е свързана счетоводната дейност на всяка бюджетна организация (БО), дори и най-малката. За осигуряване на необходимите средства за осъществяване на своята дейност БО може да използва различни източници - собствени приходи, помощ...

Регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти

Търся разяснение за въвеждане на новите моменти съгласно отчитане на продажби с касов апарат и свързване с програма СУПТО на производствено предприятие - печатница. До момента производствената дейност - производство и продажби на хартиени изделия, с...

Справочник

Въпроси и отговори, касаещи СУПТО, актуални към 02.09.2019 г.

Национална агенция за приходите I. Фактическа обстановка и въпроси: ЕООД е специализирано счетоводно предприятие по смисъла на Закона за счетоводството (ЗСч) и като такова има абонаментни договори за извършване на текущо счетоводно обслужване на раз...

Европейското право в областта на прякото данъчно облагане

Данъчното облагане е сфера, която е в суверенитета на държавите членки с изключение на случаите, когато данъците могат да се използват за изкривяване на конкурентната среда в рамките на ЕС. За разлика от косвеното данъчно облагане, където се изисква ...

Справочна информация бр. 33/2019

Централни валутни курсове за периода 09.08. - 12.09.2019 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...