Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 39, 26 окт. - 1 ноември 2020 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 39, 26 окт. - 1 ноември 2020 г.
Законодателство

Изменение на постановлението за условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение

Изменението на Пос­тановление № 151 на МС от 03.07.2020 г. е направено с Постановление № 278 от 12 октомври 2020 г. за изменение и допълнение на Постановление № 151 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на ср...

С поглед към новите годишни отчети

С приближаването на края на текущата отчетна година предприятията се изправят пред ново “старо” предизвикателство - изготвянето на поредните, разделно представяни годишни финансови отчети (ГФО) и годишните отчети за дейността (ГОД). Изготвянето на те...

Народно събрание

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за патентите и регистрацията на полезните модели

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за патентите и регистрацията на полезните модели. Представителите и адвокатите, упражняващи дейност по представителство по индустриална собственост, включително като членове на дружество или съдружие,...

Въпроси и отговори

Ваучери за храна

Фирма предоставя ваучери за храна по чл. 209 от ЗКПО до 60 лв. В м. 10 има назначен по граждански договор, полагат ли се на лицето ваучери за храна? По реда на чл. 209 от ЗКПО не се облагат с данък върху социалните разходи предоставените ваучери за ...

ДДС при продажба на дървесина

Дружество се занимава с аренда на земеделска земя и до месец май 2020 г. не е имало регистрация по ДДС, след което се регистрира доброволно поради причината, че стартира и дейности, които ще бъдат облагаеми по Закона за ДДС. Дружеството ще инвестира ...

Договор за допълнителен труд

Имам работник, назначен на безсрочен трудов договор на длъжност “Ръководител транспорт” с работно време 8 часа. Тъй като имам нужда от шофьор на товарен автомобил, мога ли да преназнача лицето на длъжност “шофьор на товарен автомобил” на 8 часа, като...

Издаването на касова бележка не е задължително, когато плащането се извършва чрез доставчик на платежна услуга

При получаване на наложен платеж с пощенски паричен превод от “Еконт” в брой (не по банков път) във връзка с електронна продажба трябва ли да се издава касов бон? Фирмата има договор с “Еконт” за ППП. Редът за издаване на фискална касова бележка от ...

Място на изпълнение на доставка на услуги

Българско ЮЛ, нерегистрирано по ДДС, ще предлага услуги тип - себеразвитие на физически лица в ЕС и трети страни. Услугите ще се предоставят посредством уебсайт и ще се провеждат онлайн с участието на консултант на фирмата. Въпросите, които възникват...

Незаконно уволнение при сключен недействителен трудов договор

Наскоро бях дисциплинарно уволнен от търговското дружество, в което работех като снабдител. Причините, посочени в заповедта за прекратяване на трудовия ми договор, са определени по следния начин: “неизпълнение на трудовите задължения”. Действително п...

Отчитане на сделка в чуждестранна валута

Имаме фактура от доставчик от чужбина в щатски долари, която е осчетоводена по курса за деня на БНБ. Плащането става от левова сметка по курса на банката към деня на плащането. Как бихте осчетоводили плащането към доставчика и получената разлика? Та...

Пенсиониране на управител на ЕООД по договор за управление и контрол

Предстои пенсиониране на управител на ЕООД по ДУК. На 07.09.2020 той е подал документите си в НОИ за пенсиониране. ЕООД-то продължава да функционира и той остава управител на дружеството. Необходимо ли е управителят да подаде в НАП декларация, с коят...

Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Видях в списъка с одобрени фирми за финансиране на малки и микропредприятия, че фирмата, за която съм подала документи, е включена. Още не съм уведомена и не е подписан договор, но въпросът ми е за какъв период ще се признават разходите от 01.02.2020...

Третиране по ЗДДС на доставката на сгради

През 2017 г. купуваме четири самостоятелни обекта - Магазин 1; Магазин 2; Магазин 3 и Магазин 4. Покупката не е директно от строителя, а от негов клиент. (Фирма А е купила магазините 2009 г. от строителя, а ние фирма Б купуваме същите от фирма А.) Ак...

Фундаментална грешка, свързана с предходни периоди

Транспортна фирма ни изпраща фактура за извършен транспорт през 2018 г. през 2020 г. със задължение за плащане. Датата на фактурата е от декември 2018 г. Как се осчетоводява фактурата и плащането по нея. Трябва ли да се променя годишният резултат за ...

Справочник

Отразяване на отсъствията на изолирани вкъщи лица, контактни на служител със съмнения за Covid-19

Отговорът е подготвен от експерти от Министерство на труда и социалната политика Въпрос: Работодател в сферата на обслужването сме - работим ежедневно в офиси с клиенти при строго съблюдаване на всички противоепидемични мерки. В един от офисите ни и...

Почивни дни през май 2021 г.

Отговорът е подготвен от експерти от Министерството на труда и социалната политика Въпрос: Моля за Вашето становише, относно почивните и работните дни през м. май 2021 г. По-конкретно 4-ти май за почивен ден ли ще се зачита, при положение, че 1-ви м...

Списък на сметките на общините за плащане на местни данъци и такси, в сила от 1.09.2020 г.

Национална агенция за приходите [[table_1]] [[table_2]] [[table_3]]...

Справочна информация бр. 39/2020

Централни валутни курсове за периода 16.10. - 22.10.2020 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...