Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 36, 5 - 11 октомври 2020 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 36, 5 - 11 октомври 2020 г.
Законодателство

Реквизитите на фактурата като условие за право на данъчен кредит

Формалните условия, определящи наличието на право за приспадане на данъчен кредит, са регламентирани с разпоредбите на чл. 71 от ЗДДС. Съгласно ал. 1 на този член лицето упражнява това си право, когато притежава данъчен документ, съставен в съответст...

Народно събрание

Народното събрание прие на второ четене Законопроект за изменение на Закона за бюджета на НЗОК за 2020 г.

Народното събрание прие на второ четене Законопроект за изменение на Закона за бюджета на НЗОК за 2020 г. Промяната предвижда НЗОК да може да заплати дейност за минали периоди, която е отчитана от болниците като надлимитна. Досега нямаше законова въз...

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. Минималният дневен размер на паричното обезщетение за безработица се повишава от 9,00 на 12,00 лв. Той ще е в сила от 1 октомври т.г. ...

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите. Националните центрове по проблемите на общественото здр...

Държавен вестник

ДВ, бр. 72 от 14.8.2020 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 202 от 7 август 2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, приета с Постановление № 188 на Министерския съвет от 2015 г. 2. Постановле...

ДВ, бр. 73 от 18.8.2020 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 204 от 13 август 2020 г. за изменение и допълнение на Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси, одобрена с Постановление № 55 на Министер...

ДВ, бр. 74 от 21.8.2020 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 217 от 17 август 2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г. 2. Постановление № 219 от 17 август 2020 г. за одоб...

ДВ, бр. 75 от 25.8.2020 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 220 от 18 август 2020 г. за приемане на Устройствен правилник на Агенцията за качеството на социалните услуги. 2. Постановление № 221 от 20 август 2020 г. за условията и реда за отпускане на временни безлихвени...

Въпроси и отговори

Издаване на скица от кадастър

Получавам служебен аванс от 100 лева за издаване на скици от кадастър. При заплащането на услугата разбирам, че парите не са достатъчни и през ПОС терминал в кадастъра заплащам 240 лева от личната си дебитна карта, съответно получавам разписка от ПОС...

Обработване на лични данни от администратори на фейсбук група за изкуство

Фейсбук групата за изкуство е създадена по време на пандемията с цел да подпомогне българските художници. Това е вид онлайн галерия, където авторите представят свои картини и те могат да бъдат закупени. Сега администраторите на групата организират из...

Отчитане на биологични активи

Предприятие, което се занимава с отглеждане на родителски стада от патици с цел снасянето на яйца, които след това отиват в люпилня на същото предприятие. Там след излюпването на малките патета те се реализират веднага на други юридически лица, които...

Отчитане на сума по програма за подкрепа на средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19

Очакваме да ни бъде отпусната сума по програма за подкрепа на средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Първоначалното отчитане на прихода е ясен. Ще си направим една отделна сметка, където ще водим полу...

Справочник

Общинският съвет може да освободи от заплащане на част от таксата за битови отпадъци задължените лица - предприятия, които вследствие на извънредното положение са преустановили дейност, осъществявана в недвижим имот на територията на общината

Национална агенция за приходите С промените в Закона за местните данъци и такси, които са в сила от 1 август 2020 г. се създаде възможност Общинският съвет да може да освободи от заплащане на таксата за битови отпадъци за услугата по сметосъбиране и...

Оттеглянето на Обединеното кралство и правилата на ЕС в областта на ДДС за стоки

Европейска комисия Генерална дирекция “Данъчно облагане и митнически съюз” Известие до заинтересованите страни, Брюксел, 16 април 2020 г., REV2 [[table_1]] [[table_2]] [[table_3]] [[table_4]] [[table_5]]...

Плащане на такса за вписване в публичен регистър на лицата, които по занятие предоставят услуги за обмяна между виртуални валути

Национална агенция за приходите За вписване в публичния регистър на лицата, които по занятие предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие, и на доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услу...

Справочна информация бр. 36/2020

Централни валутни курсове за периода 25.09. - 01.10.2020 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...