Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 36, 5 - 11 октомври 2020 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 36, 5 - 11 октомври 2020 г.
Законодателство

Реквизитите на фактурата като условие за право на данъчен кредит

Формалните условия, определящи наличието на право за приспадане на данъчен кредит, са регламентирани с разпоредбите на чл. 71 от ЗДДС. Съгласно ал. 1 на този член лицето упражнява това си право, когато притежава данъчен документ, съставен в съответствие с изискванията на чл. 114 ...

Народно събрание

Народното събрание прие на второ четене Законопроект за изменение на Закона за бюджета на НЗОК за 2020 г.

Народното събрание прие на второ четене Законопроект за изменение на Закона за бюджета на НЗОК за 2020 г. Промяната предвижда НЗОК да може да заплати дейност за минали периоди, която е отчитана от болниците като надлимитна. Досега нямаше законова възможност НЗОК да заплаща тази д...

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. Минималният дневен размер на паричното обезщетение за безработица се повишава от 9,00 на 12,00 лв. Той ще е в сила от 1 октомври т.г. НС реши също срокът за получав...

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите. Националните центрове по проблемите на общественото здраве ще могат да разпределят до...

Държавен вестник

ДВ, бр. 72 от 14.8.2020 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 202 от 7 август 2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, приета с Постановление № 188 на Министерския съвет от 2015 г. 2. Постановление № 203 от 7 август 2020 г. ...

ДВ, бр. 73 от 18.8.2020 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 204 от 13 август 2020 г. за изменение и допълнение на Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси, одобрена с Постановление № 55 на Министерския съвет от 1993 г. 2. Поста...

ДВ, бр. 74 от 21.8.2020 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 217 от 17 август 2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г. 2. Постановление № 219 от 17 август 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи...

ДВ, бр. 75 от 25.8.2020 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 220 от 18 август 2020 г. за приемане на Устройствен правилник на Агенцията за качеството на социалните услуги. 2. Постановление № 221 от 20 август 2020 г. за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по...

Въпроси и отговори

Издаване на скица от кадастър

Получавам служебен аванс от 100 лева за издаване на скици от кадастър. При заплащането на услугата разбирам, че парите не са достатъчни и през ПОС терминал в кадастъра заплащам 240 лева от личната си дебитна карта, съответно получавам разписка от ПОС устройството (описан е достав...

Обработване на лични данни от администратори на фейсбук група за изкуство

Фейсбук групата за изкуство е създадена по време на пандемията с цел да подпомогне българските художници. Това е вид онлайн галерия, където авторите представят свои картини и те могат да бъдат закупени. Сега администраторите на групата организират изложение в зала. Наемът за плат...

Отчитане на биологични активи

Предприятие, което се занимава с отглеждане на родителски стада от патици с цел снасянето на яйца, които след това отиват в люпилня на същото предприятие. Там след излюпването на малките патета те се реализират веднага на други юридически лица, които ги отглеждат за месо. За конк...

Отчитане на сума по програма за подкрепа на средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19

Очакваме да ни бъде отпусната сума по програма за подкрепа на средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Първоначалното отчитане на прихода е ясен. Ще си направим една отделна сметка, където ще водим получената сума, да речем 503 или ...

Справочник

Общинският съвет може да освободи от заплащане на част от таксата за битови отпадъци задължените лица - предприятия, които вследствие на извънредното положение са преустановили дейност, осъществявана в недвижим имот на територията на общината

Национална агенция за приходите С промените в Закона за местните данъци и такси, които са в сила от 1 август 2020 г. се създаде възможност Общинският съвет да може да освободи от заплащане на таксата за битови отпадъци за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване за определен п...

Оттеглянето на Обединеното кралство и правилата на ЕС в областта на ДДС за стоки

Европейска комисия Генерална дирекция “Данъчно облагане и митнически съюз” Известие до заинтересованите страни, Брюксел, 16 април 2020 г., REV2 [[table_1]] [[table_2]] [[table_3]] [[table_4]] [[table_5]]...

Плащане на такса за вписване в публичен регистър на лицата, които по занятие предоставят услуги за обмяна между виртуални валути

Национална агенция за приходите За вписване в публичния регистър на лицата, които по занятие предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие, и на доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги (съгласно чл. 41 от Тарифа ...

Справочна информация бр. 36/2020

Централни валутни курсове за периода 25.09. - 01.10.2020 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...