Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2021 > бр. 4, 1 - 7 февруари 2021 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 4, 1 - 7 февруари 2021 г.
PDF версия на броя

Брой 4 на Седмичен законник от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...

Законодателство

Промени в Кодекса на труда от декември 2020 г.

През декември 2020 г. парламентът гласува пакет от промени в КТ, които предизвикаха широк обществен интерес и дадоха повод за разгорещени дебати. ЗИД на КТ беше обнародван на 18.12.2020 г., като по-голямата част от промените влизат в сила по общите п...

Народно събрание

Парламентът гласува на първо четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари

Парламентът гласува на първо четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). От обхвата на закона отпадат категории задължени субекти. Към момента на приемане на новия ЗМИП от Народното събрание през 2018 г. не беше завършена Наци...

Държавен вестник

ДВ, бр, 103 от 4.12.2020 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители. 3. Закон за изменение и допълнение на Закона за личната помощ. ...

ДВ, бр. 100 от 24.11.2020 г.

Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Правителството прие: 1. Постановление № 310 от 20 ноември 2020 г. за допълнение на Поста­новление № 381 на Мин...

ДВ, бр. 101 от 27.11.2020 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи. Конституционният съд прие Решение № 15 от 17 ноември 2020 г. по кон...

ДВ, бр. 102 от 1.12.2020 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за допълнение на Закона за задълженията и договорите. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда. Президентът на републиката издаде Указ № 247 за връщане за ново обсъждане в Народното ...

ДВ, бр. 104 от 8.12.2020 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за държавния бюджет на Република България за 2021 г. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България. 3. Закон за изменение и допълн...

ДВ, бр. 105 от 11.12.2020 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за хората с увреждания. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето. 3. Закон за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража...

Въпроси и отговори

Определяне на мястото на изпълнение на услуга

Българска фирма извършва дейност от територията на Украйна. Фирмата не извършва никаква дейност от територията на България. Дейността на фирмата включва услуги, предоставени от интернет платформа, подобна на Upwork. Най-просто обяснено, има интернет ...

Осигуряване при упражняване на две дейности

Лице, което се осигурява по договор по ДУК върху 3000 лева в едно ООД и има друго ЕООД, в което иска да се осигурява като СОЛ, във второто дружество трябва ли да внася осигуровки, тъй като в първото е на максималния осигурителен доход. И ако не трябв...

Преоценка на финансови инструменти в края на годината

Преоценката на финансовите инструменти на предприятието като част от годишното счетоводно приключване за 2020 г. следва да се извършва при спазване на изискванията на приложимите счетоводни стандарти - СС 32 Финансови инструменти (при прилагане на НС...

Срок за изпитване при преназначаване на друга длъжност в същото предприятие

Искаме да преназначим на друга длъжност служител, който е на трудов договор за неопределено време. Имаме ли право да му поставим срок за изпитване на новата длъжност със законовата опция за прекратяване на трудовия договор? Ако бъде преназначен, друг...

Справочник

Оператори на ваучери за храна - 2021 г.

Министрество на финансите Списък на лицата, получили разрешение за осъществяване на дейност като оператор на ваучери за храна [[table_1]] Списък на лицата, на които е издадена заповед за отнемане на разрешение за извършване на дейност като операто...

Справочна информация бр. 4/2021

Централни валутни курсове за периода 22.01. - 28.01.2021 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...

Търговците и юридическите лица с нестопанска цел не подават нулева декларация през 2021 г., ако такава е подадена през 2020 г.

Агенция по вписванията Агенция по вписванията напомня, че съгласно направените промени в Закона за счетоводство в края на 2019 г., декларация за липса на дейност се подава еднократно, а не ежегодно. При възобновяване на дейността, се съставя и подав...