Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 34, 21 - 27 септември 2020 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 34, 21 - 27 септември 2020 г.
Законодателство

Особености на задълженията по ЗДДС на юридическите лица при ликвидация

Кризисните обстоятелства, породени от извънредното положение във връзка с пандемията, са основание да се предполага, че част от икономическите субекти ще бъдат принудени да прекратят дейността си. Преди отписването на регистрираните по ЗДДС данъчно з...

Народно събрание

Народното събрание прие единодушно на първо четене законопроект за изменение на Закона за бюджета на НЗОК за 2020 г.

Народното събрание прие единодушно на първо четене законопроект за изменение на Закона за бюджета на НЗОК за 2020 г. Промяната предвижда НЗОК да може за заплати дейност за минали периоди, която е отчитана от болниците като надлимитна дейност. Досега ...

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. Предвижда се минималният дневен размер на паричното обезщетение за безработица да се повиши от 9 лв. на 12 лв. Чрез предлаганите мерки се ос...

Министерски съвет

Правителството прие Решение за допълнение на РМС № 37 от 2014 г. за приемане на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г.

Правителството прие Решение за допълнение на РМС № 37 от 2014 г. за приемане на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. (НСНМСП 2014-2020). Актуализацията включва нови насоки за спешни действия в приоритет...

Държавен вестник

ДВ, бр. 67 от 28.7.2020 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. 2. Решение за избиране на заместник-омбудсман. 3. Решение за изготвяне и внасяне на доклад от Главния прокурор на Република България...

ДВ, бр. 68 от 31.7.2020 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за допълнение на Закона за радиото и телевизията. 2. Закон за допълнение на Гражданския процесуален кодекс. 3. Решение за избиране на подуправител на Националния осигурителен институт. Президентът на Ре­пуб­ликата из...

ДВ, бр. 69 от 4.8.2020 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за военното разузнаване. 2. Закон за ратифициране на Изменението на Споразумението между правителството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (“...

Въпроси и отговори

Договор за строителство

Строителна фирма сключва договор с възложител за СМР на база “разходи плюс”. Договорът е само за положен труд, без материали. Какво трябва да съдържа Протокол за СМР, който ще се подписва ежемесечно до завършване на обекта? Достатъчно ли е да се посо...

Обезщетения при прекратяване на трудов договор след няколко непълно отработени месеца

Кой месец ще се използва като база за изчисляване на обезщетенията по чл. 222, ал. 3 и по чл. 224, ал. 1 от КТ, ако трудовият договор се прекрати на 5 май, през април и март са отработени съответно седем и четири дни, а през февруари - пълен работен ...

Облагане с данък на местно лице с участие в чуждестранно дружество

Имаме регистрирано дружество в Англия LLP - като партньорство със собственост 95% и 5% собственост на физическо лице.  И нашето дружество, и физическото лице са местни лица за България. Периодът на отчитане на британското дружество е от месец ноември...

Осигурителни вноски при труд по граждански договор

Студентка редовно обучение получава доход от наем в размер на 500 лв. на месец. Освен това ще сключи граждански договор в размер на 600 лв. за един месец. Следва ли при гражданския договор да бъдат удържани осигуровки, независимо че възнаграждени...

Осигуряване на председател на ЮЛНЦ

Сдружение с нестопанска цел е регистрирано и извършва дейност като спортна организация. Сдружението се състои от председател и членове. Председателят не получава възнаграждение в това си качество. Председателят подпомага дейността на сдружението. Пре...

Отстраняване на нередовност при обявяване на годишен финансов отчет в търговския регистър

Какво да направи микропредприятие, което при обявяване на ГФО за 2019 г. в търговския регистър е приложило протокол от общо събрание за приемане на ГФО вместо декларация по чл. 62, ал. 2, т. 2 от Наредба № 1 от 2007 г., за да не се направи отказ за в...

Предоставяне на мостри с рекламна цел

Дружество е закупило китари и части за тях. Китарите ще бъдат модифицирани, като им се добавят нови функции. Модифицираните китари ще бъдат предоставени на физически лица (музиканти) като мостри. Предоставянето ще се извърши с договор, без да се изда...

При преместване поради производствена необходимост се дължи по-голямата заплата

Работя в обувно предприятие и получавам голяма заплата, тъй като съм назначен на длъжност, изискваща висока квалификация. Преди около месец бях преместен да работя на конвейера поради производствена необходимост. Операциите, извършвани там, се заплащ...

Справочник

Главна инспекция по труда предупреждава за рисковете на работата от разстояние

Изпълнителна агенция “ГИТ” Въвеждането на работа от разстояние е определено от здравните експерти като една от най-ефективните противоепидемични мерки срещу разпространението на коронавируса. Поради факта, че този начин на полагане на труд ограничав...

Публикуван е проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност

Министерство на финансите За обществено обсъждане е публикуван проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИД на ЗДДС) и мотивите към него. Законопроектът е изготвен във връзка с необходимостта от въвеж...

Справочна информация бр. 34/2020

Централни валутни курсове за периода 11.09. - 17.09.2020 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...

Центрове за административно обслужване на НОИ

Национален осигурителен институт [[table_1]]...