Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 43, 25 ноем. - 1 декември 2019 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 43, 25 ноем. - 1 декември 2019 г.
Законодателство

Приложима ли е нулева данъчна ставка при доставка за лице, установено в държава членка, при междинна доставка за лице, установено в трета страна

В стопанската практика на българските фирми стават все по чести сделките, при които по силата на търговско споразумение с клиенти, установени в трети страни, те участват в търговски операции в качеството си на доставчици на стоки, изпращани до лица, ...

Министерски съвет

Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и предлага на Народното събрание да го приеме

Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и предлага на Народното събрание да го приеме. Предлага се въвеждане в българското законодателство на Директива (ЕС) 2018/822 на Съвета от 25 ...

Държавен вестник

ДВ, бр. 89 от 12.11.2019 г.

Народното събрание прие Решение за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проучване на всички данни, факти и обстоятелства по повод изнесените в европейски и български медии твърдения за скандалната подкупна схема при придобива...

ДВ, бр. 90 от 15.11.2019 г.

Президентът на Републиката издаде Указ № 252 за награждаване на архимандрит Амвросий - игумен на манастир “Свети Великомъченик Георги Зограф” в Света гора, с орден “Стара планина” първа степен. Министърът на транспорта, информационните технологии и с...

Въпроси и отговори

Задължение за издаване на касов бон при онлайн търговията

Имаме онлайн магазин, който получава приходите си с наложен платеж само по банкова сметка. “Еконт” искат да им бъде предоставено пълномощно, за да превеждат парите. Следва ли да има касов апарат в връзка с промените в Закона за пощенските услуги, че ...

Място на изпълнение на доставката на стока и услуга по транспорт

Продаваме стока на фирма, регистрирана в България по ДДС с български ДДС номер, но стоката ще се транспортира до Гърция за сметка на купувача - българска фирма с български ДДС номер. Фактурите за стоката и транспорта следва да ли бъдат с начислен ДДС...

Определяне на място на стопанска дейност

Фирма, регистрирана по ДДС както в България, така и в Германия. Има наета площ в логистичен център в Германия, където се съхранява нейна стока. За съхранението и експедирането на стоките при тяхната продажба фирмата, собственик на логистичния цент...

Осигурителни вноски на земеделски производител

Земеделски производител - физическо лице, има нает на работа работник. Може ли в платежното нареждане за осигурителните вноски те да се впишат като сборна сума, тъй като ЕГН на земеделския производител съвпада с кода по БУЛСТАТ? Аз считам, че може о...

Отстраняване на фундаментални счетоводни грешки

Дружество продава сграда, която не е отразена счетоводно. Преди 12 години е сключен договор със строителна фирма, тя е изпълнила задълженията по договора, сградата е получила разрешение за използване, строителната фирма е издала фактура. Фактурата не...

Отчитане на разходите за заплати и възнаграждения и на разходите за осигурителни вноски на персонал по трудови и служебни правоотношения

Както и в другите небюджетни предприятия, към края на всеки месец (разглеждан като самостоятелен отчетен период) за положения труд от персонала, нает по трудови правоотношения в БО, съгласно разпоредбите на КТ1 работодателят трябва да извърши начисля...

Прекратяване на трудов договор от служителка в майчинство

Жена с трудов договор към 08.10.2019 г. е в майчинство. На 24.01.2020 г. детето навършва 2 години. Може ли преди двете години да прекрати трудовия договор, без прекъсване в осигуряването, за да упражнява дейност като самоосигуряващо се лице в ЕООД и...

Признаване на разходи

ЕТ е погасил фирмено задължение към финансова институция чрез заложен апартамент - лична собственост на физическото лице. ЕТ е регистриран по ЗДДС. Във връзка с погасяването на заема има разходи, свързани с комисионна услуга на посредници за продажба...

Трудов договор по чл. 114 от КТ

Какво е по-различно при трудовите договори по чл. 114 от КТ? Трудовият договор за работа през определени дни от месеца е уреден в чл. 114 КТ (трудов договор за работа през определени дни от месеца) и макар че по-често се сключва като договор за допъ...

Трудов стаж за времето на отглеждане на малко дете от студентка без трудов договор

През време на следването студентка ражда и отглежда малко дете. Отчита ли се това време при определяне на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит? На основание чл. 354, ал. 1, т. 6 от КТ времето, през което, без да е същест...

Уреждане на отношенията между търговските дружества и лицата, които ги представляват

Възможно ли е управителят в ООД да бъде назначен на трудов договор, като се има предвид, че отговаря на всички условия за сключване на трудов договор по КТ? Управителят е с дял 50%, съдружник А 40% (физическо лице), съдружник Б 10% дял (юридическо ли...

Фирма, прекратена с ликвидация

Какви са задълженията на фирма, прекратена с ликвидация, която не е осъществявала дейност през 2019 г., на основание чл. 162, ал. 1 от ЗКПО? Трябва ли фирмата да подава декларация за неактивност в ТР и в какъв срок? Попадайки в хипотезата на чл. 162...

Справочник

Правила за определяне на размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ при установени нарушения по чл. 27, ал. 6 и 7 от Закона за подпомагане на земеделските производители по Мерките от Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г.

Заповед № 03-РД/3218 от 8 август 2019 г., издадена от Държавен фонд “Земеделие” - Разплащателна агенция, обн., ДВ, бр. 69 от 30 август 2019 г. Държавен фонд “Земеделие” На основание чл. 27, ал. 9 и чл. 20а, ал. 1 и 2 от Закона за подпомагане на зем...

Прагове за деклариране по системата Интрастат за 2020 г.

(Заповед № РД 05-679/03.10.2019 г.) Национална агенция за приходите I. Прагове за деклариране по системата Интрастат за 2020 г.: 1. За поток “Изпраща­ния” - 290 000 (двеста и деветдесет хиляди) лева 2. За поток “При­сти­гания” - 470 000 (четиристот...

Справочна информация бр. 43/2019

Централни валутни курсове за периода 15.11. - 21.11.2019 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...

Често задавани въпроси във връзка с мерките срещу изпирането на пари

Държавна агенция “Национална сигурност” Въпрос: Кои лица попадат в категорията “търговец на едро”?: Отговор: В действащата нормативна уредба няма единно понятие за “търговия на едро”. Безспорно посочването на “търговия на едро” като част от предмет...