Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 12, 23 - 29 март 2020 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 12, 23 - 29 март 2020 г.
Законодателство

Прилагане на трудовото законодателство от работодателите при извънредно положение

(Бел. ред. Статията е съобразена с действащото законодателство към 20.03.2020 г. и е публикувана преди приемането на Закона за извънредните мерки.) България е в кризисна ситуация, породена от Коронавирус (COVID-19), което налага прилагането на мерк...

Народно събрание

Парламентът прие на второ четене промените в Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Парламентът прие на второ четене промените в Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Измененията са свързани с идентифициране на акционерите в публични дружества, политиката за възнагражденията на членовете на ръководните органи в публични др...

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. В доклада на здравната комисия се посочва, че със законопроекта се изготвя Национална аптечна карта. Според вносителите така ще се даде възможност да се...

Държавен вестник

ДВ, бр. 9 от 31.1.2020 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за маслодайната роза. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Правителството прие: 1. Постановление № 8 ...

Въпроси и отговори

Връчване на заповед за прекратяване на трудов договор

Има ли нормативно установен ред за връчване на заповед за уволнение? Специално за връчване на заповедта за уволнение няма нормативно установен ред. По аналогия на заповедта за наказание и по логиката на нормативната уредба в практиката е установен ...

Допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит

Може ли клас прослужено време да е по-голям процент от 0,6% и в коя наредба мога да го прочета? Размерът на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит се определя в процент върху основната работна заплата по индивидуалния труд...

Издаване на фактура

Имаме отдаване на нощувки през Booking и Booking ни плаща, след като лицето ползва реално резервацията. Например лицето е платило през февруари 2020 г., но парите са в Booking, резервацията е за лятото юли 2020 г. Ние трябва ли сега през февруари 202...

Обезщетение по чл. 164, ал. 5 КТ в случаите на отказ от ползването на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст

Наша служителка прекъсна ползвания отпуск по чл. 164, ал. 1 от КТ и се върна на работа. Изплащаме й обезщетението по ал. 5 от същия член 164 КТ в размер на 50 на сто от обезщетението по чл. 53 от КСО. В момента служителката ползва платен годишен отпу...

Регистриране по ЗДДС на консорциум

Дружеството ни участва като водеща фирма в консорциум, създаден по смисъла на чл. 357 от ЗЗД с цел участие в тръжна процедура по ЗОП. Всички членове на консорциума са регистрирани по ЗДДС. Направена е регистрация по БУЛСТАТ. При избор на консорциума ...

Считат ли се за карантина преустановените със заповед посещения в детските градини и ясли

Въпрос: Счита ли се за карантина затварянето на детските заведения по смисъла на чл. 162, ал. 1 от КТ и чл. 13а от КСО и имат ли право служителите, които имат малки деца да си вземат болнични от личните лекари за времето, през което принудително са з...

„Доброволната” карантина – правно значение

Въпрос: Какво е правното значение на „доброволната“ карантина? Питането е във връзка с епидемията на „коронавирус“ (COVID-19): Ако служител сам реши да се изолира в дома си, защото е пътувал в държава с регистрирани случаи на заболяването или пък про...

Справочник

Пояснения за упълномощаване пред НАП

Национална агенция за приходите По повод на постъпили въпроси относно упълномощаване и преупълномощаване изцяло по електронен път, правим следните уточнения: Упълномощаване на лица, които да извършват правно валидни действия пред НАП, е възможно по ...

Работодателите имат задължение да допълнят оценката на риска по отношение на епидемиологичната обстановка

Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” В допълнение на разпространената от Минис­терството на труда и социалната политика информация за възможностите на трудовото законодателство за създаване организация на работата, която да минимизира ри...

Работодателите могат да въвеждат гъвкаво работно време и дистанционен труд като предпазна мярка за служителите

Министерство на труда и социалната политика Гъвкавo работно време и дистанционен труд могат да въвеждат работодателите като предпазна мярка за служителите си срещу разпространението на вируса COVID-19. Това са част от препоръките за организиране на ...

Сметки на общините за плащане на местни данъци и такси, в сила от 02.03.2020 г.

Национална агенция за приходите [[table_1]]...

Справочна информация бр. 12/2020

Централни валутни курсове за периода 13.03. - 19.03.2020 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...