Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 30, 27 юли - 2 август 2020 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 30, 27 юли - 2 август 2020 г.
Законодателство

За нощния труд и очакваните изменения в правната му уредба

Нощният труд се счита за по-натоварващ за работника или служителя, тъй като той не следва естествения биологичен режим на човешкия организъм. Това обяснява по-кратката му “нормална” продължителност в сравнение с работата през деня, допълнителните зад...

Народно събрание

Народното събрание прие на първо четене два законопроекта за промени в Закона за социалните услуги, който влезе в сила от 1 юли т.г.

Народното събрание прие на първо четене два законопроекта за промени в Закона за социалните услуги, който влезе в сила от 1 юли т.г. Единият законопроект е в отговор на протестите на гражданите. Промените предвиждат при изготвяне на индивидуална оцен...

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Публично предлагане на ценни книжа и/или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар ще се извършва след публикуване на одобрен от Комисията за фин...

Парламентът прие на първо четене с промени в Закона за местното самоуправление

Парламентът прие на първо четене с промени в Закона за местното самоуправление. По решение на общинския съвет заседанията могат да се провеждат от разстояние, като се осигурява пряко и виртуално участие при спазване изискванията за кворум и лично гла...

Парламентът удължи срока на действие на изтеклите ТЕЛК решения

Парламентът удължи срока на действие на изтеклите ТЕЛК решения. Това стана с поправки в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение. Текстовете са разписани в преходните и заключителните разпоредби на промените в Закона за публи...

Министерски съвет

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, приета с ПМС № 252 от 2000 г.

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, приета с ПМС № 252 от 2000 г. С приетите изменения и допълнения на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, ще се даде въ...

Въпроси и отговори

Облагане по Закона за данък върху добавената стойност на преводачески услуги

Българско дружество ООД, извършващо преводачески услуги, нерегистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, иска да разшири дейността си и да извършва услуги и за САЩ. Необходима ли е регистрация по Закона за данък върху добавената стойност...

Обмитяване на стока, внос от трета страна

Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, ще направи внос от трета страна на лодка, която ще се обмити в Гърция, тъй като лодката се намира там и ще остане там. Къде ще се начисли ДДС и съответно плати или ще се позовем ли на чл. 13, ал. 6 от ЗДДС? Пре...

Определяне на осигурителния доход при ползвани болнични

Лице на трудов договор е назначено на 12 000 лв. работна заплата и съответно клас 0,6% - 72 лв. Има представен ТЕЛК с 70% и месечната му данъчна основа се намалява с 660 лв. данъчно облекчение. През месец юни 2020 г. излиза в болнични и има отработен...

Ползване на отпуск по време на преместване на друга работа поради производствена необходимост

Работя като автомонтьор в един гараж. Имам да ползвам платен годишен отпуск за 2018 г., който и досега не ми разрешават. На 11-и 2020 г. подадох заявление до управителя на дружеството, с което го уведомих, че след 14 дни, считано от 25 май, ще ползва...

Продажби чрез електронен магазин

Фирма, регистрирана по ЗДДС. Има регистриран електронен магазин - има количка. Плащането ще се извършва с дебитни, кредитни карти или с наложен платеж. Електронният магазин е регистриран и на касовия апарат. Няма договор СУПТО. Има сключен договор с...

Разход за обезценка на стоково-материални запаси

Дружество закупува ЕТ и в резултат от прехвърляне на имуществото цената на придобит наличен материален запас от ЕТ-то е увеличена нереално много. Кое е правилно - да се продаде напред във времето на по-ниска от отчетната стойност или да се направи об...

Счетоводно и данъчно третиране на дарение на дружество с нестопанска цел

Ние сме дружество, регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност. Основната ни дейност е търговия. Управителят е решил да направи дарение на предмет (стока), която ние продаваме на сдружение - организация с нестопанска цел, с решение на ...

Справочник

Попълване на Декларация обр. № 1 във връзка с измененията и допълненията в приложение № 1 към чл. 9, т. 1 на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.

Писмо № 20-00-111 от 13.07.2020 г. на НАП Във връзка с прилагане на Наредба № Н-13 с оглед измененията и допълненията в приложение №1 към чл. 9, т. 1 на ЗБДОО за 2020 г. и на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приход...

Работодатели могат да участват в конкурс за финансиране на проекти по Национална програма за заетост на хора с увреждания

Агенцията за хората с увреждания Агенцията за хората с увреждания обявява конкурс по Национална програма за заетост на хората с увреждания, съгласно чл. 44, ал. 1 от Закона за хората с увреждания. Максималният размер на субсидията по компоненти е ка...

Решение на ВАС относно отмяната на чл. 87а от ППЗДДС

Решение № 10037 от 1 юли 2019 г. по административно дело № 10108 от 2017 г. Производството се развива по реда на чл. 185 и следващите от АПК. Образувано е по жалба на Българската асоциация на туристическите агенции (БАТА) с ЕИК 831469644, представля...

Справочна информация бр. 30/2020

Централни валутни курсове за периода 17.07. - 23.07.2020 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...

Очаквайте в следващия брой

Очаквайте в бр. 31

Следващия брой очаквайте на 31 август!...