Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 21, 25 - 31 май 2020 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 21, 25 - 31 май 2020 г.
Законодателство

Тол таксата като част от данъчната основа за ДДС

След продължителни спорове и пререкания между транспортните фирми и държавната администрация относно системата за начисляване на такси при ползването на част от републиканската мрежа на страната, при ползването на 3115 км от пътната мрежа у нас бе въ...

Държавен вестник

ДВ, бр. 40 от 5.5.2020 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 81 от 27 април 2020 г. за приемане на Наредба за условията и реда за разходване на средствата за обезщетяване на собствениците на животни в случаите по чл. 47, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност...

ДВ, бр. 41 от 8.5.2020 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 88 от 4 май 2020 г. за определяне размера на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2020/2021 година. 2. ...

ДВ, бр. 42 от 12.5.2020 г.

Президентът на Републиката подписа: 1. Указ № 86 за освобождаване на Сергей Пенчев Мичев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Сингапур. 2. Указ № 87 за назначаване на Петър Димитров Андонов - извънреден и п...

Въпроси и отговори

Възстановяване на неправилно уволнен работник или служител

В момента водя дело срещу моя работодател за това, че ме принуди да си пусна заявлението за напускане. Ако спечеля и съдът ме върне на работа, как мога да се защитя, че отново няма да ме притисне или намери начин, за да ме накара да освободя мястот...

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 21/2020 г.

Дело C‑94/19, решение от 11 март 2020 г. страни: San Domenico Vetraria SpA срещу Agenzia delle Entrate Предмет на спора е право на данъчен кредит при командироване на служител. През 2004 г. италианска компания командирова един от своите управит...

Кандидатстване за мярка за помощ 60/40

Една фирма с два кода на икономическа дейност, единият е за дейност на питейните заведения, другият е за консултантски услуги. Може ли да кандидатстваме с всеки код поотделно за различна мярка за помощ 60/40? Например от кода за питейни заведения да ...

Мерки за предпазване от заразата с вируса COVID-19 след прекратяване на извънредното положение според ЗИДЗЗ

В брой 44 на “Държавен вестник” от 13.05.2020 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето (ЗИДЗЗ). Целта на този закон е да бъдат уредени мерките на територията на Република България за предпазване, ограничаване и преодолява...

Място на изпълнение при доставка на стока, която се изпраща или превозва от доставчика, получателя или от трето лице

Фирмата ни е регистрирана по ЗДДС в България. Трябва ли да начисляваме ДДС за продажби на стоки (често нискостойностни под 50 евро), които изпращаме с куриерска фирма или БГ пощи към физически лица в трети страни (САЩ)? Мястото на изпълнение на тези...

Не се определя данък към датата на придобиване на акции и дялове, които са получени срещу направени непарични вноски в ТД

Самоосигуряващо се лице и едноличен собственик на капитал през 2019 г. е направило непарична (апортна) вноска в едноличното си дружеството - “сграда”, застроена върху държавна земя. Сградата е придобита от лицето през 2006 г. и цената на придобиване ...

Обезщетение по чл. 54 КСО по време на отпуск за втора бременност

Наша служителка беше в отпуск за гледане на малко дете до 2-годишна възраст. Детето ще навърши две години през месец май тази година, а от началото на месец март майката се върна на работа при нас и не е преотстъпила майчинството си на друго правоима...

Ограничаване на плащанията в брой

Въпросът ми е свързан с чл. 3, ал. 2 на Закона за ограничаване на плащанията в брой. Фирмата ни е с предмет на дейност производство и продажба на мелничарски продукти. Голяма част от клиентите ни закупуват продукцията ни с фактури в брой. Всяко плаща...

Попълване на дневник за продажбите и VIES декларация

Дружество А ЕООД е регистрирано съгласно българското законодателство в РБългария. Собственик на капитала е чуждестранно дружество Б АД от ЕС. Дружество А ЕООД не е регистрирано като търговско представителство. Дружество А ЕООД прави ХХХ лв. разходи з...

Предоставените/получените заеми от предприятието на ЕТ не подлежат на деклариране по реда на чл. 50, ал. 1, т. 5 от ЗДДФЛ

Трябва ли да се посочи в декларацията по чл. 50 от ЗДДФЛ предоставен заем от ЕТ на ООД? На основание чл. 50, ал. 1, т. 5 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) местните физически лица са задължени да декларират предоставени...

Прекратяване на трудов договор

На лице е връчено предизвестие на 31.03.2020 г. на основание чл. 328, ал. 1, т. 10б. Същото е подписано и влиза в сила на 01.04.2020 г. На 30.04.2020 г. му е издадена заповед за освобождаване, която влиза в сила от 01.05.2020 г. На 30.04.2020 г. увед...

Самоначисляване на ДДС при покупка на услуга

На фирмата ни е издадена фактура от фирма в Германия, която е извършила ремонт на МПС в Германия в сервиз. Но при проверката за VAT номер се установява, че няма такъв. Дали трябва да издадем протокол по чл. 117, съставен въз основа на фактура, за да ...

Справочник

Нормативни промени намаляват административната тежест при подаване на годишните финансови отчети

Агенция по вписванията Малките, средни и микропредприятията ще доказват приемането на ГФО и годишните доклади за дейността само с декларация. Агенцията по вписванията информира, че с нормативни промени се въвеждат облекчени изисквания при подаване н...

Основни промени в областта на пенсионното осигуряване, влезли в сила от 01.01.2019 г. и 01.01.2020 г.

Национален осигурителен институт I. Промени, произтичащи от показателите в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за 2020 г. 1. Размери на месечния осигурителен доход за 2020 г: - минимален месечен размер на осигурителния дох...

Справочна информация бр. 21/2020

Централни валутни курсове за периода 15.05. - 21.05.2020 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...

Телефони в ТП на НОИ за консултации, свързани с отпускането и изплащането на обезщетения за безработица

Национален осигурителен институт [[table_1]]...